WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chị Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội lo bị bắt cóc

 

Dân Dương Nội đấu tranh đòi lại công bằng về ruộng đất đã lâu

Dân Dương Nội đấu tranh đòi lại công bằng về ruộng đất đã lâu

Cuộc xung đột giữa bà con Dương Nội, chính quyền địa phương và đơn vị kinh doanh bất động sản tại đây vẫn chưa có hồi kết. Không thỏa mãn với mức độ đền bù giải tỏa, bà con kiện, biểu tình đòi lại ruộng đất để canh tác. Nhóm quyền lợi kinh doanh bất động sản trưng thu đất để không nhiều năm trời. Tình hình tại đây ngày càng trở nên căng thẳng. Sau đây là tâm sự và bức xúc của bà con Dương Nội với nhà báo Trần Quang Thành.

Đến hôm nay 22/5/2013, bà con nông dân phường Dương Nội, quận Hà Đông thành phố Hà Nội Hà Nội đã chia ô được hàng trăm phần đất để giao lại cho bà con bi mất đất phục hóa sản xuất. Đây là đất bị chính quyền địa phương chiếm đoạt gần 10 năm nay giao cho một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bất động sản, nhưng đã bỏ hoang, cỏ dại cao ngút đầu.

Chị Cấn Thị Thêu, cho biết :

https://www.youtube.com/watch?v=l4bs7SyVDUU&feature=player_embedded

Bà con dân oan Hưng Yên, An Giang, Long An kéo về trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước ở số 1 phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông đưa đơn khiêu kiện đất đại bị cướp đoạt cũng đã về thăm, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ ruộng đất của dân oan Dương Nội.

Ông Dũng, dân oan Văn Giang nói:

https://www.youtube.com/watch?v=m85nA8WB7YE&feature=player_embedded

Sau khi chứng kiến tận mắt, hình ảnh các mẹ, các chi em Dương Nội dũng cảm bảo vệ ruộng đất, bà Chiêm- dân oan Văn Giang đã nói về cảm xúc của mình:

https://www.youtube.com/watch?v=GuoQOsMkbuE&feature=player_embedded

Từ Dương Nội vào lúc 15 giờ hôm nay 22/5 (giờ Hà Nội) chị Cấn Thị Thêu đã thông tin đến nhà báo Trần Quang Thành là chị đang bị de dọa bắt cóc.

Chị Cấn Thị Thêu cho biết:

https://www.youtube.com/watch?v=WOYlGmhvcdg&feature=player_embedded

© Trần Quang Thành

*****

Nguồn:

https://www.youtube.com/watch?v=l4bs7SyVDUU&feature=player_embedded

 

Phản hồi