WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 29/04/11 Đăng ngày “April 29th, 2011”

Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4

Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4

Quan trọng và nguy hiểm hơn cả là các tổ chức chính trị hải ngoại đã lẫn lộn giữa công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt nam với công việc phục quốc (khôi phục chế độ VNCH).

03:49:pm 29/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thanh niên tự thiêu ở trung tâm TP HCM

Thanh niên tự thiêu ở trung tâm TP HCM

Tin cho hay công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một thanh niên châm lửa tự thiêu ở ngay trung tâm thành phố hôm thứ Tư 27/04. Các nhân chứng được dẫn lời trên truyền thông trong nước mô tả cảnh “một nam thanh niên khoảng 30 tuổi dùng xăng tưới lên [...]

02:14:am 29/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mất gì ngày 30 tháng 4?

Mất gì ngày 30 tháng 4?

12:40:am 29/04/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Sự đàn áp ở Trung Quốc đang mất đi tính hiệu quả và dân chúng đang phẫn nộ

Sự đàn áp ở Trung Quốc đang mất đi tính hiệu quả và dân chúng đang phẫn nộ

Nói một cách tóm gọn, đảng cộng sản đã không còn cơ hội rộng rãi để thao túng.

12:02:am 29/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh

Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh yêu cầu Mao Trạch Đông giúp đỡ xây dựng các tuyến đường dọc biên giới miền Nam Việt Nam; Mao đồng ý.

12:01:am 29/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tư cách của người lãnh đạo

Tư cách của người lãnh đạo

Việt Nam là một quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Khổng Nho, Nho giáo thịnh hành và được áp dụng sâu rộng trong suốt chiều dài gìn giữ và phát triển của dân tộc. Tứ thư ngũ kinh được người Việt lấy làm nền tảng văn hóa- đạo lý, là kim chỉ [...]

12:01:am 29/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vì sao có nước giầu và nước nghèo?

Vì sao có nước giầu và nước nghèo?

Cơ quan Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Program – UNDP) với sự cộng tác của Oxford University, đã thực hiện một nghiên cứu về nghèo đói và phát triển con người trong những năm gần đây tại 104 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Khoảng 1.75 [...]

12:01:am 29/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tại sao có ngày 30/4/1975?

Tại sao có ngày 30/4/1975?

Ngày nay nhiều nguồn sử liệu cho thấy Hồ chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận các khỏan tài chính to lớn từ Liên Xô để thực hiện “Cách Mạng Cộng Sản” tại Đông Dương.

12:00:am 29/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những câu chuyện bên bàn nhậu 7: “Tứ khoái”- Ăn

Những câu chuyện bên bàn nhậu 7: “Tứ khoái”- Ăn

Chính vì Ăn quan trọng như vậy nên đã diễn ra những cuộc chiến một mất, một còn để giành ăn.

12:00:am 29/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ám sát Đức Thánh cha Gioan Phaolô II

Ám sát Đức Thánh cha Gioan Phaolô II

Có một giả thuyết rộng rãi ở phương Tây rằng Ðức Thánh cha phải bị bắn vì ngài là người Ba Lan.

12:00:am 29/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »