WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:50:pm 13/06/12 Đăng ngày “June 13th, 2012”

Không gian xanh ở Âu châu

Không gian xanh ở Âu châu

Bài Ghi Nhanh của Đoàn Thanh Liêm Vào tháng Năm và Sáu năm 2012 này, tôi đã có dịp đi thăm viếng đến 4 quốc gia tại Âu châu, cụ thể là các nước Pháp, Bỉ, Đức và Ba lan. Vì đi xe lửa hay xe hơi do bạn bè chở, nên tôi có nhiều [...]

04:50:pm 13/06/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Marching in Warsaw: Day 5

Marching in Warsaw: Day 5

Trước và sau trận banh, hết tốp này đến tốp khác sinh sự với nhau, thoạt đầu là lời qua tiếng lại, sau đó mỏi miệng là cảnh “tay chân phải làm việc”…

04:18:pm 13/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Cộng đồng Internet Ba Lan xin lỗi Nga

Cộng đồng Internet Ba Lan xin lỗi Nga

Mặc dù đem theo khăn, mũ cổ vũ cho đội Ba Lan nhưng phóng viên Đàn Chim Việt đã trò chuyện, hát, nhẩy cùng cổ động viên Nga và không gặp bất cứ trở ngại nào.

03:40:pm 13/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

11 cuộc biểu tình… rồi sao nữa?

11 cuộc biểu tình… rồi sao nữa?

Để giúp gia tăng nhanh sức lực của dân tộc, đã đến lúc những nhà yêu nước tận dụng mạng Internet để lập ra những kho chung, chứa đựng các kiến thức lý thuyết, kinh nghiệm của các dân tộc khác, và nhất là các sáng kiến về đấu tranh bất bạo động thích hợp với tình hình Việt Nam. Đây sẽ là nơi mà mọi người Việt đều có thể đóng góp, tìm hiểu, và tùy nghi lấy ra ứng dụng. Nói cách khác, các kho này sẽ là vốn trí tuệ chung của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Sức Mạnh Nhân Dân.

03:31:pm 13/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đầu Đem Đục Đường Đíu Đăng Đàn Đâu

Đầu Đem Đục Đường Đíu Đăng Đàn Đâu

01:48:pm 13/06/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đài truyền hình Séc ČT24 đưa phóng sự về Đỗ Xuân Cang

Đài truyền hình Séc ČT24 đưa phóng sự về Đỗ Xuân Cang

Phát sóng lần đầu: ČT24 thứ bảy 16. 6. 2012 vào 22:05. Phát lại vào các ngày….

10:32:am 13/06/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Lê Thăng Long nói về ‘Con đường VN’

Lê Thăng Long nói về ‘Con đường VN’

Thưa quốc dân đồng bào, Cách đây hơn 100 năm phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân đã ra đời và được nhân dân ta hưởng ứng nhiệt thành.

10:07:am 13/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trạng nguyên thơ hay là trạng nguyên… hình?

Trạng nguyên thơ hay là trạng nguyên… hình?

  Hiện nay, trên các diễn đàn văn học, chúng tôi thấy sự loạn chuẩn, sự đánh tráo khái niệm giữa thơ và phi thơ, giữa hay và dở, giữa thật và giả đang khống chế văn đàn. Các giá trị giả lên ngôi, các trạng nguyên giả lên ngôi. Vài chục năm nay, có [...]

09:55:am 13/06/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Euro 2012: Trận đấu Nga – Ba Lan, bóng đá và lịch sử

Euro 2012: Trận đấu Nga – Ba Lan, bóng đá và lịch sử

Người Nga phải biết tự chế và tôn trọng tình cảm, tâm lý của dân nước sở tại

09:28:am 13/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một đề toán, nên cười hay mếu?

Một đề toán, nên cười hay mếu?

Muốn biết tương lai đất nước, không gì hơn, nhìn vào nền giáo dục hiện tại, một nền giáo dục mà người đứng đầu bị khả nghi xài bằng giả, vị trí họ có được phải chạy bằng tiền, bằng thủ đoạn, mánh khóe cộng với một mớ hỗn độn sách giáo khoa phản giáo dục.

09:25:am 13/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »