WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:20:pm 07/06/12 Đăng ngày “June 7th, 2012”

Warsaw trước giờ G

Warsaw trước giờ G

Thành phố đã lắp đặt nhiều màn hình kích thước lớn và một nhà hàng Mc Donald với sức phục vụ 5000 người/ giờ.

05:20:pm 07/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Vũ khí và nhân quyền

Vũ khí và nhân quyền

05:09:pm 07/06/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Người Mỹ gốc Việt sẽ vận động cho Công Ước về Luật Biển tại Quốc Hội Mỹ?

Người Mỹ gốc Việt sẽ vận động cho Công Ước về Luật Biển tại Quốc Hội Mỹ?

Câu hỏi đặt ra nơi đây là người Mỹ gốc Việt có nhân kỳ bầu cử tháng 11 tới đây để vận động cho Công Ước này hay không?

03:38:pm 07/06/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tản Đà: Ôi thôi! Bức dư đồ rách ai bồi!

Tản Đà: Ôi thôi! Bức dư đồ rách ai bồi!

  (Kỉ niệm ngày giỗ thứ 74 của đại thi hào Tản Đà – Nguyễn Khấc Hiếu (7.6.1938 – 7.6.2012), 113 năm ngày sinh (19.5.1899 – 19.5.2012) Những năm ba mươi của thế kỉ 20, nền Thi Ca Việt Nam xuất hiện nhiều Thi nhân chói ngời hào quang tỏa ra từ các tác phẩm [...]

03:32:pm 07/06/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nước Nga luôn luôn trung thành với các nhà độc tài

Nước Nga luôn luôn trung thành với các nhà độc tài

Tại sao nước Nga vẫn hỗ trợ công khai một chế độ tội phạm?

03:18:pm 07/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bà Lê Hiền Đức ‘sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng’

Bà Lê Hiền Đức ‘sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng’

Tôi mong rằng với lương tri và trí tuệ của các bạn trong nước và trên thế giới lên tiếng để làm sao cho người ta thấy được lẽ phải.

03:17:am 07/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Voi Citta ‘gieo quẻ’: Ba Lan thắng

Voi Citta ‘gieo quẻ’: Ba Lan thắng

Chị voi mang tên Citta được nuôi ở vườn thú Krakow miền nam Ba Lan. Năm nay, voi Citta đã 33 tuổi.

03:08:am 07/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Vài suy nghĩ về đoàn kết và dân chủ

Vài suy nghĩ về đoàn kết và dân chủ

Đừng nhìn vào những hiện tượng tiêu cực của một thiểu số mà kết luận sai về bản chất của dân tộc. Hãy nhìn vào đa số tích cực để hãnh diện về lòng yêu nước của người Việt và giữ vững niềm tin vào thế tất thắng của toàn dân.

12:01:am 07/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xóm trọ

Xóm trọ

Xóm trọ vẫn là nơi chở che và ôm ấp những mảnh đời và số phận con người giữa cái xã hội đầy bấp bênh và trắc trở này.

12:01:am 07/06/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »