WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phát hiện 7.000 thương binh giả

Thương binh. Ảnh chỉ mang tính mnh họa

Thương binh. Ảnh chỉ mang tính mnh họa

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã cắt giảm chế độ của 7.000 trường hợp gian lận – giả hồ sơ thương binh, thu hồi ngân sách trên 75 tỷ đồng.

Đó là thông tin do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết tại chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời, phát sóng trên VTV tối 15/9.

Tại chương trình, một người dân ở thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương gửi thư đến Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói rằng: “Hiện nay có tình trạng người chưa đi bộ đội nhưng lại được hưởng lương hưu cựu chiến binh, thậm chí có cả lương nạn nhân chất độc da cam. Trong khi đó, có trường hợp đi bộ đội chống Mỹ nhưng do bị mất giấy tờ nên không được hưởng quyền lợi gì”.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo thanh tra ở các tỉnh, thành trên cả nước. Qua thanh tra đã cắt giảm chế độ đối với trên 7.000 đối tượng gian lận, thu hồi ngân sách cho Nhà nước trên 75 tỷ đồng.

“Mặc dù vậy, việc gian lận hồ sơ hưởng chế độ chính sách chưa phải đã hết. Tới đây, chúng tôi tiếp tục cùng với các địa phương thanh tra, phát hiện gian lận để xử lý”.

Cũng tại chương trình, có ý kiến phản ánh tình trạng nhiều người đã tham gia chiến đấu, bị mất hồ sơ gốc, không tìm được người xác nhận, dẫn đến không được công nhận là người có công và không được hưởng chế độ của Nhà nước.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, hiện nay, Thông tư hướng dẫn liên ngành đã được xây dựng xong và đang xin ý kiến các bộ, ngành liên quan. Khi thông tư được ban hành trong tháng 9 này, sẽ giải quyết những trường hợp tồn đọng. Một giải pháp trong thông tư là tổ chức, cơ sở lập xác nhận ban đầu là quan trọng. Địa phương lập danh sách đó phải công khai danh sách để mọi người xác nhận.

Hội Cựu chiến binh có trách nhiệm xem xét và xác nhận, sau đó chuyển lên cơ quan lao động của huyện, tỉnh. Lúc đó, tùy đối tượng, nếu là liệt sỹ, Bộ sẽ làm thủ tục thẩm định theo quy trình. Nếu là thương binh thì giám định thương tật để hưởng chế độ.

“Nếu hồ sơ gốc không còn thì Hội Cựu chiến binh phải xác nhận người đó có đi bộ đội hay không, có tham gia kháng chiến hay không? Bởi vì thực chất, có những trường hợp không tham gia kháng chiến nhưng do gian lận, vẫn hưởng chế độ chính sách”, Bộ trưởng nói.

Theo 24h

Phản hồi