WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhận định của GS Đoàn Viết Hoạt về nhân sự mới sau Hội nghị BCH Ðảng CSVN

Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (trái) trong một cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh

Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (trái) trong một cuộc họp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh cho dân chủ đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, nhận định như sau về thông báo đưa ra sau Hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương Đảng lần thứ 7.

Giáo sư Ðoàn Viết Hoạt: “Nhận xét của tôi là thứ nhất, trong thông báo không cho biết những chi tiết đàng sau mà họ đã quyết định và sắp xếp, cho nên chúng ta có lẽ phải chờ thêm xem trong thực tế sẽ có những thay đổi gì. Cái khuynh hướng cởi mở có lẽ nó cũng thắng thế hơn một chút, tuy nhiên những gì đưa ra trong thông báo, tôi thấy nó còn rất là mù mờ, đặc biệt về vấn đề hiến pháp. Với những ngôn từ được dùng trong thông báo thì có vẻ như không có gì thay đổi quan trọng trong sửa đối Hiến Pháp hiện nay. Chắc chắn là điều 4 không bỏ, và  đường hướng của xã hội chủ nghĩa vẫn còn giữ nguyên với những từ mà tôi thấy không có gì mới lạ, thì tôi không hy vọng lắm về những cái cải cách đột phá, ít nhất trong thời gian ngắn tới đây.”

VOA: Thưa Giáo sư, trước Đại hội đảng, ông Nguyễn Bá Thanh được cho là người sẽ được chọn vào Bộ Chính Trị, nhưng ông ấy không được chọn. Giáo sư nhận định như thế nào về việc này?

Giaó sư Đoàn Viết Hoạt: “Thứ nhất phải hiểu rằng đại hội trước thì chính ông Nguyễn Bá Thanh đáng nhẽ phải được vào chứ không phải ông Nguyễn Xuân Phúc, hai người của miền Trung và hai người gần như không có tương đồng với nhau, chưa kể là có những xung khắc ngay từ khi còn ở địa phương. Thứ hai là ông Nguyễn Bá Thanh chưa chắc đã thuộc cánh cải cách mà có thể là cánh của ông Nguyễn Phú Trọng. Còn về cá nhân ông Nguyễn Bá Thanh thì theo nhận xét của tôi và rất nhiều người quan tâm theo dõi, là tính tình của ông rất là nóng nẩy và có những tuyên bố quá mạnh, quá sớm trong khi thực tế là chưa biết là có thể làm gì hay không. Một người như vậy mà đưa lên ở vị trí cao tôi nghĩ  lúc này chắc chắn là Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng sẽ phải đắn đo rất kỹ bởi vì tình hình nó rất  phức tạp và khó khăn để giải quyết chứ không phải muốn là giải quyết được ngay. Ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây sau đại hội lần trước đã tuyên bố rất là mạnh mẽ, là quyết tâm, là nghị quyết 4 này kia nhưng mà cuối cùng cũng không làm được việc gì cả, thành ra tôi nghĩ với tình hình như vậy thì Nguyễn Bá Thanh không phải là người phù hợp với tình hình hiện nay.”

VOA: Thưa Giáo sư, ông Nguyễn Thiện Nhân được báo chí quốc tế coi là người có triển vọng trở thành Thủ Tướng Việt Nam sau này, điều đó nói lên gì về vị thế của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt: “Thực ra thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ kéo dài được tới đại hội tới là hết rồi. Ông không thể nào tiếp tục được nữa, ngay trong quy chế của đảng cũng không cho phép nữa, chưa kể tuổi của ông và ông ấy đã ở quá lâu rồi, chưa kể ông có dính dấp tới nhiều vấn đề. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu phe ông Nguyễn Tấn Dũng muốn củng cố vị thế của mình, không phải cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng nữa mà phải chuẩn bị một số nhân sự để thay thế cho họ trong Bộ Chính Trị. Hiện nay theo nhận xét của tôi, có 2 khuynh hướng đang tranh chấp với nhau ở trong Bộ Chính Trị. Đó là khuynh hướng bảo thủ và khuynh hướng cải cách, thì vai trò của ông Nguyễn Thiện Nhân, nếu mà nói về Thủ Tướng ở một nước bình thường thì có thể được, nhưng một nước như Việt Nam trong bối cảnh khó khăn hiện nay, tôi nghĩ rằng không đủ để có thể đảm nhận vai trò Thủ Tướng, bởi người Thủ Tướng bây giờ ngày càng phải đối phó vơí tất cả các vấn đề đối nội cũng như đối ngoại, phải là người vừa phải có kinh nghiệm vừa có bề dầy trong đảng của họ, có vây cánh trong đảng rất mạnh, và phải có đủ bản lãnh để đối phó với rất nhiều vấn đề khó khăn. Thành ra tôi không nghĩ rằng những người như ông Nguyễn Thiện Nhân có đủ các điều kiện đó để làm Thủ Tướng.”

© Hoài Hương VOA

2 Phản hồi cho “Nhận định của GS Đoàn Viết Hoạt về nhân sự mới sau Hội nghị BCH Ðảng CSVN”

 1. don thach says:

  Cũng phaỉ hòa hoản với Tàu cũng cần gơị ý cùng Mỷ,đành phải vậy thôi.Đảng ta chỉ mạnh với dân,với những nhà tranh đấu.Sức mạnh của đảng ta đang cấu kết vơí tư bản ngọai quốc vơ vét tài nguyên của đất nước ta, khai thác sức lao động rẻ mạt của dân ta.Xin các nhà trí thức,những người có lòng vơí tổ quốc,với đồng bào;hảy ngồi lại,bàn thảo ,tìm ra kế sách gì để cứu nước, giúp dân chứ cứ phán khơi khơi vậy dân thừơng chúng tôi buồn lắm,thất vọng với các ngài lắm

 2. TRĂNG NGÀN says:

  DỰ TIỆC

  Ai vào dự tiệc hôm nay
  Cũng toàn quý tộc biết ngay từ đầu
  Dân đen khoai sắn mỗi ngày
  Dễ gì chen được với bầy quyền cao

  Nên chi dân chủ tự do
  Nó như chiếc áo mặc ngoài cho vui
  Mặc vào dự tiệc mới sang
  Hệt như tấm vé vào toàn bọn ta

  Ngày xưa ai đã nói rồi
  Phải cần chuyên chính mới hầu thành công
  Một mình một chợ thì ngoan
  Một mình một chợ mới sang trên đời

  Dân trên là lớp thượng lưu
  Dân Tây vẫn gọi trong thời thực dân
  Đúng là cuộc sống xoay vần
  Gió đi kiến lại có cần nói sao

  Cứ theo hàng dọc mà lên
  Con đường đã định còn rên nỗi gì
  Cúc cung tận tụy ai bì
  Mới thành quý tộc dễ gì được sao

  Nên thôi ơi hỡi đồng bào
  Biết thân biết phận lẽ nào ngu ngơ
  Tha hồ yến tiệc quan to
  Từ lâu mâm bát đã nên rõ ràng

  Đường đi vốn sắp hai hàng
  Một đàng dân giả một đàng quan vua
  Phận hèn chú tiểu ở chùa
  Ngày ngày cố quét cho rồi lá đa

  Trăm năm trong cõi người ta
  Chỗ nào yến tiệc đều là đông vui
  Riêng dân mạt rệp ở đời
  Biết thân biết phận mới thời an ninh !

  NẮNG NGÀN
  (20/5/13)

Phản hồi