WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nghị quyết TW 7: Kiên trì công thức giáo điều

Hội nghị ban chấp hành trung ương 7 khóa X đảng CS đã bế mạc chiều 17-7-2008 sau 9 ngày làm việc ” đã thành công tốt đẹp ”, như bản thông cáo ghi rõ, y như các bản thông cáo cũ, thành công thức cho mỗi cuộc họp.

Hội nghị thông qua 3 bản Nghị quyết cũng giáo điều như nhau với nhan đề :

1- Nghị quyết về ” Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ”,

2- Nghị quyết về ” Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ”,

3-  Nghị quyết về  ” Vấn đề Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn ”.

Trong diễn văn bế mạc, tổng bí thư Nông Đức Mạnh không quên biểu dương cuộc họp, ” đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và sâu sắc và nhất trí thông qua các nghị quyết ”. Vẫn là những công thức lắp lại như máy.

Theo tin riêng từ Hànội, một số vấn đề quan trọng khác đã được thông báo trước khi Hội nghị bế mạc và không được mảy may nói đến trong các diễn văn công khai và trong thông báo công khai, như việc giải ngân vốn đầu tư từ nước ngoài FDI rất thấp, rất chậm (tỷ lệ chỉ bằng 1/4 vốn hứa hẹn), vấn đề mở rộng Hànội, vấn đề dân oan, cũng như quan hệ với Trung quốc (đặt đường giây trực tiếp giữa Ba Đình – Trung Nam Hải) cũng như việc hợp tác chiến lược có tính quân sự Hànội – Washington; việc họp Đại hội đảng giữa nhiệm kỳ không được đề cập. Trái với xu hướng công khai minh bạch thời hội nhập, lần này bộ chính trị tỏ ra áp đảo trung ương, khoanh các vấn đề trên đây, chỉ thông báo một chiều, ngăn chặn việc thảo luận dân chủ, vin cớ thiếu thời gian và tránh làm loãng các vấn đề đã nêu. Một bước lùi rõ rêt trong ”nền dân chủ đảng trị”.

Xin được sơ bộ nêu lên vài nhận xét về Hội nghị 7 để bà con ta hiểu sự lãnh đạo của đảng CS hiện nay ra sao:

-  Trong thông báo và trong các diễn văn khai mạc và bế mạc, không hề có bóng dáng của 2 chữ ” khủng hoảng”. Đó là 2 chữ cấm kỵ, có nghĩa là tránh né sự thật. Họ chỉ nói đến khó khăn. Khủng hoảng tài chính, khủng hoảng tiền tệ, khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng niềm tin ở Việt nam là những khai niệm được dùng ngày càng phổ biến trên các tạp chí quốc tế có uy tín nhất, như The Economist, les Echos, the Wall Street Journal, Far Estern Economic Review, Asia Times … nhưng không hề thấy trên văn kiện của đảng CS. Vẫn là thái độ chủ quan, không dám nhìn thẳng sự thật, phản ánh tinh thần mất tự tin, sợ quần chúng biết sự thật, một thái độ dại dột, vô trách nhiệm, vì không dám đương đầu với sự thật để tìm ra giải pháp thì khủng hoảng tất sẽ nặng thêm, sẽ luôn bị bất ngờ, bị động.

-  Về vấn đề Nông nghiệp Nông dân Nông thôn, bản thông cáo và diễn văn bế mạc cho thấy Hội nghị vẫn chỉ bàn đến những vấn đề thứ yếu, như quy hoạch việc xử dụng ruộng đất, bổ xung luật đất đai, tạo nguồn nhân lực mới cho nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến… Không mảy may đề cập đến vấn đề nóng bỏng là quyền sở hữu ruộng đất của người nông dân cá thể đã bị đảng tước đoạt. Do đó vấn đề ”dân oan”  của hàng vạn, hàng chục vạn nông dân bị mất đất, bị cướp đất ở khắp nơi đứng lên đòi công lý, đòi lại ruộng đất là nguồn sống duy nhất của bà con sẽ còn nặng nề thêm. Do đó vấn đề ly nông, ly hương mà nhiều trí thức, như nhà xã hội học Tương Lai từng cảnh báo sẽ có nguy cơ trầm trọng hơn. Vấn đề Nông thôn trở thành bãi thải , vương quốc của Thần chết, không có nước sạch, không có môi trường trong lành vẫn không có giải pháp. Như thế mà là có trách nhiệm ư ?

- Vấn đề Thanh niên, Trí thức có bao nhiêu vấn đề bức bách như quyền tự do ngôn luận, quyền độc lập tư duy, như đào tạo tay nghề cao, như phát triển các ngành công nghệ cao – siêu cấp – , như thái độ gia trưởng, kẻ cả, thiếu bình đẳng xã hội đối với tuổi trẻ, luôn trịch thượng, dạy bảo, kiểm soát , kiềm chế tuổi trẻ, kìm hãm tuổi trẻ vươn nhanh, hoặc sự hoạt động cằn cỗi kiểu ông cụ của Đoàn thanh niên CS mà báo Thanh niên nêu lên … đều không có lời giải. Đặc biệt là thắc mắc sôi sục của trí thức và thanh niên về bảo vệ lãnh thổ bất khả xâm phạm của quốc gia đã bị ”quên ”, ” lờ tịt ” , không mảy may đề cập đến , không có một lời giải thích nào.  Ta có bị mất đất, mất biển, mất đảo cho ông ”bạn ” bành trướng không? nhiều hay ít ? Làm thế nào để lấy lại, để không bi( mất thêm. Biểu tình chống lại việc thành lập huyện Tam Sa của tỉnh Hải nam là nên hay không nên, đúng hay sai; dùng công an để đánh đập những thanh niên, nhà báo, nhà giáo, sinh viên yêu nước đứng biểu tình ôn hòa là đúng hay sai ? Đảng có dám trả lời cho rõ ràng công khai, minh bạch hay không ?

-  Về vấn đề chống tham nhũng , một vấn đề chiến lược quốc gia, được coi là quốc nạn, là nạn nội xâm, là tên giặc trong lòng chế độ, từng được đảng CS ra riêng một nghị quyết, với một bộ máy riêng biệt, hoạt động sôi nổi một thời, thì không được đề cập đến trong cuộc họp này. Thậm chí 2 chữ tham nhũng chỉ được nhắc rất qua loa một lần duy nhất, lẩn vào các vấn đề khác. Sao không thể để ra một buổi để nghe báo cáo và bàn về vấn đề nóng bỏng này. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã đánh trống bỏ dùi rõ ràng rồi với việc lật án vụ án cực lớn số 1 PMU18, tha và còn chuẩn bị hồi chức cho thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và bỏ tù 2 nhà báo có tinh thần chống tham nhũng cao. Qua hội nghị này, ban chấp hành Trung ương và bộ chính trị cùng đánh trống bỏ dùi nốt. Bọn dòi bọ tham nhũng có thể ăn mừng để tha hồ vơ vét, múc và đớp thả cửa tiền của của xã hội, của nhân dân.

-  Về nhân sự, mọi sự đồn đoán đều không trúng. Giữa lúc niềm tin của nhân dân tụt xuống mức thấp nhất, các phe phái trên cao đã chọn giải pháp ” ngưng chiến ” để cùng tồn tại truớc bão táp giá cả, bão táp lạm phát, bão táp chứng khoán ngân hàng, và nhất là bão táp mất sạch niềm tin đang đến. Thế là tổng bí thư được hầu như toàn đảng coi là ngồi nhầm ghế, chỉ ở bậc trung bình trong 181 ủy viên trung ương lại được lên ngôi số 1 do hoàn cảnh đặc biệt đưa đẩy, vẫn yên vị có thế thêm hơn 2 năm.  Cũng bới vì 14  uỷ viên bộ chính trị hiện vẫn chỉ sàn sàn với nhau trong mức trung bình.

Thế là một con dê tế thần đã được tìm ra để xoa dịu dư luận; đó là bí thư tỉnh ủy Cà mau, tỉnh bé nhỏ nhất tận cùng phía Nam xa xăm so với thủ đô, với một hình thức kỷ luật rất nhẹ nhàng là ” cảnh cáo ”. Tội của ông Vũ Thanh Bình là công khai số tiền một trăm triệu của một quan chức cấp dưới biếu cấp trên sau khi được đề bạt, với ý định không phải là tố cáo kẻ tham nhũng, mà chỉ để tỉnh ủy quyết định việc xử dụng chia chác ra sao cho ổn. Chuyện này không hề là thành tích gì của cuộc họp trung ương nhạt nhẽo, vô tích sự, công thức giáo điều đến mức mẫu mực này. Nó chỉ góp phần mua vui đôi chút, giải trí cho bà con ta giữa lúc cuộc sống có quá nhiều lo toan này.

Ông Mạnh kêu gọi đưa các nghị quyết trên đây vào cuộc sống. Xin hỏi khi các vị đã quay lưng lại với cuộc sống, lờ tịt biết bao góp ý, phản biện đầy trí tuệ và tâm huyết của trí thức, nhà kinh tế nước ta cũng như của các chuyên gia quốc tế về tài chính-ngân hàng-đầu tư-kinh tế , – như của Đại học Harvard, thì làm sao những nghị quyết ấy có thể có sức sống được.

Nó sẽ nằm im như chết trên giấy. Và cuộc sống thật sẽ đi theo hành trình tự nhiên có quy luật của nó, để mở mắt, [ thường là, than ôi, rất chậm! ] cho những nhà lãnh đạo bảo thủ, giáo điều, xa rời nhân dân, ích kỷ, chỉ lo cho riêng mình và phe phái mình, hưởng thụ thì đi trước, ”nhường” cho nhân dân sự nghèo khổ lầm than, cơ cực và chậm tiến.

Xin sơ bộ nhận xét về cuộc họp trung ương 7 để cùng bạn đọc trao đổi và suy ngẫm.

Bùi Tín – Paris 17-7-2008

Phản hồi