WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp đến điểm đông đặc

dep bo cncsĐảng Cộng sản Việt Nam không có đối thủ và sẽ tiếp tục duy trì tình

trạng yếu kém của đất nước vài chục năm nữa?  Niềm tin này dựa trên

lập luận so sánh những con số về số lượng đảng viên, đoàn viên Cộng

sản Việt Nam và gia đình họ với số lượng của lực lượng đối lập “đếm

được” vào thời điểm hiện nay. Lập luận này rất yếu đuối bởi vì nó

không dám nhìn nhận 4 yếu tố thiết yếu sau:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị chia rẽ dẫn đến phân rã với tốc độ

ngày càng nhanh và đang tiến đến giai đoạn quyết định.

2. Sự yếu kém về mọi mặt của đất nước trong gần một thập kỷ qua đã đẩy

đảng Cộng sản Việt Nam vào vị thế đối lập với cả dân tộc và đang tiến

nhanh đến vị trí là kẻ thù của sự phát triển dân chủ, thịnh vượng của

đất nước.

3. Sự thay đổi nhận thức của nhân dân hướng về cái mới, cái đúng đang

diễn ra nhanh hơn bao giờ hết nhờ internet và sự thúc đẩy về quyền con

người đang lớn mạnh từng ngày.

4. Tính quy luật của tiến trình phát triển nên các nhân tố mới để thay

thế cho các cái cũ đang bị đào thải. Quy luật này đang thúc đẩy sự

hình thành nên một lực lượng chính trị mới một cách chắc chắn và nhanh

chóng, tỷ lệ thuận và cộng hưởng với tốc độ của 3 yếu tố trên.

Chúng ta sẽ xem xét cụ thể đến từng yếu tố.

Yếu tố thứ nhất: sự chia rẽ và phân rã của đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu

so sánh hiện trạng của nó với các đảng Cộng sản khác ở Liên Xô và Đông

Âu trước đây thì có thể thấy rằng mức độ chia rẽ và phân rã của nó

nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trước khi tan rã và sụp đổ thì các đảng

Cộng sản Liên Xô và Đông Âu  cũng không bị đấu đá tranh giành nội bộ

với nhau ở mức độ như đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Quyền lợi kinh

tế gần như không xuất hiện trong các cuộc đấu tranh nội bộ của các

đảng này. Nhưng quyền lợi kinh tế đã trở thành đối tượng tranh giành

chủ yếu trong cuộc đấu tranh giành quyền lực trong đảng Cộng sản Việt

Nam hiện nay. Vì vậy mà nó được thúc đẩy bởi một động lực mạnh mẽ với

sự tham gia của nhiều nhóm lợi ích nằm cả bên ngoài đảng Cộng sản Việt

Nam. Sự chia rẽ của đảng Cộng sản Việt Nam còn được thúc đẩy bởi sự

phân hoá giữa cái tốt và xấu, cái cũ và mới, cái tiến bộ và phản động.

Kết quả cuối cùng đã hình thành nên các phe nhóm rõ rệt là thủ cựu,

cấp tiến và cơ hội với mục tiêu và quyền lợi hoàn toàn khác nhau. Nếu

trước đây lý tưởng chủ nghĩa đã giúp đảng này quy tụ và thống nhất vào

một mối thì bây giờ lý tưởng đó đã trở thành sự lừa mị, gây sụp đổ

niềm tin dẫn đến tan rã. Trên thực tế, đảng Cộng sản Việt Nam đã trở

thành một tập hợp rệu rã về lý tưởng. Thay vào đó là quyền lợi và tha

hoá. Do vậy không lâu nữa nó sẽ phân rã thành những tổ chức khác nhau.

Cách duy nhất để nó chống lại sự tan rã hiện giờ là “19 điều đảng viên

không được làm” và sự đe doạ đến sổ hưu và sự bình yên của cuộc sống

của họ. Nhưng đó là một tuyến phòng thủ rất chênh vênh. Trước khi các

phong trào quần chúng nổi lên lật đổ các chế độ độc tài ở Ai Cập,

Lybia thì các chính quyền ở đó cũng không bị chia rẽ và phân rã đến

mức như ở Việt Nam hiện nay.

Nhìn vào thực trạng của đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam, không

thể nào không nghĩ rằng có một sự tính toán và thúc đẩy của một lực

lượng nào đó để đưa đảng này đến chỗ phân rã và suy yếu nhanh chóng

như hiện nay. Từ những đường lối kinh tế liên tục sai lầm đến những

giải pháp chỉnh đốn nội bộ bế tắt. Từ những đối sách ngoại giao nhu

nhược trước nguy cơ đe doạ chủ quyền quốc gia đến sự đàn áp thẳng tay

những người yêu nước, bất đồng chính kiến. Tất cả dường như được phối

hợp rất đồng bộ để cộng hưởng vào một thời điểm của “Điểm đông đặc”.

Chắc chắn là có rất nhiều “Trần Bình” đang xúc tiến quá trình này mà

không lộ diện. Nhớ lại câu chuyện Hán – Sở tranh hùng: Lưu Bang theo

kế sách Trương Lương phất ngọn cờ nhân nghĩa chỉ ra những cái sai của

Hạng Vũ và những cái đúng cái tốt cần phải theo. Vậy là trong lòng lực

lượng Hạng Vũ  xuất hiện Trần Bình, dù là quân sư của Hạng Vũ , nhưng

hiến những kế sách đẩy Hạng Vũ dần vào chỗ chết. Lưu Bang từ chỗ chỉ

là một nhóm bé xíu dưới trướng Hạng Vũ nhờ vậy mà nhanh chóng lớn mạnh

rồi cuối cùng đánh bại lực lượng của Hạng Vũ và thống nhất thiên hạ.

Đảng Cộng sản Việt Nam như đang rơi vào mê hồn trận, chẳng biết đâu là

“Trần Bình”. Chỉ thấy là có rất nhiều những chính sách ngớ ngẩn mất

lòng dân lại liên tục ra đời trong thời gian qua. Hội nghị trung ương

6 nhằm đốn hạ Nguyễn Tấn Dũng thì hội nghị trung ương 7 tới đây sẽ là

sự phản công của ông này nhắm vào các đối thủ Nguyễn Phú Trọng, Trương

Tấn Sang. Cuộc chiến này đã đến giai đoạn quyết định, một mất một còn.

Cho dù phần thắng thuộc về ai đi nữa thì đảng Cộng sản Việt Nam cũng

sẽ suy yếu nặng  sau đó. Với sự tác động của các yếu tố thứ hai, thứ

ba, thứ tư sẽ được phân tích dưới đây, nó sẽ nhanh chóng rơi vào thế

bị động. Khi đã đến điểm đông đặc, những biến cố quan trọng xảy ra dẫn

đến sự tan rã trong chốc lát của các đảng toàn trị. 20 triệu đảng viên

đảng cộng sản Liên Xô trả thẻ đảng chỉ trong 1 đêm. Lực lượng an ninh

– một công cụ “chuyên chính vô sản” để đàn áp nhân dân ở nước này và

các nước Đông Âu đã không thể làm gì được và sụp đổ nhục nhã. Lực

lượng này có những lúc đông đến 3% dân số  lại mau chóng trở cờ, quay

đầu là bờ để tránh sự trừng phạt của nhân dân. Chỉ vài tháng trước khi

sụp đổ, nếu lấy các con số này để chứng minh cho sức mạnh không đối

thủ của các đảng đó thì chúng phải tồn tại tiếp 50 –60 năm nữa.

Yếu tố thứ hai: đảng Cộng sản Việt Nam đã ở vị thế đối lập với cả dân

tộc bởi những yếu kém và tha hóa của nó. Điều trớ trêu là tiến trình

này đã bắt đầu chính vào lúc đảng này tiến hành đổi mới đường lối kinh

tế nhưng cự tuyệt với cải cách chính trị từ 20 năm trước. Sự bất cập

này đã dẫn đến tình trạng tham nhũng tràn lan, nạn cường quyền cướp

đoạt tài sản nhất là đất đai của nhân dân trở thành bình thường và

nhan nhản. Đặc biệt chính tư duy đổi mới này đã dẫn đến hội nghị Thành

đô 1992 biến Việt Nam chính thức trở thành một chư hầu của Trung Quốc.

Từ đó dẫn đến sự đàn áp những tư tưởng và các nhà hoạt động dân chủ

nhưng lại thần phục hoàn toàn tư tường “đại Hán” và thẳng tay trừng

trị bất kỳ người dân nào chống lại tư tưởng này. Tiến trình này đang

diễn ra ngày càng nhanh dưới tác động của suy sụp kinh tế, của tinh

thần yêu nước và của sự “thức tỉnh” của một vài nhân vật chóp bu trước

sự xâm lấn của Trung Quốc. Sự bất mãn đang diễn ra ngay chính trong

hàng ngũ đảng viên và gia đình họ đối với sự nhu nhược, bất lực của

đảng trước Trung Quốc và nạn tham những, cường quyền và sự suy thoái

đạo đức quan chức. Nên họ đều mong muốn có sự thay đổi. Đảng Cộng sản

Việt Nam đang cản trở sự phát triển của đất nước, tự biến mình thành

kẻ thù của sự tiến đến dân chủ thịnh vượng của dân tộc. Đây đã trở

thành nhân thức phổ biến áp đảo trong xã hội. Tình thế này bắt buộc

đảng này phải lựa chọn. Một là phải chấp nhận cải cách chính trị để

trả quyền lực nhà nước về cho nhân dân và chấp nhận cạnh tranh với các

chính đảng khác. Hai là sẽ bị nhân dân đào thải và trừng phạt nghiêm

khắc. Diễn biến này sẽ không quá lâu vì nó đang ở vào giai đoạn cuối

của một tiến trình đang tiến dần đến điểm đông đặc. Tức là sẽ có những

đột biến xảy ra. Nó sẽ càng nhanh hơn nữa vì đảng Cộng sản Việt Nam

đang đi vào giai đoạn cuối cùng của sự chia rẽ, phân rã.

Yếu tố thứ ba: Sự thay đổi nhận thức của nhân dân về quyền. Có thể nói

phong trào dân chủ Việt Nam đã có một sự chuyển biến sâu sắc, tạo ra

những ảnh hưởng mạnh mẽ lên tiến trình dân chủ hóa đất nước từ khi các

cuộc đấu tranh dân chủ hướng vào nhân quyền. Được phát động bởi phong

trào Con Đường Việt Nam chưa đầy một năm trước nhưng giờ đây Quyền con

người đang thành một mục tiêu chung của hầu hết các lực lượng, tôn

giáo và tầng lớp nhân dân. Không chỉ các quyền tự do tín ngưỡng, ngôn

luận, biểu tình, lập hội…. như thường thấy trước đây mà các quyền được

sống đàng hoàng, quyền không bị tước đoạt tài sản đã được người dân ý

thức rõ đó là những quyền con người cơ bản, bất khả xâm phạm. Lần đầu

tiên sau vài chục năm tranh đấu đòi đất, những người dân oan Việt Nam

đã biết hướng sự khiếu kiện của mình thành những yêu cầu đòi quyền con

người – quyền sở hữu tài sản. Cũng là lần đầu tiên Nghị viên Châu Âu

ra nghị quyết lên án vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam mà có đề cập

đến tình trạng nông dân bị tước đoạt quyền sở hữu đất đai của mình.

Cũng là lần đầu tiên đảng Cộng sản Việt Nam phải đối mặt với một lực

lượng mạnh mẽ đòi quyền con người trong việc sửa đôi hiến pháp làm cho

việc này vượt ngoài tầm kiểm soát  của đảng này. Người dân ý thức được

quyền con người cũng tự nhiên như những hạt giống được gieo vào đúng

môi trường tự nhiên của chúng. Rồi đây chúng ta sẽ chứng kiến sự nở rộ

nhanh chóng của các hạt giống này thành những cây tùng cây bách. Rồi

thành cả rừng. Không có thế lực nào đủ sức đối đầu với những cánh rừng

đó cả. Chế độ toàn trị biết rõ điều đó cho nên an ninh Việt Nam mới ra

sức để ngăn cản việc phổ biến cuốn sách “Câu chuyện Quyền con người”

của phong trào Com Đường Việt Nam phát hành. Nhưng đó là một việc làm

phản tác dụng. Quyền con người rất tự nhiên và dễ hiểu, chỉ cần khơi

dậy thì người ta sẽ tự ý thức được các quyền thiêng liêng đó của mình.

Càng ngăn cản thì nó càng sinh sôi nảy nở. Trong bối cảnh diễn biến

nhanh chóng của yếu tố thứ hai nêu trên cùng với tốc độ thay đổi nhận

thức về quyền của nhân dân như hiện nay thì chẳng bao lâu nữa đảng

Cộng sản Việt Nam không chỉ đối mặt với một vài lực lượng đối lập mà

là cả hàng triệu con người không khuất phục.

Yếu tố thứ tư: Quy luật phát triển tất yếu sẽ hình thành nên một lực

lượng chính trị mới. Lâu nay có người vẫn theo quan điểm cho rằng tổ

chức là nhân tố quyết định cho các cuộc cách mạng. Đảng Cộng sản Việt

Nam cũng theo quan điểm như vậy. Vì thế mà họ kiên quyết dập tắt mọi

nỗ lực hình thành nên các tổ chức chính trị. Cũng vì thế mà lâu nay

các lực lượng đấu tranh chống lại sự độc tài của đảng Cộng sản Việt

Nam chưa làm được vì trông chờ vào tổ chức như một nhân tố quyết định.

Nếu dựa vào mô hình này thì rất khó thắng được đảng Cộng sản Việt Nam.

Họ hiểu rõ điều đó và kiên quyết giữ tử huyệt này. Có một quan điểm

khác cho rằng tổ chức dù rất cần thiết nhưng chỉ là hệ quả được hình

thành từ các nhân tố cơ bản như là các yếu tố thứ nhất, thứ hai, thứ

ba nêu trên. Tức tổ chức không phải là nhân tố quyết định. Đây chính

là mô hình cách mạng từ dưới lên, ngược với mô hình từ trên xuống (xem

tổ chức là nhân tố quyết định). Mô hình từ dưới lên đòi hỏi sự hiểu

biết về quy luật phát triển tự nhiên của sự vận động xã hội của con

người. Sự thay đổi này rất chắc chắn và tốt đẹp vì nó xây dựng từ các

nền tảng cơ bản. Sự thay đổi của mô hình từ trên xuống không chắc dẫn

đến điều tốt đẹp. Đất nước Việt Nam dưới chế độ Cộng sản là một minh

chứng. Những cuộc cách mạng được quyết định bởi nhân tố quyết định là

các tổ chức, nếu có sắp tới ở Việt Nam, thì cũng không có gì đảm bảo

tốt đẹp. Hoàn toàn có thể có một kiểu độc tài khác thay thế Cộng sản.

Nhưng mô hình này  khó thể xảy ra ở Việt Nam.

Cuộc cách mạng ở Việt Nam đang diễn ra theo mô hình từ dưới lên một

cách kín đáo nhưng nhanh chóng. Những chất xúc tác quan trọng đã được

gieo vào những môi trường phù hợp để thúc đẩy các yếu tố thứ nhất, thứ

hai, thứ ba nêu trên gần một thập kỷ qua. Rồi nó tự diễn biến theo quy

luật. Lúc đầu thì âm thầm lặng lẽ khiến giới cầm quyền không hề nhận

ra. Đến khi bắt đầu thấy nguy cơ thì hô hào chống lại nó. Nhưng càng

hô hào thì càng thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hoá. Càng

chống nó lại càng nhanh. Đến hiện giờ quá trình này cũng đã đi vào

giai đoạn cuối quyết định. Khi các yếu tố thứ nhất, thứ hai, thứ ba và

thứ tư cùng hội tụ thì sẽ tất yếu hình thành nên các lực lượng chính

trị mới đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Đầu tháng 4 rồi, Nguyễn Tấn Dũng đến thăm một đơn vị thuộc Quân khu

III đã phát biểu rằng: “Cần kiên quyết chống lại việc hình thành các

lực lượng chống đối mưu toan bạo loạn lật đổ”. Thông điệp này rất khác

với trước đây là: “kiên quyết không để hình thành các lực lượng chính

trị đối lập đi ngược lại lợi ích dân tộc”. Rõ ràng đây là bước lùi để

chuẩn bị cho việc hình thành nên một lực lượng chính trị mới theo ý đồ

của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng thực chất đây là nước cờ buộc phải đi trong

một ván cờ đã được bày ra từ nhiều năm trước. Nguyễn Tấn Dũng không

còn lựa chọn nào khác vì đó là đường thoát duy nhât. Nước cờ này sẽ mở

ra một thế trận mới. Cơ hội có thuộc về Nguyễn Tấn Dũng không hãy chờ

thời gian trả lời. Nhưng một điều có thể tin tưởng là vận hội mới này

đã được kiến tạo nên bởi một lực lượng tinh hoa của dân tộc với những

nước cờ tiến thoái đã được tính toán cẩn thận. Vì vậy mà chắc rằng họ

sẽ không đánh mất cơ hội để tạo ra một lực lượng chính trị dân tộc yêu

nước để đưa đất nước thoát khỏi bế tắc và tiến đến dân chủ thịnh

vượng.

© Nguyễn Xuân Ngãi

(Phó Tổng Thư Ký – Đảng Dân Chủ Việt Nam

Phó Ban Quản Trị – Phong Trào Con Đường Việt Nam)

2 Phản hồi cho “Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp đến điểm đông đặc”

 1. Neideexpelp says:

  http://www.watchnihonn.com/ Though healthy fats definitely reign supreme, also allow yourself to indulge in fattier beefs like burgers, bacon or ribs (nonetheless watch セイコー腕時計 the barbecue sauce) as well as other sources of saturated extra fat, like macaroni and cheese as well as a chocolate bar.
  http://www.watchseiru.com/ Obviously, making the most of this cheat days as a way of helping you ハミルトン 腕時計 get leaner may be a simple matter of making wise choices while you’re (kind of) pigging out.
  http://www.watchyume.com/ If you’re eating lowfat, you’re also eating lowhealthyfat. Try to get as a minimum some calories from healthful fats (salmon, avocado, walnuts) on an everyday basis, and ディーゼル 時計 especially on be a cheater days. There’s a reason these people call them healthy body fat.

  http://my.houselectrozik.com/blogs/67307/76919/doubts-to-ask-lenders-before-inv

  http://auzolana.gipuzkoa2.net/index.php/It_is_crucial_that_you_take_enough_time_to_read_this_segment.

  http://www.er.uqam.ca/nobel/fpe3650/wiki/index.php/The_suitable_dollar_amounts_of_coverage_would_depend_the_laws_in_your_State_as_well_as_the_of_the_loan.

 2. VIỆT KIỀU says:

  Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp đến điểm đông đặc
  Đảng Cộng sản Việt Nam không có đối thủ và sẽ tiếp tục duy trì tình
  trạng yếu kém của đất nước vài chục năm nữa ! : MÊ NGỦ, NÓI GIỠN CHA, ” vài chục năm nữa ” ? , vài tháng nữa cũng chưa chắc ! THÉ NHƯNG CHẮC CHẮN ra là chỉ 3 năm nữa thôi, khi Đảng CỘNG HÒA ở MỸ lên nắm quyền, thì không chỉ đảng cộng sản Việt Nam, cùng các đảng cộng sản lau nhau khác mà ngay cả đảng cộng sản bố của chúng là thằng Tầu cũng đi đong !? Khôn ra thì biết sắm sửa bị gậy mà chạy trước đi, kẻo lúc đó toàn dân nổi dậy chặt mất chỗ đội NÓN CỐI đấy !

Phản hồi