WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:11:pm 04/07/08 Đăng ngày “July 4th, 2008”

Đọc Naomi Klein, “Đốc lý Sốc, sự thăng tiến của chủ nghĩa Tư bản Tai họa”

Đọc Naomi Klein, “Đốc lý Sốc, sự thăng tiến của chủ nghĩa Tư bản Tai họa”

Đây là một tình huống chính trị làm cho thành phần “Người tốt, việc tốt” Tây phương- nhất là Mỹ- vừa phẫn nộ lại vừa làm họ bối rối: chính quyền vẫn y nguyên, các đạo luật đàn áp vẫn y nguyên, vị chiến sĩ tự do vẫn ngồi tù, nhưng tất cả đều đã thay đổi.

07:11:pm 04/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đi tìm cái tôi đã mất – Lời trăn trối đầy tâm huyết

Đi tìm cái tôi đã mất – Lời trăn trối đầy tâm huyết

Để chào Đàn Chim Việt . com vẫy cánh trên bầu trời tự do toàn cầu, tôi gửi bài tùy bút chính trị rất đặc sắc của nhà văn Nguyễn Khải, mới từ biệt người thân và bạn bè tháng 1-2008 vừa qua tại Sàigòn, dù cho đã có vài mạng điện tử và báo [...]

04:06:pm 04/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tại sao Đàn Chim Việt?

Tại sao Đàn Chim Việt?

Chúng ta không thể trách dân, không ai có thể bị coi là có lỗi khi họ phải ngày đêm, thậm chí, tha phương để mưu cầu một cuộc sống khá hơn, giống con người hơn. Điều đó rất tự nhiên.

11:54:am 04/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bay tiếp đường bay của mình

Bay tiếp đường bay của mình

Trong niềm tin vào sự trưởng thành, Đàn Chim Việt (viết hoa) www.danchimviet.com sẽ bay tiếp đường bay ban đầu, của mình!

11:50:am 04/07/08 | Đăng tại THƯ BBT | Đọc tiếp »

Cho một ngôn ngữ chính trị mới: Trường hợp Đàn Chim Việt

Cho một ngôn ngữ chính trị mới: Trường hợp Đàn Chim Việt

Tôi hy vọng với ấn bản mới của Đàn Chim Việt, qua sự làm việc của một ban biên tập mới và khác, diễn đàn truyền thông này sẽ có thể vượt qua những thói quen ngôn ngữ nhàm chán của người Việt…Đây là niềm hy vọng và là biện minh cho sự hiện hữu của trang mạng này.

03:43:am 04/07/08 | Đăng tại THƯ BBT | Đọc tiếp »

Câu chuyện của chợ Hôm và sông Thạch Hãn

Câu chuyện của chợ Hôm và sông Thạch Hãn

Tôi muốn uống trọn lấy cái cảnh sông nước tràn đầy kia. Dãy Trường Sơn xanh rờn và cao ngất nằm choán hướng tây bên kia làng Ái Tử. Tiếng mạn thuyền lướt nhẹ trên nước sông và tiếng mái chèo khuấy nước đều đặn làm cho tôi muốn nhắm mắt lại.

01:17:am 04/07/08 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »