WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Kịch bản dương đông kích tây của đảng”

  1. hoàng says:

    Trong xã-hội thế giới loài người,chưa có một quốc gia nào “tài giỏi” cho bằng đảng cộng sản VN.Chúng rất giỏi về mọi mặc…như là…giỏi gian trá…ném đá dấu tay…ngậm cức phun người.Trong trận biểu tình với cái đèn xanh và sự gian trá csvn đã cho đàn em côn đồ,bộ đội không mặt sắc phục đã gây ra bạo động đốt phá các cơ sở cướp bóc hôi của,trộm cắp đó là những gì đảng csvn đã làm và hôm nay tạo ra cái cớ đỗ lỗi cho những người chống lại chế độ bạo quyền đó.Khỏi phải bàn luận cũng như góp ý ai…ai cũng đủ hiểu biết đó là chuyện trẻ con mà đảng csvn đã thực hiện để dập tắt phong trào đòi hỏi quyền con người và tư-do,dân chủ cho đất nước VN.
    Đảng csvn đã ăn phải thuốc lú,bã phân của trẻ con có những hành động rất ư là tồi tệ trong thế kỷ 21 nầy.Nếu chúng không dở trò nầy thì chúng sẻ mất quyền nắm giữ chức bạo quyền đối với người dân của họ.
    Họ luôn luôn “hèn với giặc ác với dân” và tất cả những thất bại xấu xa nhất chúng đều trút lên đầu người dân đòi lại quyền con người mà chúng đã cướp mất từ lâu.Bạo lực…bạo lực đó là sở trường của bọn csvn và cs trên khắp thế giới.
    Nếu như người dân không khôn khéo hơn,không dùng thuốc dĩ độc trị độc thì sẻ không bao giờ….không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh bình minh trên bầu trời VN.

Phản hồi