WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Phê” và “tự phê”

8 Phản hồi cho ““Phê” và “tự phê””

 1. Trần Thừa says:

  CÁI TRÒ CHUYÊN CHÍNH

  Biếm họa xem chơi cũng đỡ ghiền,
  Thủ dâm tập thể kiểu giây chuyền.
  Bốn thằng xụt c… hè nhau sướng,
  Tám mắt lưng tròng nhiệm ý riêng.
  Ấy ấy nương tay chừng “chấu ngã”!
  Ờ ờ giữ thế kẻo “xe nghiêng”!
  Nực cười cho cái trò chuyên chính,
  Phê chỉnh làm gì? Sắp đảo điên.

 2. minh says:

  Sướng và tự sướng !

 3. ĐẢNG TA QUÁ VĨ ĐÃI=> VÃI ĐĨ? says:

  Tác giả đã có biểm họa rất xác thực về phê và tự phê của đảng ta. Góp ý nên chăng có hình HCM đứng tự phê một mình tự phê và xem các đệ tử tự phê nữa thì tuyệt vời?
  Cộng hòa xã hội chủ ỈA Việt Nam
  Hồ Chí Minh vĩ đại = vãi đĩ
  Yêu cầu chính phủ đem bức ảnh này đặt nơi hội trường đảng để các đảng viên học và làm theo.

 4. ĐẢNG TA QUÁ VĨ ĐÃI=> VÃI ĐĨ? says:

  Tác giả đã có biểm họa chí lý.
  Đề nghị chính phủ xét duyệt và đưa những hình ánh này đặt tại các hội trường Đảng để các đảng viên học tập và làm theo.
  Cộng hòa xã hội chủ ỈA Việt Nam
  Đảng Cộng Sản là CẢN SỐNG Việt Nam
  Hồ Chí Minh vĩ đại là VÃI ĐỊ….

  Phê và tự phê và cùng nhau phê???

  • Builan says:

   Chứ bộ ông anh không nhận thấy
   HỒ CHÍ MINH sống mãi TRONG QUẦN… sao ??
   Bọn HẬU DUỆ chúng vò đầu ông ta – đứa 2 tay -đứa 1 tay !!
   Anh SANG thất nghiệp !

 5. minh says:

  Đây là bức hí họa hay nhất thế kỷ. Người họa sĩ có đầu óc phong phú , dí dỏm và cực kỳ thông minh.

 6. Thiến Heo says:

  Trọng ăn: nghiêm khắc phê bình đ/c Dũng vẫn còn “nỗi cộm” quá đáng !
  Dũng ngủ: Tôi lên án hạ tầng cơ sở của đ/c Hùng quá “vô cảm”
  Hùng đụ: Tôi cực lực phản đối “tiêu chí” của đ/c Sang vô cùng “vĩ mô”
  Sang ĩa: he he he ! Khẩn trương khẩn trương nhạy cảm nhạy cảm !

 7. Hải hồ says:

  Sao lại mấy bản để gửi cho vợ con gia đình của 4 chú VC để làm quà Tết hen ! Hic hic sướng & tự sướng phê & tự phê

Phản hồi