1 Phản hồi cho “Sơn hà nguy biến”

  1. Võ thị Hồng Nga says:

    HOÀNGSA và VIỆTNAM

    - Sao bác “vẽ” các chữ cái dính liền?
    Vậy, đánh vần…thế nào đây, bác Ba Bui ơi?

    - Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời….

Phản hồi