WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:00:am 01/04/11 Đăng ngày “April 1st, 2011”

Vụ án Hai bao cao su dùng rồi Cáo

Vụ án Hai bao cao su dùng rồi Cáo

    Từng nghe, Bao cao su ở chốn phòng the Quân chính phủ vốn cần tự trọng Vụ án “Hai bao cao su dùng rồi” năm trước Vốn quảng cáo lẫy lừng cho nền dân chủ nước Việt từ lâu Ti – vi báo chí đã đưa Người điều tra phát ngôn dân biết. [...]

06:00:am 01/04/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Ba Lan: Tiểu thương ở GD tiếp tục tranh đấu đòi giảm tiền thuê quầy

Ba Lan: Tiểu thương ở GD tiếp tục tranh đấu đòi giảm tiền thuê quầy

Giới chủ, thay vì hiểu hay thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của bà con, lại đưa ra những đòi hỏi ngang ngược phi lý về tiền thuê.

05:11:am 01/04/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Xin chọn nước Việt làm Quê Hương dẫu cho khó thương

Xin chọn nước Việt làm Quê Hương dẫu cho khó thương

(Để tưởng nhớ Nguyễn Đức Quang và Nguyễn Ngọc Thạch) Chẳng một ai mà có thể chọn được nơi mình sinh trưởng trong một gia đình nào, dòng họ nào cả. Cũng như chẳng ai lại có thể chọn lựa được dân tộc hay đất nước theo như sở thích cuả riêng mình. Vì đó [...]

02:21:am 01/04/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Thêm một quan chức ngoại giao cao cấp của Libya đào nhiệm

Thêm một quan chức ngoại giao cao cấp của Libya đào nhiệm

“Việc đào thoát của ông ấy có nghĩa là ông ấy biết rằng ngày tàn của chế độ Gadhafi sắp tới và ông ấy muốn nhẩy khỏi con tầu đang chìm đó.

01:43:am 01/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi các bloggers Việt nam (*)

Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi các bloggers Việt nam (*)

Các bạn có tin rằng tập thể Bộ chính trị hiện nay có 15 người mà duy nhất chỉ có một mình tôi biết cách sử dụng internet, đúng như các members thường nói là “Chịu không cãi nổi vì chúng nó đông và ngu lắm”. Cũng nhờ vì vậy nên đã buộc dư luận xã hội đã phải cho rằng “Ông Nguyễn Tấn Dũng không làm Thủ tướng thì lấy ai làm?”, điều đó hẳn các bạn cũng biết rõ điều đó.

12:32:am 01/04/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

2 nhà báo Tây phương sẽ dự phiên xử TS luật CHHV

2 nhà báo Tây phương sẽ dự phiên xử TS luật CHHV

Phiên xử tiến sỹ Hà Vũ tới nay đã bị hoãn 2 lần.

12:00:am 01/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »