WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 09/04/11 Đăng ngày “April 9th, 2011”

Các LS hải ngoại nói về phiên xử TS Hà Vũ

Các LS hải ngoại nói về phiên xử TS Hà Vũ

Cái tiến bộ của hệ thống toà án Việt Nam giống như một mụ bán cá đanh đá bỗng dưng trúng số được vào giai cấp thượng lưu xã hội.

04:11:pm 09/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sau 64 năm Giáo chủ PGHH “thọ nạn”, Tín đồ bắt đầu đòi Công lý?

Sau 64 năm Giáo chủ PGHH “thọ nạn”, Tín đồ bắt đầu đòi Công lý?

Các cơ sở vật chất phải trả lại cho PGHH. Quyền hành đạo của 7 triệu tín đồ phải được phục hồi trọn vẹn.

03:22:pm 09/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bước không qua số phận

Bước không qua số phận

Bước lên máy bay, nước mắt tôi cứ muốn trào ra, hai bàn chân tôi như có gì níu lại. Rời Việt Nam , tôi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, không có cô gái nào đưa tiễn.

02:53:pm 09/04/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

HRW kêu gọi VN thả người đang bị giam giữ

HRW kêu gọi VN thả người đang bị giam giữ

Danh sách 24 người bị giam giữ chưa xét xử trong 2 năm qua

02:38:pm 09/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Love for Japan

Việt Love for Japan

Tấm lòng và nụ cười của các cô, của khán giả sẽ góp phần an ủi những nạn nhân Nhật Bản sống sót sau trận sóng thần và sẽ lay động lòng trắc ẩn của đồng hương đối với Xứ Hoa Anh Đào, xứ của những cánh hoa tức tưởi lìa cành ở thời kỳ nở rộ xuân sắc nhất.

04:24:am 09/04/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Công an “chỉ biết còn Đảng, còn mình”

Công an “chỉ biết còn Đảng, còn mình”

Khẩu hiệu “còn Đảng, còn mình” ấy không phải chỉ xuất hiện một lần và ở một tấm biển duy nhất trước trụ sở Bộ Công An mà còn được lặp đi lặp lại khá nhiều lần, từ nhiều người và ở nhiều nơi khác nhau.

01:56:am 09/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Sự nhạo báng pháp luật

Sự nhạo báng pháp luật

Đây chẳng khác gì quan lại thời phong kiến, muốn triệt hạ ai, bỏ bã rượu vào nhà, rồi khám nhà, bắt người xử tội.

12:00:am 09/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nixon và Việt Nam [2]

Nixon và Việt Nam [2]

Người mình thường coi Kissinger là đạo diễn của Hiệp Định Paris bức tử VNCH, trên thực tế ông ta chỉ là kẻ thừa hành của Nixon,

12:00:am 09/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »