Home » 09:35:am 31/01/09 Đăng ngày “January 31st, 2009”

Chùm thơ chống bành trướng

Chùm thơ chống bành trướng

Kìa vụt hiện ngọc ngà
Người mẫu
Em lớn từ lệ máu
Hoàng Sa
Trường Sa

09:35:am 31/01/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »