WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Các blogger ra “Thông báo khẩn” về Điếu Cày

Một số nhà hoạt động cùng ký “Thông báo khẩn” về Điếu cày với nội dung như sau:

thc3b4ng-bc3a1o-khe1baa9n-ve1bb81-dieu-cay-11-e1374775413602

thongbao2Trong khi đó, sáng nay tờ Công An Nhân Dân có bài viết với tiêu đề: “Lật tẩy chiêu tuyệt thực của Nguyễn Văn Hải” với một số hình ảnh (không rõ mới hay cũ) của blogger này.

Bài báo nói: “Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…”

Cũng cần nhắc lại, bà Dương Thị Tân và con trai Nguyễn Trí Dũng đã nhiều ngày lặn lội từ Nam ra Nghệ An rồi Hà Nội để mong biết tin tức của chồng mình nhưng cho tới nay chưa được các cơ quan chức năng chính thức trả lời. Cùng đổng hành với bà có nhiều blogger, biểu tình viên và các nhà hoạt động đối lập.

Mới đây, một bức thư gửi thủ tướng Dũng và chủ tịch nước đòi trả tự do cho Điếu Cày đã thu hút được trên 600 chữ ký trong một thời gian ngắn.

Ông Nguyễn Văn Hải đang thụ án 12 năm tù. Trước đó ông đã bị án 2 năm rưỡi tù về tội trốn thuế và khỏang thời gian giữa 2 bản án ông bị biệt giam, gia đình cũng không được tiếp xúc.

© Đàn Chim Việt

 

 

Phản hồi