Home » 05:30:am 01/12/09 Đăng ngày “December 1st, 2009”

Quê hương chưa phải chốn bình an

Quê hương chưa phải chốn bình an

Đọc một mạch hết bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Liêm, tôi tắt máy tính rồi thả bộ trong những con phố nhỏ, tĩnh lặng gần nhà. Trời Vac-sa-va đang vào đông, mưa lất phất, lạnh và tối đen. Cái thời tiết mà người Ba Lan thường ví von là “xấu như đêm tháng [...]

05:30:am 01/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »