1 Phản hồi cho “Chữ nghĩa biếm họa”

  1. nguyen ha says:

    “chữ nghĩa \biếm họa’. Hay 11 cam ơn Babui.

Phản hồi