WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:36:pm 16/04/11 Đăng ngày “April 16th, 2011”

Thư bà Đặng Tuyết Mai (vợ cũ phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ)

Thư bà Đặng Tuyết Mai (vợ cũ phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ)

Anh Kỳ là người yêu nước, không đâm sau lưng chiến sĩ, không bao giờ phản bội anh em, chỉ có điều mỗi người chọn một con đường, rồi cũng gặp nhau ở Rome thôi.

03:36:pm 16/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Trần Đăng Khoa: Nói Với Con Gà Mái, Đợi Mưa, Đối Thoại Cùng Chân Dung…

Trần Đăng Khoa: Nói Với Con Gà Mái, Đợi Mưa, Đối Thoại Cùng Chân Dung…

Trần Đăng Khoa là nhà thơ trẻ thời hiện đại, nổi tiếng ngay từ lúc 7, 8 tuổi.

02:52:pm 16/04/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Biển hoàng hôn

Biển hoàng hôn

Không có sự chia ly nào mà không có mất mát. Nhưng có lẽ cuộc chia tay lần này là sự mất mát lớn nhất. Hai mươi năm là cả một thế hệ sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Người thiếu phụ ấy mới có hai mươi tuổi, đã chấp nhận một cuộc chia [...]

02:12:pm 16/04/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Công lý hay ‘bất nhân bất nghĩa’?

Công lý hay ‘bất nhân bất nghĩa’?

“Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa”.

10:53:am 16/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bài học ở các phong trào biến động tại Trung Đông

Bài học ở các phong trào biến động tại Trung Đông

Điều thật đáng mừng là phóng trào các biến động tại Trung Đông và Bắc Phi vẫn tiếp tục tuy  cam go hơn. Trong thế kỷ văn minh thứ 21 này, nếu những đòi hỏi căn bản nhất của con người, những ước nguyện bình thường nhất của cuộc sống, và những điều kiện tối [...]

01:27:am 16/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tháng 4, 1865 – Tháng 4, 1975

Tháng 4, 1865 – Tháng 4, 1975

Cùng là con người, tại sao tháng 4, 1865 là thiên đàng, tháng 4,1975 lại là hỏa ngục?

01:25:am 16/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cầm búa & cầm bút

Cầm búa & cầm bút

Đã lâu, có bữa, chắc bị rảnh dữ (lắm) nên ông Nguyễn Hưng Quốc rủ rê “ Chúng ta thử đọc lại đoạn Vũ Trọng Phụng tả cảnh Mịch bị Nghị Hách hiếp dâm: “Vờ tìm ví da trong túi áo, nhà điền chủ mắt vẫn lẳng lơ nhìn chị nhà quê cho mãi đến [...]

12:56:am 16/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngô Bảo Châu

Ngô Bảo Châu

Ngô Bảo Châu, một trí thức trẻ rất thành công trong con đường trao dồi kiến thức song còn ngỡ ngàng trước thử thách của búa rừu dư luận. Ông là một nhà toán học mà tài năng không có người đàm tiếu, tuy nhiên về khía cạnh xã hội, chính trị vừa va chạm [...]

12:00:am 16/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »