WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:29:pm 09/10/15 Đăng ngày “October 9th, 2015”

Bộ C.A đề nghị Trần Huỳnh Duy Thức đi Mỹ

Bộ C.A đề nghị Trần Huỳnh Duy Thức đi Mỹ

Từ trước đến giờ, Bộ công an thường vào đề nghị Thức như vậy và nếu Thức nhận tội thì họ cam kết sẽ giảm án. Thức hay nói với tôi là ‘con đi bằng cách nào thì con sẽ về bằng cách đó’, khi nào còn cường quyền thì lúc đó còn chống cường quyền.”

04:29:pm 09/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cơ hội cứu nước của đảng cộng sản Việt Nam

Cơ hội cứu nước của đảng cộng sản Việt Nam

Hướng đi của Myanmar với Thein Sein, vừa thoát được gọng kiềm Trung Quốc, vừa từng bước tiến tới dân chủ đa nguyên là mẫu mực để cho phe Nguyễn Tấn Dũng noi theo nếu tóm thâu được quyền lực sau Đại hội đảng lần thứ 12.

04:10:pm 09/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công hòa Hạ Viện: Chia năm xẻ bảy, cánh bảo thủ vỗ tay reo mừng

Công hòa Hạ Viện: Chia năm xẻ bảy, cánh bảo thủ vỗ tay reo mừng

Khoảng gần trưa thứ Năm (mùng 8 tháng Mười 2015), cuộc họp của các vị dân cử Cộng Hòa Hạ Viện bắt đầu. Tờ chương trình nghị sự vỏn vẹn chỉ có vài dòng: bỏ phiếu kín để chọn người đại diện cho đảng tranh chức Chủ Tịch Hạ Viện. Chừng 10 phút đồng hồ [...]

04:01:pm 09/10/15 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Về vận mệnh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Về vận mệnh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Trên mạng Đại Kỷ Nguyên (21/9/2015) vừa có một bài báo rất lý thú và bổ ích, với đầu đề «Người dân Trung Quốc đã thức tỉnh, ĐCS TQ còn chèo chống được bao lâu?». Đây là chủ đề buổi nói chuyện mới đây của Giáo sư – Sử gia nổi tiếng Tân Hạo Niên, [...]

03:38:pm 09/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chớ vội lạc quan về hiệp địnhTPP

Chớ vội lạc quan về hiệp địnhTPP

Nếu Việt Nam không thay đổi thể chế để có những cải cách toàn diện và sâu rộng, thì gia nhập TPP Việt Nam cũng chỉ hưởng lợi theo cách người làm công hưởng lợi từ các ông chủ Mỹ Nhật trả cho. Luật chơi mới Ngày 5-10-2015, Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác [...]

10:06:am 09/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đêm dài lắm mộng

Đêm dài lắm mộng

Hai siêu cường như hai luồng lốc xoắn đang tạo cuồng phong ở VN. Biến nó thành điện gió hay không là tùy vào sự thông minh của người Việt Nam.

08:34:am 09/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »