Home » 07:17:pm 07/01/09 Đăng ngày “January 7th, 2009”

Nguyễn Hữu Đang và Lê Công Định

Nguyễn Hữu Đang và Lê Công Định

Vào những năm đầu của thập niên tám chục, lúc vừa bắt đầu cuộc đời tị nạn, khi sắp bước vào tuổi 30,  tôi được nhiều vị trưởng thượng ở hải ngoại coi như là một mầm non – có rất nhiều triển vọng sẽ tiến (rất) xa trong tương lai – trong cả hai [...]

07:17:pm 07/01/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »