WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tên nào cho chùa Việt tại Ba Lan?

Thiết kế của chùa Thiên Việt hay Nhân Hòa?

Chuyện xây chùa của người Việt tại Ba Lan khiến cộng đồng, nhất là hội Phật tử ở đây chia rẽ nặng nề. Những cãi vã cả online lẫn offline diễn ra từ nhiều tháng nay. Từ nghi vấn tham nhũng tiền mua đất cát; tới thiết kế xây chùa, 1 tầng hay 2 tầng; rồi tư cách của những người cầm trịch như chủ tịch hội Người Việt, hội Phật tử, Hội người Việt Nam tại Ba Lan Yêu Đạo Phật, trưởng ban Xây chùa; ai sẽ là sư trụ trì, là cố vấn tâm linh.v.v. tất cả đều trở thành đề tài cho những cuộc khẩu chiến và bút chiến.

Trong lúc ngôi chùa to, dự tính tọa lạc trên diện tích hơn 8000 m2 đất của cộng đồng còn chưa thấy tăm hơi đâu thì ông Bùi Anh Thái lại đi trước một bước, xây một ngôi chùa khác với tên gọi Thiên Phúc và có ý định cống dường cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Thái những năm trước đã từng xây dựng chùa Thiên Việt cho cộng đồng người Việt tại đây sử dụng. Nhưng, do chùa xây trên đất đi thuê, nên sau đó đã bị giải tỏa. Cộng đồng phật tử ở đây đa số hình thành từ những sinh hoạt tại chùa Thiên Việt.

Từ khi có thêm Thiên Phúc lại xuất hiện thêm các ‘bê bối’ khác. Nào có người dùng tên giả, có người cướp chùa, cướp phật. Bên cạnh những tranh cãi nghiêm túc là chuyện bới móc đời tư của những người liên quan.

Mới đây, trong một cố gắng nhằm ‘đoạn tuyệt với quá khứ’, nhiều hội đoàn đã cùng ngồi họp và quyết định đặt tên cho ngôi chùa mới, dự tính sẽ xây dựng xong vào năm tới, là Nhân Hòa.

Sự việc có lẽ chưa tới hồi kết. Chiều nay, một phật tử nhiều năm gắn bó với chùa và đã từng đóng góp tiền bạc để xây dựng chùa mới đã ôm tới BBT chúng tôi cả mớ giấy tờ cùng nhiều đề nghị.

Độc giả này – xưng đại diện cho một nhóm phật tử- không hài lòng với việc đổi tên chùa hay đặt tên mới cho chùa vì cho rằng, nhiều người Việt ở đây đã đóng góp tiền bạc cho việc xây chùa Thiên Việt, giấy tờ, chứng từ đóng góp còn ghi rõ như vậy, nay đổi sang chùa khác là “cướp tiền của bà con”.

Để bà con được dân chủ trong việc quyết định tên chùa, chúng tôi sẽ giúp việc thăm dò dư luận.

Đề nghị bà con ở Ba Lan sử dụng mục Thăm Dò Ý Kiến, nằm cuối bài viết và bấm vào lựa chọn nào phù hợp với mình, rồi “biểu quyết”. Kết quả sẽ cho thấy đa số người Việt tại Ba Lan muốn có ngôi chùa tên gì.

Đây là một phương thức khách quan và dân chủ để ngôi chùa mới có một cái tên hợp ý nguyện của số đông.

Về các đề nghị khác, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét.

© Đàn Chim Việt

[poll id="2"]

16 Phản hồi cho “Tên nào cho chùa Việt tại Ba Lan?”

 1. Nguyễn Hải Đăng says:

  Thật nực cười cho cái tên gọi là NHÂN HÒA do mấy thằng cha bám vào sư hổ mang dót ít tiền là đổi thành tên chung cư cho bọn biến chất thoái hóa hoạt động .HÙNG BE – HIỂN MAI – VINH MỪNG một lũ bán nước haị dân mang quốc tịch BALAN lại lãnh đạo người VIỆT NAM .Bọn bay có hiểu gì về đạo phật đâu .ba đời cung không trả hết tội vì những gì chúng bay đã gây ra ở đây

 2. chánh tất thắng says:

  HCM thay tên đổi họ nhiều lần,nhưng bản chất không thay. Chùa Thiên Việt dù thay tên Nhân Hòa hay dù bất cứ tên gì ,thì vấn nạn quản trị không đúng vẩn không thay . Giải quyết vấn đề từ nguồn cội , Ban Quản Trị mới phải thành lập , làm sáng tỏ vấn đề ,chùa thuôc về ai ,của thầy, của Phật Tử hay Cộng Đồng ,và quyền hạn của mổi ban cần có ban giám sát. Điều quan trọng và kinh nghiêm cho thấy khi Thầy có nhiều quyền , Nếu thầy là chân tu ,thì may mắn . Còn nếu thầy là tay chân tu của con cháu bác thì vấn nạn sẽ thêm , Cầu chúc CDNV Ba Lan may mắn

 3. Tiểu Đồng says:

  Mô Phật

  Quí vị đang lạc đường rồi. Tiểu Đồng xin ghi lại một tích chuyện cổ bên Tàu để quí vị cùng suy ngẫm rồi biết mình đang lạc nơi nào.

  Chuyện kể vào thời Vua Lương Võ Đế (năm 502-549 ). Lúc ấy Đạt Ma Tổ Sư của Phật giáo Ấn Độ, vâng lệnh Tổ Sư đời trước, đi thuyền từ Ấn Độ qua nước Trung Hoa để hoằng dương Phật pháp tại đây. Ngài đến Quảng Đông nước Trung hoa vào năm 520 dưới thời vua Lương Võ Đế. Thứ Sử tại Quảng Châu là Tiêu Ngang nghênh tiếp Đạt Ma Tổ Sư và làm biểu tâu cho Lương Võ Đế rõ. Nhà vua sai sứ xuống thỉnh Đạt Ma Tổ Sư về Kim Lăng.
  Đạt Ma Tổ Sư vào yết kiến Lương Võ Đế.
  Nhà vua hỏi Tổ Sư:
  - Từ ngày tức vị đến nay, trẫm cất chùa, đúc tượng, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể, có công đức gì không?
  Đạt Ma Tổ Sư khảng khái đáp:
  - Đều không có công đức.
  - Sao không có công đức?
  - Đó chỉ là nhân hữu lậu, chỉ đem đến quả nhỏ trong cõi Trời, Người, như bóng theo hình, tuy có nhưng không thực.
  - Vậy công đức chân thật là gì?
  - Trí phải thanh tịnh, thể phải lắng không, đó là chân công đức. Công đức ấy không phải lấy việc thế gian mà cầu được…

  Đọc xong tích chuyện này chắc chắn rất rất nhiều quí vị bỏ tiền của để xây chùa Thiên Việt, để thỉnh tượng, rước Tăng… sẽ không khỏi hoang mang về những việc mình đang làm, bởi có lẽ quý vị cũng từng nghĩ: Những việc mình đã, đang và sẽ tiếp tục làm ấy là để mang lại thật nhiều Công Đức cho chính mình và người thân?
  Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Tổ Huệ Năng nói về Công Đức như sau:
  “Này Thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn là công, tâm hành ngay thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Này Thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố thí, cúng dường mà cầu được. Ấy là phước đức cùng với công đức khác nhau”.

  Những chuyện mà quí vị đã làm chính là Nhân và những chuyện quí vị đang làm (tranh cãi và mưu bày, đang xảy ra…) chính là Quả. Cái Nhân mà quí vị gieo (có thể) vốn không lành, tất cái Quả hiện thời chẳng thể nào lành được.

  Đức Phật dạy: Tâm tịnh tất cõi Phật tịnh. Chúng sanh muôn loài ai ai cũng đều có sẵn tính Phật. Nhưng chúng sanh thời nay (thời mạt pháp – thời phước mỏng, nghiệp dày) vì Than-sân-si-ngã mạn-chấp trước quá sâu dầy nên Phật tính chẳng thể hiện tiền.

  Người có tâm Tu-Hành (tâm cầu Đạo, cầu giải thoát) thì nơi nào cũng có thể Tu được cả. Quí vị nên tránh sự lầm lẫn: Cứ phải có Chùa, lên chùa, ở chùa mới có thể Tu được. Người có chùa, lên chùa, ở chùa mà tâm không tịnh, dẫu có ráng sức làm mười mươi chăng nữa cũng chỉ là tự dối mình, dối người mà thôi.

  Xin ghi tặng quí vị bài kệ Tụng Vô Tướng của Lục Tổ Huệ Năng dưới đây với lòng mong mỏi quí vị sẽ có cơ hội để chiêm nghiệm lại mình và những gì mình đang làm. Khai Tâm, mở Tuệ để cầu Đạo giải thoát là con đường mà những người Phật tử Chân Chính phải đi. Được như vậy thật hạnh phúc lắm thay.

  Bài Kệ Tụng Vô Tướng

  Tâm bình không nhọc giữ giới
  Hạnh thẳng không cần tu thiền,
  Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ,
  Nghĩa thì trên dưới thương nhau,
  Nhường thì trên dưới hoà mục,
  Nhẫn thì các ác không ồn,
  Nếu hay dùi cây ra lửa,
  Trong bùn quyết mọc sen hồng,
  Đắng miệng tức là thuốc hay,
  Nghịch tai là lời ngay thẳng,
  Sửa lỗi ắt sanh trí tuệ,
  Giữ quấy trong tâm không hiền,
  Mỗi ngày thường thường làm lợi ích,
  Thành đạo không do thí tiền,
  Bồ-đề chỉ hướng tâm tìm,
  Đâu nhọc hướng ngoại cầu hiền,
  Nghe nói ý đây tu hành,
  Cực lạc chỉ ngay trước mắt”.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Tiểu Đồng

 4. nao thay co ba con nao noi gi ve ten chua moi dau ,tat ca moi nguoi deu rat vuiu co ten chua moi do chu
  chi co 2 nguoi la PON va BAT noi nay noi kia , chung toi cung khong hieu la vi ly do ca nhan gi do ma toan lam gay phien phuc them

Phản hồi