WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

73 dân biểu quốc hội thuộc 14 quốc gia yêu cầu trả tự do cho Nguyễn văn Đài và Lê Thu Hà

Thứ hai ngày 24/10 bà Marie-Luise Dött, Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, đã trao cho ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam, một lá thư gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Những người ký tên lá thư này – 73 dân biểu quốc hội thuộc 14 quốc gia ở 4 lục địa – yêu cầu trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài và bà phụ tá Lê Thu Hà của ông.

Bà Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức Marie-Luise Dött và Đại sứ Đoàn Xuân Hưng  sau khi trao lá thư tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

Bà Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức Marie-Luise Dött và Đại sứ Đoàn Xuân Hưng
sau khi trao lá thư tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

Sau khi trao lá thư cho Đại sứ Việt Nam, bà Marie-Luise Dött đã tuyên bố trong cùng ngày ở Berlin: „Hôm nay chúng ta đã đi được một bước quan trọng trên đoạn đường kéo dài hơn 10 tháng. Khi đích thân trao tận tay ông Đại sứ Đoàn Xuân Hưng lá thư này tôi đã muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của mối quan tâm của chúng tôi đối với một vấn đề quan trọng, đó là các nhân quyền căn bản mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng.“

Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị tạm giam điều tra từ ngày 16.12.2015. Ở Việt Nam điều này đồng nghĩa với sự cô lập, cách ly. Nghĩa là, từ hơn 10 tháng nay họ không được gặp luật sư và thân nhân. Ông Đài và bà Hà bị bắt giam vì họ đã đấu tranh cho quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do tôn giáo và việc dân chủ hóa Việt Nam. Chính quyền cáo buộc họ tội „Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam“. Nếu bị kết án về tội này thì họ có thể bị tù đến 20 năm.

Hồi tháng Giêng 2016 bà Marie-Luise Dött đã nhận làm dân biểu đỡ đầu cho ông Nguyễn Văn Đài theo một chương trình của Quốc hội Liên bang Đức. Kể từ đó bà tranh đấu trả tự do cho ông Đài và trong những tuần qua bà đã nhận được sự ủng hộ của 72 dân biểu của nhiều nước trên thế giới cho lá thư chung gửi đến chính phủ Hà Nội. Những người đầu tiên ký tên vào lá thư này đã khẩn thiết yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Lá thư này cũng yêu cầu Việt Nam đáp ứng những mục tiêu tối thiểu là thủ tục tố tụng phải phù hợp với những tiêu chuẩn nhà nước pháp trị, được tiếp xúc với luật sư trong thời gian bị giam giữ điều tra và cải thiện điều kiện giam giữ. „Trong cuộc nói chuyện hôm nay với Đại sứ Việt Nam tôi nói rõ rằng đối với chúng tôi việc tuân thủ chuẩn mực quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền là có ưu tiên cao nhất và là một việc không thể đem ra thương lượng được“, bà Dött cho biết.

Bối cảnh:

Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã từng bị tù từ năm 2007 đến năm 2011. Ông bị quản chế thêm 4 năm sau khi ra tù cho đến tháng 3 năm 2015. Từ khi bị bắt giam trở lại hồi tháng 12 năm 2015 gia đình của ông và kể cả luật sư cũng không được tiếp xúc với ông. Từ hơn 10 tháng nay ông Nguyễn Văn Đài bị giam cô lập, cách ly.

Có 3 tổ chức nhân quyền đã tiếp tay cho cuộc vận động xin chữ ký cho bức thư này: VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền (VETO!), tổ chức Dân biểu Ủng hộ Nhân quyền trong Khối ASEAN (APHR), tổ chức Đoàn kết Cơ đốc Toàn cầu (CSW).

Những dân biểu quốc hội đã ký tên vào lá thư thuộc các quốc gia: Đức, Anh, Indonesia, Campuchia, Litva, Malaysia, Nepal, Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Simbabwe, Slovakia, Tây Ban Nha, Tchad, Hoa Kỳ.

——————————————————————————————-
Bản dịch tiếng Việt của tổ chức VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền VETO! Human Rights Defenders‘ Network

Nguồn: www.marie-luise-doett.de

 

Phản hồi