WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Nước Nga thời Putin không bạn bè gì với phương Tây

Nước Nga thời Putin không bạn bè gì với phương Tây

Trump cho biết rằng ông sẵn sàng xét lại để bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, được áp dụng sau năm 2014 khi Nga xâm lược Ukraine

06:29:am 13/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiến Pháp mới 2016 của Thái Lan

Hiến Pháp mới 2016 của Thái Lan

Đây là hiến pháp thứ 21 từ khi Thái Lan thành lập chế độ quân chủ lập hiến năm 1932 đến nay. Nó được trưng cầu dân ý và thông qua hôm Chủ Nhật 7/8/2016 với 61.4% đồng ý. Câu hỏi thứ nhì về việc Thuợng Viện do hội đồng quân nhân (Junta) bổ nhiệm [...]

01:06:am 11/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nga đối diện với một tương lai đen tối. Có cách nào để thoát ra không?

Nga đối diện với một tương lai đen tối. Có cách nào để thoát ra không?

Đây là một đoạn trích ra từ cuốn sách mới của nhà nghiên cứu David Satter, “The Less You Know, the Better You Sleep: Russia’s Road to Terrorism and Dictatorship Under Yeltsin and Putin” (Bạn biết càng ít, bạn ngủ càng ngon: Con đường đưa nước Nga đến khủng bố và độc tài dưới thời [...]

02:13:pm 31/07/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Phán quyết của Toà Trọng Tài LHQ và thực tế Biển Đông

Phán quyết của Toà Trọng Tài LHQ và thực tế Biển Đông

Các hoạt động xây cất trên Đá Vành Khăn đã gây “thiệt hại không thể cứu vãn được” cho hệ sinh thái của bãi cạn này.

04:21:am 13/07/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiện tượng cá chết nhìn qua luật sinh tồn của Dân Tộc

Hiện tượng cá chết nhìn qua luật sinh tồn của Dân Tộc

Hiện tượng cá chết xuất hiện ở bốn tỉnh Miền Trung bắt đầu từ ngày 6/4/2016 và trãi dài từ Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Chất độc theo dòng hải lưu và lây lan sang các tỉnh phía nam như Quảng Nam-Đà Nẵng và đi vào sợi dây chuyền thực phẩm như [...]

03:17:am 03/07/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Để tiêu diệt một dân tộc

Để tiêu diệt một dân tộc

Khi sinh tiền bà GS Sheri Rosenberg có viết “Diệt chủng là một tiến trình, không phải một sự kiện” (Genocide Is a Process, Not an Event. Bà cho rằng đó là một sự giảm thiểu từ từ sức sống của dân tộc đó về cả hai mặt chất lượng và số lượng (genocide by [...]

06:40:am 30/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội nghị Thượng đỉnh của nhát chiến và hiếu chiến ở Austin

Hội nghị Thượng đỉnh của nhát chiến và hiếu chiến ở Austin

HK vào VN bằng sở đoản thay vì bằng sở trường. Sở trường của HK là tài chánh và vũ khí, sở đoản của HK là mạng sống của quân nhân. Những gia đình ở HK chỉ có một hay hai con, gởi họ ra chiến trường là một sự hy sinh ghê gớm, cho nên HK chỉ có thể như Trình Giảo Kim trong truyện Tàu, chém ba búa thật kinh hoàng rồi chạy chứ không thể chịu đựng nổi chiến tranh trường kỳ (protracted war) hay để bị sa lầy. Truyền thông HK mang chiến tranh VN vào tận phòng khách của từng gia đình qua truyền hình với những gói xác (body bag) được gởi từ chiến trường VN về, làm sao mà họ có thể ngồi yên không phản đối một cuộc chiến xa xôi ở nửa vòng thế giới? Đáng lý ra HK nên giúp VNCH các sở trường của họ vì không ai biết CSVN bằng người VN.

11:34:pm 21/04/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trần Bộ Lĩnh

Trần Bộ Lĩnh

. Nếu có biến chuyển thì đó là sự đấm đá để tiếp tục độc tài đảng trị hay chuyển qua độc tài công an trị. Vỏ dưa vỏ dừa, vỏ nào thì dân tộc Việt cũng đều té ngã.

02:19:am 04/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng có vi phạm Điều Lệ Đảng?

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng có vi phạm Điều Lệ Đảng?

Ông Trọng cho rằng đồng chí Dũng của ông gây chia rẽ đảng, trong khi chính ông lại nói lãnh đạo phải là người Bắc, phải có lý luận, vậy ai là người gây chia rẽ vùng miền trong đảng?

05:03:am 24/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu

Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu

Đa số trong BCT nghiêng về ông Trọng, nhưng nhóm này có nhiều uỷ viên “có tham vọng quyền lực” như ông Quang, ông Phúc… điều mà trớ trêu thay, ông Trọng thuờng nói là không nên chọn vào.

05:55:am 05/02/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ngoại suy về Đại hội đa tiểu đảng 12 của CSVN

Ngoại suy về Đại hội đa tiểu đảng 12 của CSVN

Trong khoa học có phép ngoại suy (extrapolation) tức từ những sự kiện đã biết để đoán về những gì chúng ta chưa biết. Trong toán học thì phép này cho kết quả chính xác cao, thí dụ như ta biết khoảng cách từ trạm phát sóng điện thoại di động A đến B, các [...]

08:00:am 19/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nổ bên trong hệ thống và thay đổi hệ thống

Nổ bên trong hệ thống và thay đổi hệ thống

Nổ bên trong hệ thống như hiện nay giữa những phe đảng là điều người dân không cần, điều người dân cần là thay đổi hệ thống.

10:28:pm 11/01/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thay Đổi và Cơ Hội

Thay Đổi và Cơ Hội

Thay đổi không phải chỉ có rủi ro mà là cơ hội. Những người cộng sản Đông Âu hay Liên Xô có viễn kiến đều thành công sau thay đổi.

02:45:pm 29/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dựa Trung Quốc để làm chính trị nội bộ

Dựa Trung Quốc để làm chính trị nội bộ

Ông Hùng đi TQ ngay thời điểm này, vừa sau Hội Nghị Trung Ương 13 tranh nhau bất phân thắng bại, vừa trước trận đánh kế tiếp ở Hội Nghị TU 14 khoảng đầu tháng Giêng, và chưa đầy một tháng trước Đại Hội 12, với nội dung vừa cậy dựa TQ vừa dồn ông Dũng vào chân tường.

09:15:am 24/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thấy gì qua Hội nghị Trung ương 13 Đảng CSVN

Thấy gì qua Hội nghị Trung ương 13 Đảng CSVN

Cuộc đấu đá phản ảnh nhiều khía cạnh của đất nước, từ tranh chấp quyền lực nội bộ cho đến vấn đề ý thức hệ, từ ngoại giao quốc phòng nên nghiêng về tây phương hay nghiêng về TQ cho đến có nên cởi mở chính trị hay không, từ ưu tiên bảo vệ đảng hay ưu tiên bảo vệ đất nước cho đến duy trì nguyên trạng hay tốc độ thay đổi ra sao. Sự chiến thắng của một bên sẽ định hướng VN trước ngã ba đường.

Nhưng để đi vào đại lộ của dân tộc thì trước tiên vẫn là làm sao thoát khỏi gông cùm của đảng CSVN.

01:36:am 22/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Singapore và Việt Nam

Singapore và Việt Nam

Tục ngữ có câu “khi anh muốn làm hài lòng với tất cả mọi người thì cuối cùng anh sẽ không làm hài lòng ai cả”.

01:31:am 10/12/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tư tưởng sai lầm của Henry Kissinger

Tư tưởng sai lầm của Henry Kissinger

Điều đầu tiên ảnh hưởng đến nền hòa bình giữa những quốc gia là sự phát triển lịch sử. Do bị ảnh hưởng bởi những thăng trầm trong nước, cán cân quyền lực giữa các quốc gia sẽ bị phá vỡ.

05:59:pm 17/11/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc cờ thế giới

Cuộc cờ thế giới

Việc TQ xây dựng hay quản lý các hải cảng quanh Ấn Độ Dương đã làm dấy lên lo ngại là TQ đang thiết lập “chuỗi ngọc trai” nhằm khống chế khu vực này.

02:58:am 13/11/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường Sa Hải Lý

Trường Sa Hải Lý

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng “Đây không phải là cuộc tuần tiễu cuối cùng” và có khả năng trở nên thường xuyên hơn trong tương lai

04:43:pm 29/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ý nghĩa phía sau lời tuyên bố của tướng Phạm Trường Long

Ý nghĩa phía sau lời tuyên bố của tướng Phạm Trường Long

Tướng Phạm Trường Long và giàn lãnh đạo tối cao của TQ đã có một lập trường dứt khoát và một chiến lược rõ ràng cho sự trừng lên không gây chiến trước với các nước láng giềng

05:52:am 18/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lỗi hệ thống – Mackeno

Lỗi hệ thống – Mackeno

Một số nhà chính trị học quan sát các đảng chính trị liên tục cầm quyền ở những quốc gia trên thế giới cho rằng trong hơn một thế kỷ qua, không có đảng nào nắm quyền liên tục hơn 74 năm.

02:12:pm 13/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đêm dài lắm mộng

Đêm dài lắm mộng

Hai siêu cường như hai luồng lốc xoắn đang tạo cuồng phong ở VN. Biến nó thành điện gió hay không là tùy vào sự thông minh của người Việt Nam.

08:34:am 09/10/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tất cả là buôn bán làm ăn

Tất cả là buôn bán làm ăn

Khi họp báo buổi sáng ở Vườn Hồng (Rose Garden) trong khuôn viên Toà Bạch Ốc ngày Thứ Sáu 25/9/2015, Tập Cận Bình phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ lập trường Biển Đông của Trung Quốc (his guest, appearing beside him at a news conference in the White House Rose Garden, staunchly defended China’s [...]

06:23:am 27/09/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiện tượng Phùng Quang Thanh

Hiện tượng Phùng Quang Thanh

Trong những ngày qua (từ 27/6/2015) hiện tượng Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN được đồn đãi là bị ám sát và có thể đã chết lan truyền khá nhanh và khá mạnh trên Internet. Tin đồn này nói sự việc xảy ra ở Paris, Pháp Quốc. Nó chứa nhiều sự kiện không được hợp lý, [...]

04:44:pm 29/06/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhận diện thế lực thù địch

Nhận diện thế lực thù địch

Giữa các ông trong sự tranh giành quyền lực trước thềm Đại Hội 12, một bên muốn quyết tử theo chiếc thuyền mục nát sắp chìm, một bên sẵn sàng tách ra phần nào còn xài được của thuyền để đóng nhanh một con thuyền mới với lỗi hệ thống ít hơn và kiến trúc ít lỗi thời hơn. Đối với người Việt hải ngoại như người viết bài này, thì đó là tình trạng vỏ dưa vỏ dừa, cả hai đều làm cho người ta trượt ngã.

10:41:am 11/06/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

CSVN: Bộ Chính Trị kêu gọi người Việt ở nước ngoài xóa bỏ mặc cảm, định kiến

CSVN: Bộ Chính Trị kêu gọi người Việt ở nước ngoài xóa bỏ mặc cảm, định kiến

CS nên dẹp Nghị Quyết 36 vì nó tốn tiền thuế của dân để nuôi tham nhũng, chẳng có tác dụng thu phục gì với người Việt hải ngoại cả.

11:02:am 27/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhận diện sức mạnh của sợi dây xích ASEAN

Nhận diện sức mạnh của sợi dây xích ASEAN

Tục ngữ có câu “Sức mạnh của sợi dây xích nó nằm ở mắt yếu nhất”. Thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur kết thúc hôm Thứ Hai 27/4/2015 cho thấy một ASEAN yếu ớt, dù nước chủ năm nay là Mã Lai, một nước CÓ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc và là một [...]

04:08:pm 29/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đế quốc Hoa Kỳ – phải chịu thôi

Đế quốc Hoa Kỳ – phải chịu thôi

Hoa Kỳ tự thấy mình là một đế quốc bất đắc dĩ, và có ý định từ bỏ nó. Đây là một mong muốn chân thật chứ không phải chỉ tuyên truyền.

02:38:am 25/04/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cam Ranh bay – Rượu mời không uống

Cam Ranh bay – Rượu mời không uống

Có một câu chuyện vui: hai người bạn thân rủ nhau đi dạo trong rừng, một người là sinh viên xuất sắc trong trường, môn nào cũng điểm A, người kia không học hành nhưng hết sức khôn ngoan đường phố. Hai người mải mê đi và trò chuyện thì thình lình một con gấu/grizzly [...]

03:47:pm 30/03/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghịch lý của cải cách bầu cử ở Hoa Kỳ

Nghịch lý của cải cách bầu cử ở Hoa Kỳ

Trung Quốc, Nga và châu Âu, tất cả đều đang giằng co, nhưng theo những cách khác nhau và hướng về những mục đích khác nhau…

10:40:am 24/03/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »