WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đáp lời ông Kha Tú Mỡ

Ngày 24/10/2016, tác giả Kha Tú Mỡ có bài viết đăng trên tintuchangngayonline.com với nhan đề “Ông Nguyễn Gia Kiểng có quan hệ gì với bọn lưu manh Người Buôn Gió và Trịnh Xuân Thanh?”. Với một cái tên kép chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo, tác giả không che đậy mục đích đả kích Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và khiêu khích cá nhân Chủ tịch của Tập Hợp, ông Nguyễn Gia Kiểng.

Trước hết, phải nói ngay rằng, trong một môi trường thực sự dân chủ, nơi mà quyền tự do ngôn luận được đảm bảo, thì những ý kiến không đúng sẽ tự chìm xuống, rồi biến mất cùng với tác giả của nó.

Ý kiến của ông Kha Tú Mỡ là ý kiến cá nhân, không kể nội dung của ý kiến bộc lộ một cái nhìn phiến diện, ức đoán, thái độ thiếu khiêm tốn của ông không thích hợp với phong cách bao dung trong sinh hoạt trao đổi dân chủ, không xứng đáng được nhận ý kiến phản hồi.

Tuy nhiên, chúng tôi có tập quán tôn trọng mọi ý kiến khác chiều, với nguyên tắc “không ý kiến nào bị cấm nêu ra, không đề tài nào bị cấm bàn đến”, mặc dù là thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, tôi có vài điều xin đáp lời ông, nhưng chỉ với tư cách cá nhân, vì tôi nghĩ, ông Nguyễn Gia Kiểng hay Lãnh đạo Tập Hợp không có thì giờ để “đôi co” với cá nhân ông.

 

Trịnh Xuân Thanh đang nghiên cứu cuốn “Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai- Dự án chính trị Dân chủ đa nguyên” của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Ảnh NBG

Trịnh Xuân Thanh đang nghiên cứu cuốn “Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai- Dự án chính trị Dân chủ đa nguyên” của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Ảnh NBG

Để đả kích chúng tôi, ông đã ghép cả Người Buôn Gió và tên ăn cắp Trịnh Xuân Thanh vào một rọ. Và gọi chung một danh từ lưu manh. Đây là một danh từ ông dùng sai. Lưu manh là một khái niệm có tính tương đối, nghĩa là phụ thuộc hệ quy chiếu, nhìn từ góc nào. Ông đã trộn hai thứ ngược nhau vào một chỗ.

Trịnh Xuân Thanh là một tên lưu manh thuộc hệ thống của chế độ đảng cầm quyền, nó là một thứ công cụ của một chế độ đã thối rữa, là một tên ăn cắp trong hệ thống những tên ăn cắp, nó bị bung ra, lộ diện, chỉ vì nó là một trong những chỗ ruỗng nát nhất không còn có thể che đậy được nữa. Việt Nam có 62 cơ quan quyền lực cấp trung ương, 64 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 659 đơn vị hành chính cấp huyện và 10.732 đơn vị hành chính cấp xã, cộng với 13 Tập đoàn kinh tế quốc doanh, đó là tất cả các đầu mối tham nhũng, số lượng quan lại tham nhũng có thể tính tới con số hàng triệu. Có thể tới một phần ba số đảng viên của đảng là những tên ăn cắp giống như ông Trịnh Xuân Thanh, không biết bằng cách nào các ông bắt được hết.

Mặc dù Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên có một nguyên tắc bất di bất dịch là tôn trọng tự do tư tưởng, nhưng không vì thế mà nhận vào hàng ngũ của mình cả những kẻ vô đạo đức. Trịnh Xuân Thanh bắt buộc phải chứng minh sự trong sạch và phẩm chất lương thiện của mình.

Ngược lại, Người Buôn Gió, nếu có bị gọi là lưu manh, thì cái lưu manh ấy cũng là sản phẩm của chế độ, là nạn nhân của chính những tên ăn cắp như Trịnh Xuân Thanh gây ra. Ở một chế độ, mà một đứa trẻ phải buộc cướp giật một chiếc bánh mì vì đói để bị kết án tù, thì những người bị chế độ đó bắt giam không hẳn là những tên tội phạm. Đoàn Văn Vươn buộc phải bắn vào chính quyền Tiên Lãng Hải phòng, Đặng Văn Hiến bắn vào công ty Long Sơn ở Đắc Nông, đương nhiên phải là tội phạm của chế độ. Khi không còn tin vào chế độ, thì pháp luật của chế độ không còn giá trị hiệu lực, nhưng đồng thời cũng không còn là chỗ dựa, người dân phải tự lo bảo vệ cho chính mình, sẽ đến lúc, người ta tự tạo ra vũ khí và bắn thẳng vào nhà cầm quyền. Như vậy, những người dân, trong đó có những người như Gió, không thể xếp cùng hàng với Trịnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên, đưa hình của Trịnh Xuân Thanh với cuốn “Khai sáng kỷ nguyên thứ hai” lên mạng, Buôn Gió có ý gửi gắm thiện chí tới Tập Hợp, có thể nói hơi quá một chút mà không sợ quá sai, rằng, Gió muốn lập công với Tập Hợp như một món quà ra mắt trước khi được chấp nhận gia nhập. Đây là một thứ tiểu xảo. Điều này không hề phản lại thiện ý của Gió với Tập Hợp, nhưng cũng phản ánh tư duy chính trị chưa đủ độ chín của Gió. Dự án chính trị hay lý tưởng của một đảng chính trị, nếu đến được với mọi tầng lớp dân chúng rộng rãi, không kể nguồn gốc và thành phần xã hội, phản ánh tính chính đáng, sức cảm hoá của tư tưởng của cương lĩnh chính trị đó, nhưng nếu người tôn xưng nó có phẩm chất và tư cách không xứng đáng thì thậm chí lại có nghĩa như một sự thoá mạ. Người ta nghi ngờ tính trong sáng của vật đặt trên ban thờ cuả một kẻ có đạo đức đen tối. Vả lại, với một kẻ ăn cắp, thì dù phản bội lại đồng bọn, hắn vẫn là kẻ cắp. Tiếp tay cho kẻ cắp có thể bị quy tội đồng loã ăn cắp. Dù sao thì những người như Gió, bao giờ cũng là những thân hữu của Tập Hợp. Tập Hợp trân trọng những đóng góp tích cực của Gió, nhưng để có thể trở thành viên của một Tập Hợp Dân chủ, trước hết cũng phải tự ý thức hành động đấu tranh cho dân chủ của mình, vì đó là sự dấn thân tự nguyện.

Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên tôn trọng mọi ý kiến, mọi tư tưởng chính trị khác nhau, chấp nhận tư cách bình đẳng cuả mọi thành phần xã hội, kêu gọi và sẵn sàng đón nhận sự tham gia của mọi cá nhân, bất kể thành phần xuất thân và đẳng cấp xã hội, kinh tế, mọi tổ chức xã hội, chính trị, nhưng Trịnh Xuân Thanh, một loại người có thể nhơn nhơn hợm hĩnh với những đồng tiền tanh tưởi kiếm được nhờ sự thối nát của chế độ mà chính hắn tôn thờ, rồi lại làm như trong sạch chống lại nó khi không còn cơ hội leo tiếp lên và kiếm chác nhiều hơn trên mồ hôi xương máu những đồng bào nghèo khổ của hắn, thì TH không thể chấp nhận.

Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên là một đảng chính trị, lấy lý tưởng xây dựng một chế độ chính trị dân chủ đa đảng làm mục tiêu cho chương trình hành động của mình. TH không có chủ trương lật đổ bất kỳ ai, không chống lại tư tưởng của bất kỳ lực lượng hay tổ chức chính trị nào, vì quyền tôn thờ lý tưởng là quyền của mọi người, nhưng TH đấu tranh cho một sự loại bỏ quyền cầm quyền hiện nay của đảng cộng sản. Đảng cộng sản với những nguyên tắc thuộc bản chất lạc hậu đã tạo ra một chế độ chính trị chuyên chế, biến các công cụ quyền lực dùng để phục vụ và bảo vệ các lợi ích xã hội và quyền của con người thành công cụ chuyên chính giai cấp, trấn áp dân chúng, tước đoạt quyền tự do sở hữu, quyền tự do cá nhân và chỉ nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích của bộ máy quan lại cầm quyền. Đảng cộng sản chính trị hoá pháp luật. Dưới chế độ độc đảng, Pháp luật không còn tính trung gian, mọi điều luật đều mang tính đảng, bảo vệ đảng và bộ máy cầm quyền, và trấn áp số đông công chúng. Chế độ cai trị không pháp luật đã đẻ ra nạn tham nhũng và bất lực trước nạn tham nhũng không gì ngăn chặn nổi. Trịnh Xuân Thanh là một tên ăn cắp, nhưng là một tên ăn cắp do chế độ tạo ra. Muốn ngăn chặn , muốn bỏ tù những kẻ ăn cắp đốn mạt như Trịnh Xuân Thanh, phải giải tán, thậm chí bỏ tù cái chế độ sản sinh ra nó. Đảng cộng sản không còn tính chính danh để cầm quyền, không còn đủ trong sạch xứng đáng để được lựa chọn cầm quyền. Hãy để dân phán xét và lựa chọn.

Trong những lực lượng đang đấu tranh vì một nền dân chủ đích thực cho Việt nam hiện nay, Tập Hợp dân chủ Đa nguyên được xem là đảng chính trị duy nhất có Dự án chính trị và một chương trình hành động cụ thể hướng tới một cạnh tranh chính thức với đảng cộng sản cầm quyền.

Trong tay Tập Hợp đã có sẵn giải pháp tiêu diệt triệt để nạn tham nhũng. Trong tay Tập Hợp đã có sẵn mô hình cho một chế độ xã hội đảm bảo quyền tự do dân chủ đích thực cho mọi công dân, trên nền tảng hệ thống giá trị tinh hoa của nhân loại tiến bộ. Trong tay Tập Hợp có sẵn một thể chế hoàn hảo cho một nền kinh tế thị trường đích thự̣c, tái phân phối hài hoà phúc lợi trên căn cứ phát triển lợi ích tổng thể. Tập Hợp có sẵn và đầy đủ tinh hoa tài năng và một tổ chức cần thiết để đảm nhận một trách nhiệm xứng đáng với sự trông cậy của công chúng, vì một sự phát triển tiến bộ của dân tộc̣ Việt Nam.

Tập Hợp kêu gọi và sẵn sàng đón nhận mọi cá nhân gia nhập Tập Hợp. Kết hợp hàng triệu người trong hàng ngũ của mình, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để thành một chính đảng đối trọng luân chuyển quyền cầm quyền với đảng cộng sản.

Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên kêu gọi tất cả các tổ chức chính trị xã hội hãy quy tụ lại , liên minh với nhau để tạo ra một tiếng nói chung, buộc đảng cộng sản hoặc phải từ bỏ nền tảng của chủ nghĩa Mác Lê nin, dân chủ hoá thực sự xã hội, hoặc phải tự giải tán, nhường quyền cầm quyền lại cho một đảng chính trị khác có đủ uy tín và năng lực, xứng đáng với mong đợi của cả dân tộc.

Đối với riêng cá nhân tác giả Kha Tú Mỡ, cho dù ông ghép tên Tú Mỡ vào với tên của ông có ngụ ý gì thì nhân danh cá nhân, tôi cũng xin được cảm ơn ông. Vì dù sao thì cũng phải thấy rằng, nếu ông không quan tâm tới Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên thì chắc ông chẳng phải bận tâm đến phải lần mò xem Tập Hợp làm những gì, ở đâu và gồm những ai.

Cả với ông nữa, nếu ông đồng ý với cương lĩnh chính trị cuả Tập Hợp, tự nguyện và tôn trọng Quy ước sinh hoạt của Tập Hợp, thì chúng tôi sẵn lòng đón nhận ông và sẽ gọi ông là chí hữu.

01/11/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Đáp lời ông Kha Tú Mỡ”

 1. GIÓ

  Gió thì vô ảnh vô hình
  Nhiều khi quanh quẹo thật tình mọi nơi
  Khi thơm khi thối trên đời
  Ấy do tình huống đâu do tự mình

  Có khi bão táp thình lình
  Có khi mát mẽ gợi tình bao nhiêu
  Dù sao gió vẫn biết nhiều
  Những điều gió biết mọi người đều mong

  NGÀN SƯƠNG
  (03/11/16)

 2. cd says:

  Trích:
  “Tuy nhiên, đưa hình của Trịnh Xuân Thanh với cuốn “Khai sáng kỷ nguyên thứ hai” lên mạng, Buôn Gió có ý gửi gắm thiện chí tới Tập Hợp, có thể nói hơi quá một chút mà không sợ quá sai, rằng, Gió muốn lập công với Tập Hợp như một món quà ra mắt trước khi được chấp nhận gia nhập. Đây là một thứ tiểu xảo. Điều này không hề phản lại thiện ý của Gió với Tập Hợp, nhưng cũng phản ánh tư duy chính trị chưa đủ độ chín của Gió. Dự án chính trị hay lý tưởng của một đảng chính trị, nếu đến được với mọi tầng lớp dân chúng rộng rãi, không kể nguồn gốc và thành phần xã hội, phản ánh tính chính đáng, sức cảm hoá của tư tưởng của cương lĩnh chính trị đó, nhưng nếu người tôn xưng nó có phẩm chất và tư cách không xứng đáng thì thậm chí lại có nghĩa như một sự thoá mạ. Người ta nghi ngờ tính trong sáng của vật đặt trên ban thờ cuả một kẻ có đạo đức đen tối. Vả lại, với một kẻ ăn cắp, thì dù phản bội lại đồng bọn, hắn vẫn là kẻ cắp. Tiếp tay cho kẻ cắp có thể bị quy tội đồng loã ăn cắp. Dù sao thì những người như Gió, bao giờ cũng là những thân hữu của Tập Hợp. Tập Hợp trân trọng những đóng góp tích cực của Gió, nhưng để có thể trở thành viên của một Tập Hợp Dân chủ, trước hết cũng phải tự ý thức hành động đấu tranh cho dân chủ của mình, vì đó là sự dấn thân tự nguyện.”

  đa^y là lý do tại sao ta^.p ho+.p cu?a o^ng Kie^?ng chi? có lu+a thu+a vài mo^’ng tu+` ma^’y chục nnam nay . Thai ddo trích thuong này thì ai them vào . D~a ho?i Gió co muo^’n vào chu+a mà dám vie^’t nhu+ va^`y . Tha^.t là chán ma^’y lao ~ Elitist jerks này !

Phản hồi