WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:26:am 27/06/12 Đăng ngày “June 27th, 2012”

Tại sao Iran cần bom nguyên tử?

Tại sao Iran cần bom nguyên tử?

Trong mấy tháng qua dư luận thế giới sôi nổi thảo luận thái độ Hoa Kỳ và Do Thái cần có để đáp ứng chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran.

11:26:am 27/06/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chiến thuật “Bia ngư dân” của TQ và phản ứng của VN

Chiến thuật “Bia ngư dân” của TQ và phản ứng của VN

Mấy hôm nay, truyền thông TQ cũng tham gia dữ dội vào cuộc phản công, mà nội dung chủ yếu là: “VN tuyên bố chủ quyền trên cái không phải là của mình”.

11:08:am 27/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân Hà Đông đòi đất ‘Bác Hồ’

Dân Hà Đông đòi đất ‘Bác Hồ’

.Đất 5% là cái năm 60 Bác Hồ cho cả nước, có nơi thì hai thước, có nơi thì hai thước rưỡi, có nơi thì thước rưỡi, có nơi thì một thước, đại khái là theo đất nông nghiệp…

10:44:am 27/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bính âm/Phanh âm/Phiên âm hay pīnyīn?

Bính âm/Phanh âm/Phiên âm hay pīnyīn?

Bính âm là một (trong nhiều cách) ghi âm tiếng TQ (giọng Bắc Kinh/BK) bằng hệ thống chữ La Tinh cũng như tiếng Việt hiện nay. Trong lịch sử ký âm tiếng Hán, các phương pháp chú âm đã từng hiện diện để giúp người đọc chữ Hán thêm phần chính xác như trực âm (直音, ghi một âm gần đúng bằng chữ Hán khác), cổ độc (古讀) – thanh huấn (聲 訓) – độc nhược A (讀若 A, đọc giống như là âm đọc chữ A) – độc vi 讀為, phiên thiết (phản thiết 反切), đồng A (同 A) hay âm A (như X 音 A là X-âm-A/X-đồng-A có nghĩa là X đọc như A)…

08:42:am 27/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Viết tiếp câu chuyện chân-tay-miệng

Viết tiếp câu chuyện chân-tay-miệng

Giới công nhân bần cùng, khốn đốn trong các khu ổ chuột, giới nông dân bị mất đất, kiệt quệ. Trong tình cảnh khốn cùng, tuyệt vọng, họ được trí tuệ Các Mác soi đường, chỉ lối: tiêu diệt giới chủ, giới trí thức để xây dựng nhà nước công nông, xây dựng thiên đường XHCN. Sức mạnh của triệu con người khốn khổ với lòng thù hận và giấc mơ về một thiên đàng “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” như một dòng thác đổ từ đập cao trăm mét đã cuốn phăng những gì nó cho là cản trở đường đi tới thiên đàng của nó. Đây quả là một cuộc cách mạng trời long đất lở của nhân loại, giấc mơ về thế giới đại đồng, nhuộm đỏ cả hành tinh với giấc hoan ca vĩ đại của lớp cần lao: vô sản toàn thế giới đoàn kết lại, đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản.

08:17:am 27/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bắt giữ 25 người tìm cách vượt biên đi Úc

Bắt giữ 25 người tìm cách vượt biên đi Úc

10 người có mặt trên tàu đã bị bắt giữ khi bị lực lượng an ninh tới kiểm tra và sau khi truy xét nhanh, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 15 người khác đang ở nhà trọ.

06:33:am 27/06/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Phỏng vấn cựu huấn luyện viên Arigo Sacchi

Phỏng vấn cựu huấn luyện viên Arigo Sacchi

Quả thật đội tuyển không đá xuất sắc ở những trận đầu, nhưng sau đó là những đường banh tuyệt vời và cả thế giới đều biết đó là chuyện rất thường xảy ra với đội tuyển Ý.

02:42:am 27/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Khi ông Đỗ Quyên gọi hồn thơ “tân con cóc” Nguyễn Quang Thiều

Khi ông Đỗ Quyên gọi hồn thơ “tân con cóc” Nguyễn Quang Thiều

Thơ ông Thiều viết ra cốt để không cho ai hiểu, trừ những nhà “Thiều học” cỡ ông Quyên, ông Nguyễn Chí Hoan, ông TS.Chu Văn Sơn …

02:22:am 27/06/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nhân đọc thư Trần Huỳnh Duy Thức định gửi Nguyễn Minh Triết

Nhân đọc thư Trần Huỳnh Duy Thức định gửi Nguyễn Minh Triết

Người viết bài này là Đảng viên CSVN, nhưng là thành phần đa số trong Đảng tức là không có được đặc quyền đặc lợi gì như những nhóm thiểu số quyền lực.

12:00:am 27/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vài nhận định sơ khởi về bộ Luật Biển Việt Nam 2012

Vài nhận định sơ khởi về bộ Luật Biển Việt Nam 2012

Bộ Luật Biển của Việt Nam mong chờ từ bấy lâu nay cuối cùng được quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 với đa số tuyệt đối 495/496. Ngoài một số chi tiết được báo chí tiết lộ, toàn bộ nội dung bộ Luật này vẫn chưa được công bố để toàn [...]

12:00:am 27/06/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »