WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:48:pm 12/06/12 Đăng ngày “June 12th, 2012”

Nga- Ba Lan: Ẩu đả bên ngoài sân cỏ

Nga- Ba Lan: Ẩu đả bên ngoài sân cỏ

Trên đoạn đường rời sân vận động trở về, người ta thấy, các cổ động viên của cả 2 đội đã hiền hòa đi bên nhau, không ai còn muốn gây sự với ai nữa.

06:48:pm 12/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Bút & Viết

Bút & Viết

“Họ cũng ra đi. Ra đi nhiều lắm. Cứ sau mỗi vụ tờ báo nào đó bị xử lý, rất có thể là lại có hàng loạt người ‘bay’

12:19:pm 12/06/12 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn làm Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc

Bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn làm Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc

  Ngày 8/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Nông Quốc Tuấn Ông Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, hiện là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Căn cứ quyết [...]

07:50:am 12/06/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyển công tác của TS Xuân Diện

Chuyển công tác của TS Xuân Diện

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, người đang bị thanh tra về blog chính trị – xã hội của ông, bắt đầu nhận nhiệm vụ mới tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm hôm 11/6. Ông xác nhận với BBC về việc chuyển sang làm Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Văn bản Văn học. Trước đó, ngày [...]

07:48:am 12/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bước nhẩy vọt của chủ nghĩa Con ông Cháu cha ở Trung Quốc

Bước nhẩy vọt của chủ nghĩa Con ông Cháu cha ở Trung Quốc

Năm vừa rồi, Alvin Giang, cháu của Giang Trạch Dân đã nhúng tay vào sự thành lập Quĩ Boyu Capital. Vốn của quĩ này sẽ lên đến ít nhất là một tỷ đô la.

07:18:am 12/06/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhà nước phúc lợi – giấc mơ và tai họa

Nhà nước phúc lợi – giấc mơ và tai họa

Con người luôn mơ ước về một xã hội thịnh vượng, công bằng, bảo vệ quyền lợi người nghèo, người yếu thế,….để thực hiện điều đó hoàn toàn không thể bằng con đường dùng quyền lực nhà nước, mang lại phúc lợi cho dân như mô hình nhà nước phúc lợi, nó thật sự là một cái bẫy, một tai họa cho người dân. Mà phải thực hiện bằng con đường khác, phải thực hiện bằng con đường khoa học, phù hợp qui luật tự nhiên, tôn trọng bản ngã con người là chủ nghĩa cá nhân, không thể dùng ý chí, quyền lực chính trị để làm, chỉ gây ra tai họa mà thôi.

12:01:am 12/06/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »