WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Liệt sĩ của đảng, liệt sĩ của dân

Nghĩa trang liệt sĩ trong cuộc chiến biên giới 1979

Nghĩa trang liệt sĩ trong cuộc chiến biên giới 1979

Theo cách đối xử của nhà cần quyền CS VN, chúng ta thấy rất rõ, có hai loại liệt sĩ, một của đảng và một của nhân dân.

Liệt sĩ của đảng: Là tất cả những ai chết trong kháng chiến chống Pháp, và “chống Mỹ cứu nước.” Loại này đã có công đưa Hồ Tập Chương, từ một tên tình báo của Trung Cộng, thành “vị cha già dân tộc Việt Nam,” nằm chễm chệ, gễnh háng trong lăng Ba Đình, buộc người dân phải cúi đầu thờ lạy, không được nghi vấn, không được thắc mắc, khi đảng CS VN tay sai Bắc Kinh còn tồn tại, ngoài HTC còn hàng vạng tên thiến heo, bẻ ghi đường tàu, cai đồn điền vô học, lưu manh trúng mánh, gặp thời “ghế trên ngồi tót sỗ sàng,” ngồi mãn đời, có toàn quyền truyền ngôi cho con, như thời vua chúa. Tất cả ơn phước đảng CS VN, có được ngày hôm nay, do liệt sĩ của hai cuộc kháng chiến nói trên đem lại, và hai cuộc kháng chiến này do Trung Cộng bảo kê, chỉ đạo. Do đó không có gì lạ, khi đảng CS VN coi công ơn của Trung Quốc, như trời cao, như biển rộng, và cũng chỉ biết nhớ ơn hai loại liệt sĩ “Pháp Mỹ” mà thôi.

Liệt sĩ của dân: Đại lược: Hai Bà Trưng, đánh quân Hán, với lời thề:

“”Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng…”

Ngô Quyền, đánh tan quân Nam Hán, đem lại nền độc lập, tự chủ đầu tiên cho dân tộc Việt, Lý Thường Kiệt phạt Tống, bình Chiêm, Lê Lợi, Nguyễn Trãi bình định giặc Minh, Nguyễn Huệ đánh đuổi quân Thanh…

Lịch sử cận đại có Ngụy Văn Thà, và 74 anh hùng tử sĩ, Hải Quân VNCH vì chống giặc Tàu, bảo vệ biển đảo Việt Nam, hy sinh năm 1974.

Chỉ sau 5 năm, 1979 lớp trai trẻ ưu tú của con dân Việt Nam, hy sinh không ngoài sứ vụ cao cả, gìn giữ giang sơn, tổ quốc Việt Nam, đã có công đẩy lùi bọn Bắc Kinh xâm lược. Ngặt thay Nguyễn Phú Trọng, cùng tập đoàn cai trị, đã cúi đầu làm nô lệ cho Tàu, đã ém nhẹm lịch sử, đã kiêng kỵ sự thật, đã hèn nhát, hèn đến độ không dám đưa Công An, trấn áp lễ tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ của nhân dân, tập đoàn CS VN chỉ dám mướn bọn du côn, lưu manh phá đám.

Đảng CS VN không dám tưởng niệm liệt sĩ, vậy ngốn hàng núi tiền của dân mua tàu bè, súng đạn trang bị Hải Quân và Bộ Đội để làm gì? Chống Mỹ chăng? Con cái và tài sản của đảng ở Mỹ hết rồi, lần này giá như đảng dám “chống Mỹ cứu nước” dân sẽ vui lắm!

Kêu gọi Thanh Niên, đi nghĩa vụ làm gì? Để đánh lại nhân dân, khi họ biểu lộ niềm căm phẩn giặc Tàu xâm lược, và để bảo vệ chiếc ngai đỏ của các tên Thái Thú Hà Nội?

Đảng đánh ai chưa biết. Nhưng chắc chắn không dám đánh Tàu, vì đánh Tàu “là hơi hỗn láo và suy thoái đạo đức, là vong ơn bội nghĩa.” Bởi cái tư duy của đảng, liệt sĩ chống tàu, tương đương với bọn phản động, ai cả gan dám tưởng niệm, tri ơn, đảng dư sức phá thối, cho Công An chìm theo dõi, rình rập vu vạ trốn thuế, hoặc bán dâm! Đảng sẽ hại cả nhà “chúng nó” để được Tập Cận Bình khen thưởng và tin tưởng cho làm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng.

Nịnh một thằng, luồn cúi một thằng, để đời đời cai trị cả chín chục triệu dân, không sướng ru!?

Ông Bút

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Liệt sĩ của đảng, liệt sĩ của dân”

 1. LeThiep says:

  “Đảng đánh ai chưa biết. Nhưng chắc chắn không dám đánh Tàu, vì đánh Tàu “là hơi hỗn láo và suy thoái đạo đức, là vong ơn bội nghĩa.” – Ông Bút

  Đúng. Vì Tàu cộng là thày, là anh của Hồ chí Minh và của đảng Việt cộng . Đã tận tình giúp đỡ đảng Việt cộng chiếm chính quyền Miền Bắc, xâm chiếm Miền Nam . Đã dạy Hồ chí Minh và đảng Việt cộng nghệ thuật cướp và nắm chặt chính quyền bằng những phương cách chặt đầu , chôn sống, mổ bụng , thủ tiêu , pháo kích, chôn mìn, quăng lựu đạn, bỏ tù , cướp bóc ,v… v…

  Cháu của Việt gian Hồ chí Minh tức sư quốc doanh Thích chân Quang đã thuyết giảng : ” Trung Quốc là anh mà Lý Thường Kiệt mang quân truy kích tới hang ổ kẻ xâm lược là hỗn’’

  Hồ chí Minh đã phát biểu : “Năm nay đảng ta 30 tuổi chẵn…. Chúng ta chân thành cảm ơn đảng Cộng Sản Liên Xô và đảng Cộng Sản Trung Quốc đã giúp ta tự rèn luyện thành một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân”

  Hồ chí Minh : “Đảng Lao động Việt Nam nguyện noi gương anh dũng Đảng Cộng sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Đông trên con đường độc lập và tự chủ”.

  Hồ chí Minh: “Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình,
  Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời!”

  ( Chịu ơn Trung Quốc 100 phần, nhưng còn nặng nghĩa 1,000 lần và có tình đến 10,000 lần )

Leave a Reply to LeThiep