WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đốt lửa di cư

Viếng hương hồn cụ Đặng thị Kim Liêng (mẹ của chị Tạ Phong Tần).

Giữa mùa hè này

trong tiếng gió quạt máy

người ta nghe thấy sự phẫn nộ của trời đất

 

Một bà mẹ ngán sống

đã nổi lửa đốt cháy thân mình

để thoát ly với thực tại

 

Bà đã từng bị ép

tuyên chiến với đứa con gái mà bà đã sinh ra

nhưng bà có trái tim hồng

quyết liệt trước những ánh mắt bạc

 

Đầu bà đã ong lên

trước mưu ma chước quỉ

trước quyền lực bựa

bà đã lùi tới milimét cuối cùng

và rồi

hết đường

bà quấn mền

nổi lửa

đốt thân

cho

          độc lập

                          tự do

                                      hạnh phúc

ở nơi mộ phần

 

Những con khỉ

(!) tin vào thần linh (?)

đốt nhang

cúi rạp mình trước vong linh của các tử sĩ

mượn tay osin đút lót thánh thần

 

Thánh linh nào dám chứng (chứng giám) cho sự vô độ này?

 

Xin chụm một nén hương dâng lên

cầu nguyện cho bà

ở thế giới bên kia

(không phải là thiên đường cộng hoà xã hội chủ nghĩa)

không gặp phường thảo khấu bám theo

không chung chạ với láng giềng tồi

để bà đừng

thêm một lần nữa

đốt linh hồn

di cư.

 

© Hoàng Linh Vương

© Đàn Chim Việt

 

 

2 Phản hồi cho “Đốt lửa di cư”

 1. nguoibolsa says:

  Chúng tôi mới vửa nhận đuợc tin, cộng đồng iền Nam california Hoa Kỳ sẻ tổ chức vào cuối tuần nầy đêm thắp nến cầu nguyện cho cụ bà Đặng thị Kim Liên, cầu chúc linh hồn cụ sớm siêu thoát, và gia đình cụ được nhiều may mắn. Cụ bà không còn bị bắt buộc phải nhìn những khuôn mặt hèn với giặc ác với dân, tay sai của bọn Tàu cộng.

 2. Builan says:

  LỬA BÀ LIÊNG

  Tên tuổi BÀ LIÊNG sẽ đi vào lịch sử
  Caí chết cuả BÀ LIÊNG sẽ trở thành bất tử
  Linh hồn BÀ LIÊNG sẽ trừ tà diệt DỮ
  LƯA BÀ LIÊNG, thiêu khử giặc HỒ NÔ
  Đốt Ba Đình, ĐỐT BIỂN, đốt TÀU MAO
  Lưả thiêu rụi cơ đồ quân tham ô ăn cướp
  Lửa nung chí, óc tim, LÒNG YÊU NƯỚC
  HÀNỘI, SAIGÒN, NHA TRANG, HUẾ… SỤC SÔI !

Phản hồi