WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:53:pm 17/04/11 Đăng ngày “April 17th, 2011”

Ai dậy người Việt cày cấy?

Ai dậy người Việt cày cấy?

Câu chuyện người Tàu dạy người Việt trồng lúa gạo là một huyền thoại nhằm đề cao người Tàu khai hóa người Việt là một chuyện không thật.

11:53:pm 17/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Trương Duy Nhất – “Một góc nhìn khác”, hay là cái nhìn tinh tướng và bất lương?

Trương Duy Nhất – “Một góc nhìn khác”, hay là cái nhìn tinh tướng và bất lương?

Trương Duy Nhất lại hô hoán hàng ngàn cmts mất văn hoá đến từ “cơn bão dân chủ”!

08:38:pm 17/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thêm một vụ Vinashin nữa?

Thêm một vụ Vinashin nữa?

Đây là Tổng công ty trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

02:28:pm 17/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cảm nghĩ về Ngô Bảo Châu

Cảm nghĩ về Ngô Bảo Châu

Giáo sư Châu cũng nên mở lại blog để tham gia ý kiến cho phiên tòa sau này được diễn ra tốt hơn, đúng pháp luật hơn. Có chăng nếu ngại những comment quá đà thì đóng cái phần đó lại.

01:33:pm 17/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quan điểm mới trong hợp tác phát triển của Thụy Điển

Quan điểm mới trong hợp tác phát triển của Thụy Điển

Châu Âu đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt trong việc góp phần xây dựng dân chủ ở những nơi khác dựa theo ánh sáng kinh nghiệm của chúng ta

12:07:pm 17/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hai công ty của chính phủ Việt Nam bị kiện tại Hoa Kỳ vì tội buôn người

Hai công ty của chính phủ Việt Nam bị kiện tại Hoa Kỳ vì tội buôn người

Để được tuyển chọn, họ đã phải trả từ 7 ngàn đến 15 ngàn đôla lệ phí

08:42:am 17/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đính chính

Đính chính

  Do sơ suất khi biên tập, chúng tôi đã ghi sai tên tác giả truyện ngắn “Bố Vợ“. Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi được biết, tác giả của truyện là Đinh Vũ Hoàng Nguyên và truyện đã được đăng trên FaceBook cá nhân của ông trước đó khá lâu. Chúng tôi xin [...]

02:51:am 17/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tháng Tư Đen. 30 tháng 4 / 2011. Ba mươi sáu năm sau

Tháng Tư Đen. 30 tháng 4 / 2011. Ba mươi sáu năm sau

Ngày 30 tháng tư 2011, tưởng niệm cuộc đổi đời bi thảm, nhưng các bạn ở bốn phương trời làm sao đến với nhau? Hãy gặp nhau qua CD tháng tư đen. Xin giới thiệu với quý vị một đĩa CD chứa đựng những âm thanh lịch sử pha với nghệ thuật phản ánh ngày [...]

01:25:am 17/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tinh thần yêu nước và tinh thần xã hội của nhà chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu

Tinh thần yêu nước và tinh thần xã hội của nhà chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu

Sở dĩ Phan Bội Châu đúng nghĩa là nhà cách mạng thật sự, bởi vì ông tự thân vận động, tự chủ ý thức trong hoạt động yêu nước, mà không hề được ai tổ chức trước, không chịu lệ thuộc vào sự điều động của cấp trên nào, không chịu bất kỳ sự tuyên truyền, khuyến khích nào của người khác.

12:54:am 17/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »