WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

LS Dương Hà yêu cầu Quốc hội giải thích điều 88

LTS: Chúng tôi nhận được đơn thư kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc Hội của 2 luật sư  Nguyễn Thị Dương Hà (vợ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ) và LS Hà Huy Sơn với cùng một nội dung liên quan tới điều 88 bộ luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Được biết, đây là lần thứ 2 các luật sư này gửi đơn thư kiến nghị.

———————————————————

LS Dương Hà và chồng

LS Dương Hà và chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

                                                        Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2013

KIẾN NGHỊ GIẢI THÍCH LUẬT (lần 2)

V.v giải thích Điều 88 “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – Bộ luật Hình sự 1999.

         Kính gửi: -   Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

 

 

Căn cứ Điều 53, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, qui định:

“Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.”

 

Căn cứ khoản 3, Điều 91, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, qui định:

“Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;”

 

Căn cứ  khoản 3, Điều 7, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, qui định:

“Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;”

 

Bộ luật Hình sự 1999 có hiệu lực đã được 14 năm. Có khá nhiều công dân bị Tòa án kết án tù vì “ Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – Điều 88 Bộ luật Hình sự, thế nhưng cho đến nay không có bất cứ một văn bản pháp luật nào quy định nội hàm của tội này.

Các Luật sư của Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã mấy lần yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Điều 88 – Bộ luật Hình sự nhưng chưa được hồi đáp. Cụ thể:

Ngày 10/10/2012, tôi, Nguyễn Thị Dương Hà, Luật sư Trưởng văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, đồng thời cũng là luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ – bị Tòa án Nhân dân Tối cao kết án 07 (bảy) năm tù giam và 03 (ba) năm quản chế về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm C khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự, đã gửi tới Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội Kiến nghị giải thích luật (photo đính kèm);

Trước đó, ngày 01/7/2011, Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư của Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, cũng đã gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Kiến nghị về việc giải thích Điều 88 Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Bộ luật hình sự năm 1999 (photo đính kèm).

Vậy, một lần nữa kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương cho biết rõ nội hàm của Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự để tránh sự lạm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng dẫn đến bắt giam, truy tố, xét xử, bỏ tù oan sai người vô tội.

Trân trọng,

Người kiến nghị

Nguyễn Thị Dương Hà

Nơi nhận:

-  Như trên;

-   Các Luật sư: Ls Trần Quốc Thuận,

Ls Trần Đình Triển, Ls Trần Vũ Hải,

Ls Hà Huy Sơn, Ls Vương Thị Thanh;

-   Ông Cù Huy Hà Vũ;

-   Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ;

-   Lưu VPLS Cù Huy Hà Vũ.

Xem thêm đơn thư của LS Hà Huy Sơn:      

LS SON KIEN NGHI DIEU 88

7 Phản hồi cho “LS Dương Hà yêu cầu Quốc hội giải thích điều 88”

 1. vem says:

  Sao bác noileo lại vơ đũa cả nắm vậy? Thật ra bọn Việt cộng chỉ chiếm khoảng 90% trong quốc hè thôi còn lại là Việt gian. Hơn nữa chúng toàn là lũ trí ngủ, nghị gật chứ đâu phải “trí thức” gì đâu! Bác nói vậy thi tội nghiệp cho giới trí thức thật VN quá.

 2. Bút Thép VN says:

  Trích: “Các Luật sư của Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã mấy lần yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Điều 88 – Bộ luật Hình sự nhưng chưa được hồi đáp“.

  Kính gởi LS Nguyễn Thị Dương Hà

  Thông thường, khi nhận được sự yêu cầu của nhân dân bằng văn bản, UBTVQH sẽ trả lời trong vòng luật định, hoặc trì hoãn tối đa là 30 ngày!

  Mặc dù quý Luật sư đã gởi đơn đến UBTVQH ngày 01-07-2011 và 10-012-2012 yêu cầu giải thích Điều 88 BLHS, nhưng đến nay vẫn chưa được hồi đáp “có thể” vì những lý do như sau:

  1) Đơn yêu cầu của Quý vị không “nhắc lại” thời gian ấn định giải thích hoặc trả lời?
  2) Trong đơn yêu cầu, Quý vị đã không cho biết, sau thời gian trả lời do luật ấn định mà không được hồi đáp thì Quý vị sẽ làm gì?
  3) Có thể vì những người trong UBTVQH trong thời gian qua bị bịnh đãng trí nên không còn nhớ đến lời yêu cầu của Quý vị?
  4) Chính những người trong UBTVQH cũng đã nhận ra Điều 88 là vô lý, nó chỉ là biểu tượng của hai cái còng số 8, là hiệu lệnh để cho CA tóm bắt tất cả những người bất đồng chính kiến, nhưng QH này là của đảng CSVN, thế nên họ cũng không thể làm gì hơn?

  Do vậy, dù cho Quý LS có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương cho biết rõ nội hàm của “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự” cũng bằng thừa!

  Dù biết rằng, nó chỉ là cái cớ để các cơ quan tiến hành tố tụng bắt giam, truy tố, xét xử, bỏ tù oan sai người vô tội”, nhưng hẳn Quý LS và nhân dân VN đã biết rằng;

  Từ trước đến này đảng CSVN vẫn chủ trương “giết lầm còn hơn bỏ sót”, mà quốc hội thì chỉ có nhiệm vụ “gật” khi đảng đã quyết định mà thôi!

  Nay kính

 3. Minh Đức says:

  Bà luật sư đòi nhà nước giải thích rõ về điều 88 Bộ Luật Hình Sự vì theo bà luật đó được viết theo cách mơ hồ.

  Nhưng viết luật một cách mơ hồ chính là do chế độ cố tình làm ra như vậy. Khi chế độ cố tình làm luật mơ hồ để có thể bắt tội được nhiều người dân thì đòi chế độ đó giải thích cho rõ sẽ là cố gắng vô vọng. Mà bà luật sư này thì chắc là cũng biết việc mình làm chỉ là vô vọng. Đặc điểm lối làm luật mơ hồ này hồi trước 75 đã có người tại miền Nam viết sách nói ra rồi. Trong cuốn Cách Mạng và Hành Động phát hành năm 1962, ông Nghiêm Xuân Hồng viết:

  “…ở trên lãnh thổ Sô viết, một chế độ luật pháp thường xuyên đã được ban hành. Nó khác hẳn với luật pháp lại các nước khác. Đặc điểm chính của luật pháp Sô viết là tính chất co rãn của các tội trạng. Co rãn đến nỗi bất cứ người nào cũng có thể phạm tội, kể cả những kẻ không chịu đi tố cáo một tội trạng mình được chứng kiến. Chế độ luật pháp ấy đã được các nước chư hầu rập theo khuôn mẫu”

  Việt Nam là chư hầu của Liên Xô thì làm luật theo kiểu co dãn của Liên Xô, có gì là lạ?

 4. GIÓ NGÀN says:

  TRỐNG VÀ KÈN

  Chuyện đời trống vẫn đánh xuôi
  Còn kèn thổi ngược tại kèn vậy thôi
  Có gì đâu phải bồi hồi
  Phải đòi giải thích rạch ròi mới nghe
  Tự mình cũng giải được rồi
  Đèo bòng chi nữa làm người phân tâm
  Nghĩ xa sao chẳng nghĩ gần
  Một lần đã rõ còn cần chi ai

  TRĂNG NGÀN
  (03/9/13)

 5. DâM TiêN says:

  Cộng Phỉ VN chả nhời như ri rà :

  Để lần hồi, rồi Ta0 cũng phải xuống thang an toàn,
  nhờ sự hòa đón của cô Cộng Hòa mà thôi. Chờ tí.

  Ta0 mà khơi khơi xuống thang, không có Đảm Bảo,
  thì lấy đâu mà giữ cái đầu cho ta0?

  Cuối cùng, chỉ có cô Cộng Hòa là cứu được tôi.

 6. noileo says:

  Cái bọn trí thức Việt cộng đại biểu quốc hội cộng sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam sao mà vừa ngu vừa hèn đến vậy?

  Chỉ có mỗi việc giải thích đạo luật, nhiệm vụ của chính mình, mà 500 khuôn mặt, ngập những cơm gạo áo tiền lấy từ tiền thuế của cử tri , của nhân dân đóng góp, không có một cái mặt nào, không có một cái mồm nào dám lên tiếng sau bao nhiều lần thúc dục, yêu cầu của cử tri!!

  Thật là 500 cái mặt mo, thật là đê tiện cái bọn trí thức Việt cộng đại biểu quốc hội VN cộng sản!

  • tonydo says:

   Bác Noileo đã đoán đúng vụ cháu Phương Uyên, lại đúng luôn cả cái kết quả cuộc gặp gỡ giữa đồng chí Trương Tấn Sang và TT Obama, thế mà bác lại bảo VN có tới 500 “Trí Thức” đại biểu quốc hội không giải thích được điều 88 “tuyên truyền chống đảng, tức là chống nhà nước” thì Tony em không hiểu nổi bác đang nghĩ gì.
   Nếu qủa thực điều 88 được đảng thi hành đúng đắn thì cháu Phương Uyên phải bóc nhiều lịch trong tù hơn Cù Huy Hà Vũ. Đồng chí Đằng, Nhuận, Thanh Giang, Sĩ Phu Bắc Hà .v.v. phải vào phơi rốn trong nhà đá hơn cả Trần Huỳnh Huy Thức, Lê Thăng Long và Lê công Định cộng lại.
   Giải thích sao nổi khi một người há miệng khi “ông không cho”, còn đằng kia thì “tớ bảo đằng ấy há mốm”.
   Tội nghiệp mấy ông bà”trí thức”. Vì miếng cơm manh áo cho con, cho cháu nhiều lúc người ta phải nhắm mắt làm ông Phỗng.
   Thôi tha cho họ đi bác Noileo. Dĩ hoà vi qúi. Kính bác.

Phản hồi