|

Đại Hội Kỳ II của Liên Đoàn Lao Động Tự Do Việt Nam (Lao Động Việt – LĐV)

LDV bannerĐại Hội kỳ II của Lao Động Việt sẽ được tổ chức tại Virgina ( WashingtonDC) Hoa Kỳ từ 17-18 tháng 9 năm 2016 để tường trình quá trình hoạt động và đặt kế hoạch cho 3 năm sắp tới cũng như bầu lại Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2019. Việc tổ chức Đại Hội kỳ II của Lao Động Việt tại Virgina là nhằm viếng mộ cô giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một thành viên sáng lập Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao động VN cũng như Lao Động Việt và gặp gỡ các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ, NGO, Nghiệp đoàn v.v… để vận động cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương đang còn bị giam giữ trong tù.

Được biết, từ HỘI NGHỊ VỀ QUYỀN LAO ĐỘNG được tổ chức vào tháng 10 năm 2006 tại Warszawa, Ba Lan, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao động Việt Nam đã được thành hình và hoạt động tích cực ở các địa bàn Việt Nam và Mã Lai.

Đầu năm 2014, Tổ chức Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (viết tắt là Lao Động Việt) được thành lập tại Bangkok (TL). Mục đích của việc thành lập này là để củng cố và phát triển lực lượng nhằm bảo vệ hữu hiệu quyền của Người lao động cũng như đẩy mạnh việc thành lập các Nghiệp Đoàn Độc Lập tại Việt Nam.

Việc Việt Nam là một trong 12 thành viên của TPP cũng là một cơ hội lớn để các Nghiệp đoàn độc lập có cơ hội hoạt động hợp pháp trong tương lai. Vì vậy vai trò của Lao Động Việt càng quan trọng hơn trong việc vận động hình thành các Nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam.

(Điện thư của Ban Tổ Chức: [email protected])

Phản hồi