WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bộ Ngoại giao Cambodia nhắc nhở Việt Nam ra khỏi vùng xâm lấn

Mao đang giảng dậy cho hai đồng chí Cambodia (Pol Pot đứng giữa, Ieng Sary bên phải)

Mao đang giảng dậy cho hai đồng chí Cambodia (Pol Pot đứng giữa, Ieng Sary bên phải)

Bộ Ngoại giao Cambodia đã yêu cầu Việt Nam dừng ngay mọi hành vi xâm lấn vào vùng đang tranh chấp trên biên giới, nhấn mạnh 5 con mương phạm pháp trong tỉnh Ratanakkiri “đã đào xâu vào lãnh thổ Cambodia”.

Trong lá thư gởi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, Bộ Ngoại giao Cambodia nhắc nhở Việt Nam dừng ngay việc xây dựng trong vùng này.

“Trong lúc chờ đợi hoạch định một đường biên rõ ràng, trong vùng đang tranh chấp không được thay đổi nguyên trạng.” Trong thư cũng nhấn mạnh những đòi hỏi đã được Thủ tướng Hun Sen nêu lên trong dịp tiếp kiến Ủy viên Bộ Chính trị Lê Hồng Anh ngày 9 tháng Sáu vừa qua.

Theo nội dung lá thư, có một bản báo cáo của Ủy ban Biên giới thuộc Bộ Nội vụ Cambodia tại tỉnh Ratanakkiri đã nhìn thấy những ao hồ được “đào bởi sự chỉ đạo của Việt Nam” vào trong lãnh thổ Cambodia tới 380 và 545 metres.

Người đứng đầu Ủy ban Biên giới Quốc gia Cambodia, Var Kimhong nói với quan chức địa phương ngăn cản ngay việc xây dựng của Việt Nam, và tường thuật lại mọi chuyện tới Ủy ban để có những “hành động khẩn cấp”.

“Chúng tôi sẽ gởi chuyên gia về biên giới tới vùng này vào ngày 26 tháng Sáu này để đo đạc cụ thể và nhắc Việt Nam đừng quá đáng.”

Tháng trước chính phủ đã tố cáo đối lập sử dụng vấn đề biên giới để kích động tinh thần “cap Youn” (tiếng Khmer là chặt đầu tụi mọi người Việt) phá hoại mối quan hệ với Việt Nam. Tuy vậy, giờ đây chính phủ dường như đã có động thái cứng rắn hơn.

Lãnh đạo đối lập Ou Chanrith ngày hôm nay đã dẫn đầu 100 người tới thẳng đồn điền trồng khoai mì (sắn) thuộc tỉnh Svay Rieng nơi đang có tranh chấp, tuyên bố rằng “lá thư là bước đầu tốt đẹp, nhưng họ (chính phủ Cambodia) cần phải làm nhiều hơn nữa, còn nhiều vùng khác cũng đang bị đe dọa”.

(Lược dịch lại bản tin của Chhay Channyda trên báo The Phnom Penh Post, thứ Bảy ngày 13 tháng Sáu 2015)

@ Trần Gia Hồng Ân
@ Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Bộ Ngoại giao Cambodia nhắc nhở Việt Nam ra khỏi vùng xâm lấn”

  1. DÂN VIỆT says:

    Mấy cái thằng tướng, ( tướng cướp ) bảo vệ vùng lãnh hải Việt Nam ta hãy trông gương đàn em mày, mới chỉ lấn sang có vài trăm thước mà nó đã đe sẽ cap youn ( cáp duồn – chặt đầu cái tụi Việt Nam mọi rợ ) . Trong khi đó mấy cái thằng tầu phù chiếm cả hải đảo, lấn vào lãnh hải của mình cả mấy trăm hải lý mà chúng mày vẫn còn ngồi yên được, cơm gạo nhân dân đổ ra nuôi chúng mày thật uổng phí, để nuôi mèo nuôi chó giữ nhà còn có ích hơn. Nhân dân sỉ vả nhục nhã chưa “sang mà bú d…cho tụi thổ .”

Phản hồi