|

Cần bàn thêm về chữ “Đại” trong quốc hiệu mới

Mấy ngày trước tôi có viết 1 bài tựa đề “Lại bàn về tên nước“, đăng trên, chẳng hạn, danlambaovn. blogspot.com ngày 18/05 và Đàn Chim Việt ngày 19/05/2013.

Trong bài tôi nêu những lý do không nên quay trở lại quốc hiệu VN DC CH, và đề nghị đặt tên nước là Cộng hòa Dân chủ Đại Việt.

Tình cờ, cũng thời gian này, 2 trang mạng trên cùng đăng tải bài “Quốc hiệu nào hội tụ lòng dân” của tác giả Hoàng Xuân Phú.

Đây là bài viết công phu, tham khảo cặn kẽ. Lẽ ra, tôi, như 1 người yêu thích lý luận, chỉ có thể ủng hộ bài viết này mà thôi.

Tuy vậy ở phần sử dụng 4 tiêu chí để tìm 1 quốc hiệu hợp lòng người, tác giả  Hoàng Xuân Phú lại gạch tên Đại Việt, trích:

 “Không lấy lại các quốc hiệu “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, “Việt Nam Cộng hòa” và “Đại Việt”.

Như vậy là có sự khác  biệt ý kiến giữa đề nghị của tôi và đề nghị của tác giả Hoàng Xuân Phú.

Điều này là chuyện bình thường của diễn đàn dân chủ.

Cũng do tính dân chủ này, tôi muốn bàn thên về chữ “Đại” này của quốc hiệu tương lai cho quốc gia Việt Nam ta.

Trước hết, tôi muốn viết về các tiêu chí mà tác giả Hoàng Xuân Phú đề nghị.

Tác giả đã viết là tiêu chí, tức không phải là tiên đề. Còn nếu tác giả dùng tiêu chí tương đương với ý nghĩa của tiên đề, thì trong 4 tiêu chí đề nghị, không phải tiêu chí nào cũng đúng hiển nhiên.
Chẳng hạn tiêu chí 1 của bài viết “Quốc hiệu nào hội tụ lòng dân”.

Trích: “Quốc hiệu không được chứa đựng những khái niệm trái ngược với thực trạng của Đất nước”.

Cứ xét thực trạng Việt Nam hiện nay là Cộng sản, toàn trị, lạc hâu, đói nghèo… thì quốc hiệu phải tôn trọng thực trạng này ư? Nghĩa là vẫn phải CS, XHCN.. ư?

Như vậy tiêu chí không phải là những tiên đề đúng hiển nhiên, vậy tiêu chí đúng hay sai, phải được chứng minh.

Chính vì không có tiên đề nên Hoàng Xuân Phú đã không chứng minh các tiêu chí này, kết quả là khi áp dụng các tiêu chí, tác giả đã gạch bỏ quốc hiệu nội dung Đại Việt.

Trong bài viết  “Lại bàn về tên nước”, tôi có đưa 2 thí dụ: Cộng hòa Pháp và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Để vinh danh đóng góp của dân tộc Pháp cho xã hội loài người, không gì bằng ca ngợi sự tiên phong lật đổ chính thể quân chủ thay thế bằng chính thể cộng hòa. Cộng hòa Pháp là nhấn mạnh dấu ấn của dân tộc Pháp đóng góp cho loài người. Còn gì đáng tự hào hơn điều này. Vậy thì tên Cộng hòa Pháp là tên thích hợp nhất.

Còn nước Mỹ khi đặt ra quốc hiệu còn là 1 quốc gia trẻ, hầu như lịch sử mới bắt đầu. Như vậy việc đặt tên Hợp chủng quốc là nói lên đặc trưng lớn nhất của quốc gia mình. Nếu xét thực trạng thực tế của nước Mỹ lúc bấy giờ, thì nạn phân biệt chủng tộc còn nặng trong xã hội Mỹ. Nhưng người Mỹ không đặt tên Hợp chủng quốc da trắng,…là vì họ không muốn có chia rẽ trong nội bộ quốc gia mình.

Theo tôi, quốc hiệu của 1 nước phải kích thích và thể hiện ước mong của các dân tộc tạo nên quốc gia ấy. Quốc hiệu phải gây nên niềm tự hào và động viên tinh thần xả thân vì nước của mọi thành viên của quốc gia.

Trong bài viết “Lại bàn về tên nước”, tôi có tham chiếu lịch sử và rút ra từ Âu Lạc đến nay, Việt Nam đã có khoảng 11 tên nước( bài này tôi kể thêm 1 tên, sau thiếu sót bỏ qua tên VN CH ở bài trước), trong đó có 6 tên nước mang mong muốn hùng cường 1 phương: Đại Việt, với thời gian khoảng 900 năm, một thời gian rất dài trong lịch sử Việt Nam .

Như vậy trong quá khứ, dân tộc Việt Nam luôn mong muốn là Đại Việt. Cũng chính vì sự phấn đấu không mệt mỏi để xứng đáng với chữ “Đại” này, mà hôm nay chúng ta có tổ quốc Việt Nam rộng lớn hình chữ S.
Đây là sự kiện hoàn toàn không đơn giản. Chỉ cần nhắc lại rằng Trung Quốc ngày xưa chỉ là 1 mẩu đất con con phía bắc sông Hoàng Hà, và đã từng có 100 tộc Việt sống ở bờ nam sông Dương Tủ, có văn hóa cao hơn văn hóa người Hán, nay chỉ còn tộc Việt sống ở phương nam ta…

Chính vì chữ Đại này mà Lý Thường Kiệt đã dậy quân Trung Quốc xâm lăng:

“Nam quốc sơn hà nam đế cư,
Tuyệt nhiên phận định tại thiên thư,
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”

Nguyễn Trãi cũng nhắc nhở Hoàng đế nhà Minh:

“Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vấn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác…”

Gần đây , Hoàng đế Quang Trung đã viết thư đòi Lưỡng Quảng và muốn cưới công chúa nhà Thanh. Nhà Vua hiệu lệnh cho toàn dân Việt đánh giặc nhà Thanh:

Đánh cho để tóc dài,
Đánh cho để răng đen,
Đánh cho chúng trích luân bất phản,
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ..

Triều nhà Nguyễn thời Minh Mạng cũng muốn cho Việt Nam là Đại Việt.

Kể từ khi ĐCS VN chiếm đoạt quyền lãnh đạo quốc gia, tinh thần Đại Việt bị hao mòn.

Đảng CS VN chỉ muốn làm người em út trong gia đình XHCN.

Họ luôn ca tụng anh cả Liên Xô và anh hai TQ.

Chí khí Đại Việt không được nuôi dưỡng nữa. Thay vào đấy là:

“Quan san muôn dặm 1 nhà,
Bốn phương vô sản đều là anh em”(HCM)

Dân tộc Việt Nam đã trở thành 1 dân tộc hèn kém trên thế giới. Hơn nữa, thiếu tinh thần Đại Việt, Hoàng Sa, Trường Sa và đất biên giới có Thác Bản Giốc, Ải Mục Nam Quan, Cao điểm 1509 Hà Giang …đã bị  Trung Quốc chiếm đoạt một cách dễ dàng.

Điều gì đã thức tỉnh dân tộc Việt Nam trong cơn mộng mị Chủ nghĩa Cộng Sản?

Chính là Nguyễn Văn Hải , Tạ Phong Tần, …những người đi đầu trong các cuộc biểu tình năm 2007 chống TQ xâm lược.

Chiếc mốc tập hợp phong trào Blog dân chủ là phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ 4/2010. Mà “Chống TQ, đồng minh với Hoa Kỳ là mệnh lệnh thời đại” .

Phân rõ trắng đen, chính tà là phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha.

ĐCS VN đã phải rút lui cáo buộc có lý do TQ đối với Uyên và Kha. ĐCS VN đã bị phân liệt rạch ròi: Họ không phải là dân tộc Việt Nam, Họ không phải là Tổ quốc Việt Nam, Họ càng không phải là Nhà Nước Việt Nam.
Tất cả có nguồn gốc lòng từ yêu nước Viêt Nam, có nguồn gốc từ  mong muốn hùng cường 1 phương, có nguồn gốc từ tinh thần Đại Việt.

Điều gì làm TQ sợ ở Việt Nam?

Đấy chính là tinh thần quật khởi, 9 lần đánh thắng TQ bạo tàn xâm lược.

Cáo buộc Việt Nam là “Tiểu bá” chính là cáo buộc phơi bầy tim đen của TQ.

Vả lại hôm nay, TQ hung hăng Đại bá, Đại Hán thì Việt Nam ta sẵn sàng là Đại Việt.

Không phải là “Đại” để xâm chiếm lãnh thổ láng giềng, mà là “Đại” về tinh thần và ý chí.

Chúng ta thử xét thêm 1 thành công của 1 quốc gia cũng có lịch sử giống Việt Nam, có vị trí địa chính trị giống Việt Nam, cùng có biên giới với TQ: Quốc gia Đại Hàn, mà báo chí quen gọi là Nam Hàn.

Hôm nay Đại Hàn đã là 1 quốc gia văn minh, hùng cường vì họ có tinh thần Đại Hàn.

Quốc huy của Đại Hàn là biểu tương của Đạo giáo âm dương luân hồi, sáng tối chuyển luân…

Nước Việt Nam ta cũng có hình chữ S, có đảo Hải Nam là chấm tối, có hồ Biển Hồ là chấm sáng.

Ta phải luôn nhớ: Mất Căm-Pu-Chia là mất Hi vọng, mất Ánh sáng… để cho Hải Nam (nghĩa rộng: TQ)  phát triển là để cho Bóng tối hoành hành, bá đạo, bao phủ Việt Nam.

Đại Hàn phía biển còn bị Nhật Bản ngăn giữ. Việt Nam ta được ưu đãi Hoàng Sa, Trường Sa mà không biết giữ, thật đau xót lắm thay.

Hôm nay, tôi đề nghị Cộng Hòa Dân Chủ Đại Việt vì muốn Việt Nam hùng cường, mang cả 5000 năm lịch sử vào tương lai.

Không những thế, Cộng Hòa, Dân chủ là xu hướng tiên tiến của thời đại.

Dân chủ là thể hiện tư tư tưởng cộng hòa ở mức độ cao hơn. Ở chế độ cộng hòa, người dân bầu ra các đại diện thay thế mình trong các cơ quan quyền lực. Tác đông của người dân lúc này là hoàn toàn gián tiếp. Ở chế độ dân chủ, xuất hiện nhiều cơ hội để người dân có thể trực tiếp bầy tỏ ý kiến của mình mà không cần qua đại diện nào cả.

Đứng vào hàng ngũ Dân chủ, Cộng hòa Pháp sẽ lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong tranh dành pháp lý đòi Hoàng Sa, Trường Sa. Ủng hộ này sẽ có sức nặng pháp lý vì lý do hiển nhiên: Pháp-Việt đã liên tục khai thác và thực hiện chủ quyền trên Hoàng Sa, Trường Sa.

Khi Việt Nam là quốc gia dân chủ, Hoa Kỳ chắc chắn cũng thôi không phát biểu mập mờ về chủ quyền của Việt Nam tại  Hoàng Sa Trường Sa nữa.

Có Dân chủ, Việt Nam sẽ mạnh thêm và TQ  sẽ  yếu đi, vì sẽ bị buộc trả lại tự do cho Tây Tạng, Tân Cương…

Có tinh thần Đại Việt, tất cả các dân tộc trên đất Việt Nam sẽ tự nguyện phấn đấu cho vinh quang và phồn vinh của Việt Nam.

Vậy thì

Cộng Hòa Dân Chủ Đại Việt
là quốc hiệu mới của Việt Nam có lý nhất, theo tôi.

©Nguyễn Nghĩa.  

22 Phản hồi cho “Cần bàn thêm về chữ “Đại” trong quốc hiệu mới”

 1. vong quốc dân says:

  tên đúng và thựt tế là Việt Nam Đảng Chủ ,

 2. NGUYEN AN says:

  Tôi (Nguyen ngoc An) ghi lại những suy nghĩ của tôi,để cùng tham khảo:

  ” … Bỏ tên nước là Việt Nam(do Chệt phong thời Gia Long) hay tên Nam Việt thời Triệu Đà(1 tên chệt gốc Hán, tùy tướng của Tần thủy Hoàng), bỏ chữ Nam, chỉ lấy chữ VIỆT(vì mình là dòng BÁCH VIỆT duy nhất, chưa bị biến thành chệt; chọn chữ NAM là xem chệt như là “trung tâm” của mình!).
  Tên nước cứ đặt là “NƯỚC DÂN VIỆT” mà chả là của đảng nào cả (mà còn có tính TOÀN DÂN,DÂN TỘC,DÂN CHỦ, DÂN VI QUÝ, …).
  Chúng ta không có đảng, không cần đảng nào cả, chỉ có HỘI!
  HỘI NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT YÊU NƯỚC MÌNH!
  —–
  Trích từ (gocomay):
  ” – Ý tưởng của bác Ngọc An cũng rất đáng để mọi người suy nghĩ. Nhưng tên nước là: “NƯỚC DÂN VIỆT” e hơi bị thừa chữ. Vì xét cho cùng nước nào mà chả có người (dân) ở trong đó? Nên chăng chỉ cần 2 chữ “NƯỚC VIỆT” là đủ. Vì nếu ta hiểu hai chữ đó đã bao hàm cả: Bách; Lạc; Đại và Nam (Bách Việt; Lạc Việt; Đại Việt; Nam Việt hay Việt Nam) ở trong đó thì đều được.
  - Chữ Nam vị thế hơi kém như phân tích của bác cũng hoàn tòa không sai. Vì nó mang hơi hướng của một quốc gia ở vị thế nhược tiểu (phía Nam so với Trung Quốc là ở Trung tâm vũ trụ như lý giải của chủ nghiã bá quyền Đại Hán). Chữ Nam còn một thời gắn với chữ An Nam (do Thực dân Pháp đặt).
  - Còn chữ Đại (Đại Việt tên nước ta thời PK) thì hơi đao to búa lớn (ngông) qúa. Như Nam Triều Tiên một dạo dùng chữ Đại Hàn (thời nhà độc tài Park Chung Hee)… nay họ cũng bỏ cho nó hài hòa mà thành “Hàn Quốc” vậy.

  Vài lời bàn thêm như thế. Thiết nghĩ cũng chỉ để rộng đường dư luận. Chứ tên nước là phải có sự “phúc quyết” một cách hoàn toàn công khai và dân chủ của dân chúng. Chứ chả ai tự vỗ ngực mà quyết thay cho toàn dân nước mình được phải không bác An?!”( hết trích)
  —-
  Tôi (Nguyen ngoc An) chỉ đưa ý kiến, làm đề tài cùng suy nghĩ.
  * Chữ DÂN không chỉ là “người dân” mà còn bao hàm, biểu tượng, viết tắt cho các chữ: “TOÀN DÂN,DÂN TỘC,DÂN CHỦ, DÂN VI QUÝ, Ý DÂN LÀ Ý TRỜI …”, nên lấy chữ DÂN là đại diện, là chủ thể (hơn nữa, từ xa xưa đến nay, mang danh nghĩa, vỏ bọc nào, thì bản chất bên trong các chế độ xưa cho đến nay, vẫn nặng nề chất PHONG KIẾN ngàn đời chưa/không xóa được).
  Dùng chữ DÂN cũng là cách, có ý, xóa Phong Kiến lạc hậu, xóa tinh thần nô lệ, chậm lớn nghìn năm và hợp với thời đại hiện nay.
  * Các dân tộc ở phía Nam nước chệt, gọi tên chung là Bách Việt, có nhiều điểm tương đồng cũng như nhiều điểm khác biệt nhau; nhưng vẫn là những dân tộc với đặc thù riêng biệt, nên mới có các tên khác nhau(Mân Việt, Âu Việt, Nam Việt,…).
  Người Việt hiện nay là gốc Lạc Việt, khác các dân tộc trên.
  Chữ Bách không có nghĩa là “trăm” mà có ý là “nhiều”.
  Ngừời Thái Lan hiện nay, trước kia có đa phần gốc là Nam Chiếu(Đại Lý) mất nước, cũng được sắp chung trong nhóm Bách Việt xưa.
  Các dân tộc khác thuộc Bách Việt bị Hán hóa thành dân CHỆT ngày nay.
  Người Nam Chiếu chạy xuống đất Thái ngày nay, hòa hợp với thổ dân, thành dân tộc Thái Lan ngày nay.
  Ít bị HÁN HÓA nhất và còn giữ được lãnh thổ là sắc dân LẠC VIỆT(tức người VIỆT chúng ta).
  Đặt tên là VIỆT, ta không đại diện cho cà Bách Việt, mà chỉ muốn nói là LẠC VIỆT luôn không bị đồng hóa hay HÁN HÓA và là dân tộc VIỆT duy nhất còn lại, của nhóm Bách Việt.
  @ Nên tôi đề nghị chữ “NƯỚC DÂN VIỆT” cũng là trong tinh thần trên…
  ——–
  Mèo Con nói:
  26/05/2013 lúc 09:49
  Ké các bác chút :
  - Giả sử , đang đứng ngay chợ Saigon mà hỏi :”Đường nào đến nhà thờ Đa Minh trên đường Trương Minh Giảng, (bây giờ là Lê Văn Sĩ)?”- Chắc chắn rất ít người biết nhưng nếu các bác hỏi ” nhà thờ Ba Chuông” thì rất nhiều người biết, tương tự như vậy với ngã ba Ông Tạ ..v…v..
  Thưa các bác nhưng cái tên thông dụng ấy là do chính dân địa phương đặt ra và nó ngấm vào máu lâu rồi.
  Bây giờ thì giả sử các bác sang một nước khác ( cho dù trước hay sau năm 1975, và là người miền nam hay bắc cộng sản hay tự do). Nếu người ta hỏi từ nước nào, từ đâu đến ..chắn chắn các bác sẽ trả lời chỉ hai chữ…. Việt Nam….. mà không cần rườm rà và ai cũng hiểu.
  Tóm lại tên Việt Nam là do chính dân mình đặt ra và gọi nhau khi giao lưu thế bắt đầu rộng mở và nhiều người biết nhất nên tên nước ta chỉ cần hai chữ Việt Nam là đủ.
  ——
  Trả lời ( NGUYEN NGOC AN nói) :
  26/05/2013 lúc 12:08

  Trích(từ mèo con): “Tóm lại tên Việt Nam là do chính dân mình đặt ra và gọi nhau khi giao lưu thế bắt đầu rộng mở và nhiều người biết nhất nên tên nước ta chỉ cần hai chữ Việt Nam là đủ.”
  - – -
  (Nguyễ ngọc An) :
  Tên Việt Nam đâu phải do dân mình đặt ra đâu, do chệt phong cho nước ta dưới thời Gia Long (Gia Long muốn đặt tên nước là NAM VIỆT, nhưng chệt không cho, sợ giống nước Nam Việt thời Triệu Đà, không thần phục nhà Hán
  (đến đời cháu Triệu Đà là Triệu văn Vương mới thần phục!) và đặt cho ta là nước VIỆT NAM!)
  Ta thì luôn ơ hờ, dễ dãi, trong khi thằng chệt bên cạnh thì đầy mưu sâu toan tính, thâm ý chết người, toan tính từng chuyện nhỏ nhặt nhất! Cho nên 4000 năm nay, nước Việt không trưởng thành, ngốc lên được!
  Bài học vua An vương Dương, Mỹ Châu với Trọng Thủy, Triệu Đà là bài học lớn(mà ta,hôm nay, vẫn còn học mãi mà chưa/không thuộc!) Kết quả là đã đưa đất nước, hơn nghìn năm bị nô lệ giặc chệt, thời kỳ thứ nhất!
  * Bài học gần nhất, dễ thấy, là Miến Điện! Họ khéo léo nhẹ nhàng chuyển hướng mới đây và đã nhận sự hổ trợ không nhỏ của cả thế giới, mà còn được tung hô, ca tụng hết lời!
  Và Miến Điện cũng đã đổi tên nước từ “Birmanie” sang “Myanmar”( Và có gì là trở ngại và khó khăn đâu?!…)
  ….. “

  • danluan13 says:

   Cám ơn ý kiến của NGUYEN AN và tất cả các bạn.

   Theo tôi, đổi để tiến tới độc lập, dân chủ và tự do, nghĩa là không còn phong kiến và chủ nghĩa cộng sản, thì việc đổi tên nước cũng là điều nên làm. Các tên nước hiện nay cũng như trong quá khứ như CHXHCNVN, VNDCCH, hay VNCH; tất cả luôn ám ảnh về nghèo đói, lạc hậu, chiến tranh, đau thương, chết chóc, và phụ thuộc ngoại bang.

   Hy vọng một ngày nào đó người dân Việt sẽ có một tên nước mới và một hiến pháp mới thực sự của dân, do dân, và vì dân; và Bách Việt, Lạc Việt, Anh Việt, hay gì đó miễn sao có chữ VIỆT để thế giới biết mình vẫn là người VIỆT

   kbc

 3. Nguyen Nghia says:

  @noileo.

  Tôi hiểu là anh đã chán ngấy tuyên truyền cộng sản. Những chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ đã làm anh thất vọng. Anh muốn trở lại với Bình thường.
  Nhưng anh đã hỏi TQ chưa? Họ có đồng ý cho anh trở lại Bình thường không? Họ có đồng ý cho anh : HS, TS là của VN, TQ xin trả lại cho VN?

  Anh nóileo đã mệt mỏi rồi, nhưng chúng tôi chưa mệt. Lùi lại hay thôi cố gắng là đông nghiã với tự cho Hán hóa xâm nhập và đồng hóa VN. VN lại nghèo và chưa có thành tích gì nghe gớm cho cam, phải cố gắng hơn nữa.
  Cũng không cần sợ cái gọi là CN dân tộc cực đoan. Ta có thể tránh mà.

 4. Trai Gang says:

  Lấy tên la Công hoà Nam Quốc.chọi lai với Trung Quốc.Hơn nưa Nam Quốc đã được Lý Thường Kiệt nêu lên trong bài Nam Quốc Sơn Hà..Nam Quốc chính là cái tên không do Tàu phù đặt cho.

 5. noileo says:

  “Giả sử VN ta đã có dân chủ rồi, bạn sẽ không dùng CN CS để động viên người dân phấn đấu đấy chứ?.
  Vậy bạn dùng tư tưởng gì, nếu bạn không quay về tinh thần dân tộc, quay về chủ nghĩa dân tộc VN?”
  (Nguyễn Nghĩa)

  Có thực có cái gì gọi là chủ nghĩa dân tộc, theo nghĩa tử tế, đáng noi theo không ?

  Về “lòng yêu nước”, trước là bảo vệ tổ quốc, sau là cố gắng làm cho nước mình đẹp hơn tốt hơn thiên hạ, thì ở đâu mà chẳng có .

  Người Mỹ yêu nước Mỹ, người Nhật yêu nước Nhật, người tàu yêu nước tàu …, đến con chó kia còn biết yêu cái ổ chó của nó,
  thì có gì lạ đâu mà phải đặt thành “chủ nghĩa” & “chủ nghĩa yêu nước” & “chu nghia dan toc”?

  [như cái bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian vẫn màu mè ngớ ngẩn chụp cai "chủ nghĩa yêu nước" lên đầu Hồ chí minh, tưởng như thế là có thể tô vẽ hoành tráng bìm bịp cho Hồ chí Minh, cho cái "tư tưởng Hồ chí Minh " bệnh hoạn,

  tưởng như thế là có thể che dấu tội ác phản quốc bán nước của Hồ chí Minh và bọn cộng sản Việt nam Dân chủ Cioojng hòa độc tài đê tiện gian ác, vong bản ngoại lai, tay sai Tàu cộng, chuyên nghề hửi rắm tây & ăn cứt tàu, chuyên nghề rước tây rước tàu vào VN miễn sao cụ Hồ chí Minh đuọc làm chủ tịch, miễn sao "đảng ta là đảng cầm quyền"?]

  Mà khi nâng lên, đặt thành chủ nghĩa, thi chac chan “chủ nghĩa dân tộc” lại trở nên dân tộc cực đoan hẹp hòi, làm cản trở sự phát triển,

  Mặt khác, chắc chắn cái chủ nghĩa, “chủ nghĩa dân tộc” hay chủ nghĩa gì cũng vậy, sẽ lại đưa đến một thứ độc tài mới .

  Rồi sẽ có nhóm này đưa ra một “chuẩn” một định nghĩa về “chủ nghĩa dân tộc” khác với nhóm kia, rồi sẽ có nhóm chiếm đuọc quyền lực, bắt các nhóm khác phải hiểu “chủ nghĩa dân tộc” theo cách nhóm ấy định nghĩa

  Sẽ có không thiếu gì mấy tên cầm quyền ba vạ, độc ác, mấy tên trí thức chuyên nghề chủ nghĩa bìm bịp, nhân danh chủ nghĩa, nhân danh “chủ nghĩa dân tộc” vớ vẩn, bắt người này người nọ phải làm theo ý chúng,

  có làm theo ý chúng mới là “yêu nước”, mới là “có tinh thần dân tộc”,

  hoặc vu cáo kết án người này người nọ là “không có tinh thần dân tộc”, thậm chí là “việt gian”, chỉ vì người nào đó nói khác ý chúng !

  Thôi đi, hãy dẹp bỏ mọi thứ chủ nghĩa đi, hãy dẹp bỏ cái thứ chủ nghĩa dân tộc ấy đi, mọi thứ chủ nghĩa đều là tào lao, đều là toàn trị độc ác,

  hãy cứ sống thật bình thường, theo con đường dân chủ tự do pháp trị bình thường, thấy cái gì là tốt là đẹp thì cố gắng học, cố gắng truyền dạy, cố gắng làm . Tự mỗi cá nhân cố gắng vưon lên, đất nước sẽ vươn lên, cần quái gì cái “chủ nghĩa” vớ va vớ vẩn nào, cho dù đó là cái chủ nghĩa đuọc mệnh danh là, đuọc gọi là “chủ nghĩa dân tộc”!

  • Thach says:

   Sao ông hợp ý tôi qúa vậy.Cám ơn ông đã gỉai tỏa sự bực bội ,tôi không viết được như ông đành nhờ vã vào ông vậy.Phải đặt tên cho tôi là noí leo còn tên ông phải goị là nói thẳng mới hợp.Nhưng mà dầu sao thì mình cũng phải có tên nước của mình chứ; như tên ông và tên tôi vậy,dù là tên gỉa.Chuyện đó tính sau;giờ chưa phải lúc,phải vậy không thưa ông?

 6. LeBinh says:

  Tôi đồng ý với tác giả về tên nước Đại Việt, còn Cộng Hòa, hay Dân Chủ là tùy theo ý dân thêm bớt. Giáo sư Phúc đã hiểu sai về chử “Đại”, ở đây ta không láo lếu, “nổ” về dân tộc ta. Khi tổ tiên ta đặt tên Đại Việt là ngụ ý người Việt và Tầu trình độ ngang nhau, đất nước ngang nhau, ta không có lý do gì phải nịnh bợ Tầu, lệ thuộc Tầu như cái tên “Việt Nam” với ý nghĩa chúng ta là dân Việt ở phía Nam của bọn Tầu. Nếu chúng ta muốn dân tộc Việt thoát khỏi sự nô lệ ngoại bang như : cứ để Tầu làm trước ta đi sau cho chắc ăn, hay suy nghĩ làm gì người Tầu họ hơn ta nhiều cứ làm theo người Tầu,.., đó là đại hoạ khi già Hồ và đàn em đều vâng dạ nghe lời Tầu cộng. Nước Việt sau nầy muốn tiến bộ thì người dân phải tự tin ở chính mình, không nô lệ ngoại bang trong tư tưởng, và hành động, tên nước Đại Việt chỉ là bước đầu của sự thay đổi đó. Ký giả, nhà báo Du Miên đã viết cuốn sách nổi tiếng “Việt Nam Suối Nguồn Phương Đông”, ông đã sưu tập những bằng chứng lịch sử quan trọng như quân Minh xâm lăng VN và bắt đi nhiều tài giỏi của nước ta trong đó có một người tên là Nguyễn An đem về Tầu, ông An là thiết kế sư đã xây dựng thành công Tử Cấm Thành nổi tiếng ở Bắc Kinh, đây chỉ là một trong nhiều bằng chứng lịch sử để chúng ta thấy rằng tên “Đại Việt” quả thật xứng đáng. Bọn cs làm gì dám đổi tên vì chúng sợ Tầu như sợ cọp, nhưng chúng ta cứ gợi ý cho nhiều đồng bào biết đến vì tương lai dân tộc.

 7. quandannambo says:

  tư tưởng “đại ngôn”
  đả quá lổi thời
  *
  hiện nay
  nếu có anh “đại ngôn” nào đó
  gọi nước mỷ là “đại mỷ”
  thì
  chính người mỷ
  họ sẻ cười
  đến vở bụng rụng răng*

  • Nguyen Nghia says:

   @ quandannambo.

   Anh nhầm rồi. Người Mỹ không xưng là Đại Mỹ, nhưng họ xưng là “Nhất”.

   Cái gì của họ cũng phải là Nhất. Nhất và Đại cũng là 2 anh em sinh đôi mà thôi.

   Người Đức cũng phải là đại đức. Người Nhật cũng là đại nhật. Người Anh cũng phải là đế quốc , mà mặt trời o bao giờ lặn.
   Nói chung ai muốn hơn người cũng phải có tự hào mãnh liệt.

   Đây không phải là Đại ngôn.

   Giả sử VN ta đã có dân chủ rồi, bạn sẽ không dùng CN CS để động viên người dân phấn đấu đấy chứ?.
   Vậy bạn dùng tư tưởng gì, nếu bạn không quay về tinh thần dân tộc, quay về chủ nghĩa dân tộc VN?

   Cần phải Đại như Đại Thanh, Đại Hãn Mông Cổ.. để chống Đại Hán xâm lược.

   Thế nhưng đừng có như Đại Mông Cổ hay Đại Thanh tham lam TQ. Hãy để Thế giới chia TQ thành các nước nhỏ, trả lại cho 99 tộc viêt khác tổ quốc của họ, trả lại Tây Tạng, Tân Cương cho người Tây Tạng, người Tân Cương…

   • quandannambo says:

    tôi
    đề nghị tên nước

    CỘNG HÒA DÂN QUỐC VIỆT NAM
    hoặc
    VIỆT NAM DÂN QUỐC CỘNG HÒA

Phản hồi