2 Phản hồi cho “Cafe cộng gây ồn cho Ba Đình làm bác mất ngủ”

  1. NHAN DAN says:

    Bác đang bị cùm lâu năm trong nhà đá Ba-Đình, thèm một hớp cà phê này lắm….. lắm…

  2. CHÁU NGOAN BÁC HỒ says:

    Đề nghị nhà nước ta dành cốc cà-phê này đem vào lăng thờ Bác .

Phản hồi