Home » 05:09:pm 26/01/09 Đăng ngày “January 26th, 2009”

Quyết định 97/2009/QĐ-TTg có thể bị kiện ra WTO

Quyết định 97/2009/QĐ-TTg có thể bị kiện ra WTO

Dựa vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bài này phân tích và chỉ ra rằng Quyết định 97/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng kí ngày 24-7-2009, có hiệu lực ngày 15-9-2009 được ban hành đúng thẩm quyền nhưng có các vi phạm nghiêm trọng về thủ tục và nội dung, vi phạm Nghị [...]

05:09:pm 26/01/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »