WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phong trào Con Đường Việt Nam lên tiếng về vụ bắt giữ ông Trương Duy Nhất

Duy nhâtQua theo dõi thông tin vụ Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an tiến hành bắt giữ ông Trương Duy Nhất (chủ trang mạng một góc nhìn khác www.truongduynhat.vn, ngụ tại TP.Đà Nẵng) với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (theo điều 258, Bộ luật Hình sự) vào chiều ngày 26.5.2013 và dư luận xung quanh vụ bắt giữ trong những ngày qua, phong trào Con đường Việt Nam có chính kiến sau:

Là phong trào được phát động với mục tiêu duy nhất là “làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và bảo vệ trên hết, bình đẳng tại Việt Nam”, chúng tôi đi sâu vào quyền con người và biết rằng:

Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền năm 1948 đã nêu rõ:

Điều 19.

“Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào,và không có giới hạn về biên giới.”

Điều 21.

“Khoản 1. Mọi người đều có quyền tham gia quản lý đất nước mình, một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện mà họ được tự do lựa chọn.”

Tất cả các điều này được tái khẳng định trong Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà nhà nước Việt Nam đặt bút ký kết tham gia năm 1982.

Là thành viên tham gia công ước, Việt Nam có nghĩa vụ tôn trọng và thực thi công ước.

Trên cơ sở những điều khoản trên thì việc làm của ông Trương Duy Nhất khi lập ra, điều hành và đăng tải những bài viết có góc nhìn khác biệt với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và những yếu nhân của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trên website www.truongduynhat.vn là quyền của ông Trương Duy Nhất. Là một  thành viên của nhân loại – được bảo vệ bởi Liên hợp quốc và các công ước của nó – ông Trương Duy Nhất hoàn toàn có quyền làm điều trên mà không bị chế tài.

Đó là vấn đề tầm vĩ mô toàn cầu, còn xét trên phương diện tầm quốc gia, chúng tôi cũng không đồng ý với cáo buộc trên của cơ quan an ninh dành cho ông Trương Duy Nhất, bởi lẽ tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ “Chính phủ là công bộc của dân, dân có quyền phê phán, đuổi chính phủ”. Đây không chỉ là vấn đề ý nghĩa tinh thần của vị sáng lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (ngày nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) mà còn được thể chế hóa bằng hiến pháp. Điều 50 hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (bản đang có hiệu lực) ghi rõ:

“Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật”.

Ngoài ra điều 53 còn chỉ rõ:

“Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”.

Và điều 69 còn khẳng định:

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Tuy rằng điều 69 có nói là theo qui định của pháp luật, nhưng luật pháp được làm ra để bảo đảm quyền trong hiến pháp, nếu luật làm ra chống lại tinh thần của hiến pháp là luật vi hiến và mất giá trị pháp lý.

Tổng hợp những điều được viện dẫn trên thì việc làm của ông Trương Duy Nhất được Hiến pháp bảo vệ.

Ngoài tiếp cận vấn đề trên phương diện pháp lý, chúng ta tiếp cận vấn đề trên phương diện lịch sử thì thấy rằng, một đảng, nhà nước hoặc chính phủ không phải luôn luôn lúc nào cũng đúng, những yếu nhân của đảng, nhà nước, chính phủ không phải luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, thông tuệ. Chúng ta đã có nhiều bài học cay đắng về việc này. Do vậy quyền được phát biểu chính kiến của công dân không chỉ là quyền của cá nhân công dân mà còn là quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Người được nhân dân ủy quyền không có quyền xâm phạm quyền này. Nhà cầm quyền phải chấp nhận sự phê phán của công dân. Đây là vấn đề đạo đức, văn minh trong sinh hoạt chính trị ngày nay.

Sẽ rất nguy hiểm cho một dân tộc nếu mọi góc nhìn khác đều bị qui kết là có tội bằng một cách thức nào đó, chỉ để tồn tại một góc nhìn duy nhất theo nhà cầm quyền muốn.

Với những lý lẽ được viện dẫn trên, chúng tôi phản đối vụ bắt giữ với cáo buộc trên của cơ quan an ninh dành cho ông Trương Duy Nhất và kêu gọi tất cả bạn hữu có cùng góc nhìn này hãy cùng nhau lên tiếng cho lẽ phải. Bảo vệ quyền con người của cá nhân ông Trương Duy Nhất cũng là bảo vệ quyền con người của tất cả chúng ta.

Chúng tôi kêu gọi Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam tuyên bố hủy bỏ các điều luật mập mờ luôn được nhà cầm quyền viện dẫn để chống lại các quyền của con người, quyền của công dân được nêu trên. Cụ thể là các điều luật 79, 88, 258 Bộ Luật hình sự. Hoặc chưa hủy bỏ thì phải lên tiếng giải thích rõ ràng các phạm vi được áp dụng một cách nhất quán để công dân có thể sử dụng các quyền của mình mà không phạm luật. Chỉ có như vậy mới không tạo ra cạm bẫy nguy hiểm cho trí thức hay bất cứ ai lên tiếng vì một tương lai dân tộc tốt đẹp hơn.

Tp. HCM ngày 29/5/2013,

Thay mặt phong trào Con đường Việt Nam

© Lê Thăng Long

 

8 Phản hồi cho “Phong trào Con Đường Việt Nam lên tiếng về vụ bắt giữ ông Trương Duy Nhất”

 1. son says:

  vn ,neu con dang cong san la mot tre doc doc tai , den ong to sang lap ra dang cong san xo viet , ma nhan dan xo viet nhung nguoi co luong tam ve mot dan toc tuoi sang , ma ho da tu bo dang cong san tu nam , 1991 , ma vn chi hoc mot , ma den bay gio , nhung nguoi cam quyen vn nam van con mo ho , chung toi ko muon lat do cac ong , cac ong van lanh dao dan toc nay , nhung cac ong phai cai cach theo the gioi hien nay , nhung mot so nuoc dau au , nhu tiep khac ,ba lan ,v v, ho ko mat ve con nguoi , nhung ho da cai canh chinh tri ,tu do dan chu ,cho ca mot dan toc tuoi sang ,

 2. Lâm Vũ says:

  Theo tôi đọc trên báo chí thì ông TDN bị bắt vì tội: “lạm dụng các quyền tự do dân chủ”, tội danh mơ hồ, có lẽ không có trong bất cứ bộ luật nào của một quốc gia văn minh.

  Báo chí trong nước có đăng tin này không, và nếu có người dân có đọc không? Nếu có thì chắc chẳng ai còn suy nghĩ gì về thân phận nô lệ của mình nữa rồi!

 3. Lâm Vũ says:

  Tôi chỉ có một cảm nghĩ giản dị (nghĩ nhiều về VN sẽ phát… khùng!): “đảng” chỉ còn làm được một việc, ai có ý kiến gì về “đảng” là bắt giữ để bịt miệng!

  Điều này nói lên đầy đủ và tất cả về “đảng ta” bây giờ. Từ đó, trong thực tế Việt Nam, người dân chỉ có một hai thái độ: ngẩng đầu lên để chống đảng, hay cúi đầu ngoảng mặt coi như không có “đảng”, chỉ lo thân mình.

  Một đất nước như vậy sẽ nhanh chóng tàn lụi. Ai không đồng ý, cho rằng có đường thứ ba xin giơ tay lên, rất cám ơn.

 4. NGÀN SAO says:

  QUỐC HỘI

  Hầu chỉ cầm giấy đọc
  Và phát biểu một chiều
  Đại biểu kiểu như thế
  Còn gì để dân yêu !

  Cứ nghe cách phát biểu
  Nghe giọng điệu hiểu ngay
  Chảng cần nhìn bản mặt
  Biết đại biểu là ai !

  Đại biểu là sản phẩm
  Của Đảng muốn tạo ra
  Nếu không nghe theo Đảng
  Thì còn biết nghe ai !

  Nghe giọng điệu đưa ra
  Và nhìn cách phát biểu
  Giống hệt kẻ đóng trò
  Thân phận thật nhỏ xíu !

  Buổi tối vặn ti vi
  Thấy Đại biểu phát biểu
  Y những cậu học trò
  Nhìn qua thật muốn xỉu !

  Thôi còn gì mà mong
  Về tương lai đất nước
  Quốc hội cứ kiểu này
  Hệt trôi theo dòng nước !

  Nên tắt quách ti vi
  Chẳng cần phải theo dõi
  Theo dõi cũng bằng thừa
  Vì khác chi cơm bữa !

  NON NGÀN
  (06/6/13)

 5. noileo says:

  (Tôi là một trong số nhiều người lên tiếng ủng hộ phong trào “Con đường Việt nam” ngay từ phút đầu tiên khi nghe tin về sự ra đời của phong trào “Con đường VN”, và vẫn giữ sụ ủng hộ ấy, không một ngả nghiêng truóc mấy cái lạp xường của một số quý các nhà “trí thức & sĩ phu” công kích phong trào CDVN . Nói như thế để nói rằng tôi không có một ác ý nào với PT/CDVN, để xin có đôi điều như sau:)

  Xin quý các nhà bỉnh bút của PT/CDVN không nên “trích dẫn” những “tuyên ngôn độc lập” bịp bơkm về “dân chủ & tự do” của Hồ chí Minh, chuyên gia nói một đằng làm một nẻo.

  Hồ chí Minh nói thì dân chủ tự do, Hồ chí Minh làm thì chỉ những đàn áp, chà đạp lên nhân quyền & dân chủ & tự do, chỉ những ám sát, bắt giam, bỏ đói, đầy đọa, trí thức cũng như bình dân, bất cứ ai nói lên tiếng nói bày tỏ chính kiến của riêng mình, đòi hỏi & phổ biến & thực thi nhân quyền & dân chủ & tụ do .

  “Độc lập & Tư do & Hạnh phúc” dưới triều đại cộng sản Hồ chí Minh là điều dành riêng cho cộng sản, chỉ là độc lập tụ do hạnh phúc cho riêng thành phần đảng viên cộng sản có chức có quyền, như Hồ chí Minh – the serial killer, Võ nguyên Giáp – chuyên gia ám sát chính trị, Phạm Văn Đồng – chuyên nghề ký văn tự bán nước, Lê Duẩn – lính đánh thuê “chúng ta đánh đây là đánh cho các đồng chí Liên xô & Trung quốc”, và các đầu đà Việt cộng khác, dưới đó .

  “Độc lập & Tư do & Hạnh phúc” dưới triều đại cộng sản Hồ chí Minh không phải là điều dành cho người dân, không phải là điều dành cho đất nước dân tộc VN.

  Với cái độc lập tự do hạnh phúc ếch cơ lu xi vơ cho cộng sản, bọn cộng sản VNDCCH, suốt trên 68 năm qua, kể từ cuộc phản bội tháng 8-1945, bọn cộng sản cướp quyền nước VN, đặt quyển nước Vn vào tay bọn cộng sản Hồ chí minh & VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, phi nhân, phản quốc, phản dân tộc…, cho đến nay,

  từ Hồ chí Minh 1946 đến Nguyễn Văn Linh 1990, đến Lê Khả Phiêu 2000, đến Nông Đức Mạnh, đến Nguyễn Phú Trọng 2013, bọn cộng sản Hồ chíMinh tha hồ độc lập tự do hạnh phúc đàn áp trí thức, trấn lột dân nghèo, mãi quốc cầu vinh, ăn cắp quốc khố …

  Dùng những lời lẽ của Hồ chí Minh, thủ phạm chà đạp & tiêu diệt nhân quyền & dân chủ & tự do, “điểm xuyết” cho nhũng kêu gọi nhân quyền dân chủ tự do, có khác nào dùng những lời lẽ của bà Phó Đoan, “ới ông đội xếp ơi, nó hiếp tôi”, trong khi phần body hạ của nàng không ngừng uốn éo theo nhịp chày giã gạo của Xuân tóc đỏ, điểm xuyết cho những lời kêu gọi “tiết hạnh” vớ vẩn nào đó …

  “Nội dung là chính, hình thức là phụ”, đúng vậy! Nhưng với một món ăn ngon cũng nên gói & đựng bằng những tấm giấy & hộp đẹp đẽ, ít nhất thì cũng là gói & đựng bằng giấy & hộp đơn giản & sạch sẽ, chứ không phải là giấy & hộp dơ bẩn, bèo nhèo .

  Dùng những lời lẽ bịp bợm của Hồ chí Minh đưa vào những bài viết kêu gọi nhân quyền dân chủ tự do, có khác gì dùng giấy vê sinh đã qua xử dụng để gói thức ăn, chỉ làm mất giá trị của món quà, ai dám nhận món ăn gói bằng cái thứ giấy & hộp ấy?

  Không nên biện luận rằng thì là mà “vì còn một số dân chúng vẫn chưa thấy sự giả dối bịp bợm tàn ác của Hồ chí minh, vẫn còn lậm với Hồ chí minh, nên người ta muốn lợi dụng chỗ đó để phổ biến những kêu gọi nhân quyền tốt đẹp của mình”

  Sự ngay thẳng tử tế không thể truyền đạt bằng cung cách lừa dối.
  Sự ngay thẳng tử tế mà truyền đạt bằng cung cách lừa dối, là đồng lõa với lừa dối, sẽ trở nên lừa dối double!

  Nếu nhất thời không thể vạch trần sự bịp bợm & tội ác của Hồ chí Minh đối với nhân quyền & tự do & dân chủ, thì cứ im lặng, chứ không nên xử dụng những lời lẽ bịp bợm của Hồ chí minh làm phương tiện chuyên chở, truyền đạt nhân quyền, tự do, dân chủ

 6. Vũ duy Giang says:

  Hoan hô lên tiếng của phong trào”Con đường VN” về vụ bắt giữ ông Trương duy Nhất.Xem thêm dưới:
  “http://tusangnhamhiem.blogspots.ch/2013/04/truong-tan-sang-va-cu-lua-dan-chu.html

 7. Trầm Luân says:

  Dù chỉ là một người ngồi trong bóng tối và dai dẳng nguyền rủa bóng đêm, tôi cũng vui lây khi biết có một “Con Đường Việt Nam”. Người Việt nào chắc cũng mong rằng những bài viết như bài này sẽ từ từ huấn luyện và thay đổi lối suy nghĩ của những người Việt mà vì đồng cơm manh áo, đang đi làm công cho lũ thái thú Việt.

  • thăng long says:

   Đa số người vn hôm nay đều bât mãn vơi cs này. Nhưng đa phần đều chọn biện pháp im lăng,bỡi vì họ nghĩ mình sẽ mất nhiều thứ đang có, những người dám đứng lên vì tương lai thì phải chịu những bản án quá bất công ! Mấy chục năm qua vật chất chi phối ,lòng người ly tán.ko còn quan tâm đến thế hệ sau sẽ đi về đâu ? Tất cả những điều đó đều do ko có tự do ngôn luận !

Phản hồi