WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:37:pm 28/06/12 Đăng ngày “June 28th, 2012”

Đảng Cộng Sản và niềm tin giãy chết

Đảng Cộng Sản và niềm tin giãy chết

Tôi đã tự nhủ với mình rằng chẳng nên viết lách gì về cái xã hội và đất nước đảo điên này nữa. Vì rằng có ta thán nhiều hơn, có đau đớn và bức xúc nhiều hơn cũng chẳng thay đổi được gì! Chung quanh tôi, hầu như mọi người đều đã quá quen [...]

04:37:pm 28/06/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Siết cổ miền Nam

Siết cổ miền Nam

Nhiều người Mỹ và cả người Việt Quốc gia cho rằng TT Thiệu sai lầm trong kế hoạch tái phối trí lực lượng để mất miền Nam…

04:24:pm 28/06/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nhận xét về buổi nói chuyện của ông Bùi Tín

Nhận xét về buổi nói  chuyện của ông Bùi Tín

Thái độ thù địch, ít nhiều kiêu căng và hơi hung hãn của những người buộc tội đã khiến cho cung cách ôn nhu, hoà nhã của ông Bùi Tín trở nên nổi bật và có sức thu hút hơn.

03:10:pm 28/06/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chill out

Chill out

02:26:pm 28/06/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

LS Nguyễn Tâm phỏng vấn ông Bùi Tín

LS Nguyễn Tâm phỏng vấn ông Bùi Tín

02:24:pm 28/06/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Xuân Diệu: Chủ soái trường thơ ‘tân con cóc’

Xuân Diệu: Chủ soái trường thơ ‘tân con cóc’

Từ bỏ dòng thơ lãng mạn, Xuân Diệu đi theo cách mạng, lên chiến khu Việt Bắc kháng chiến, được đảng cộng sản cải tạo…

08:21:am 28/06/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bán kết ‘song Nha’ 2-4: Tàn giấc mơ hoa

Bán kết ‘song Nha’ 2-4: Tàn giấc mơ hoa

Người ta đụng cột thì vui
Tôi đây đụng cột ngậm ngùi xót xa

08:10:am 28/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Con gái Thủ tướng thôi đại diện ngân hàng

Con gái Thủ tướng thôi đại diện ngân hàng

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng đã thôi vai trò đại diện theo pháp luật cho ngân hàng này từ ngày 20/6/2012. Bố cáo của Ngân hàng TMCP Bản Việt (tên tiếng Anh là VietCapital Bank) đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng hai ngày 27/6 và 28/6 viết người đại [...]

07:55:am 28/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vài suy nghĩ về đoàn kết và dân chủ

Vài suy nghĩ về đoàn kết và dân chủ

Nếu bình tâm nhìn lại, ta thấy có rất nhiều sự kiện minh chứng cho sự đoàn kết mạnh mẽ của dân tộc trong suốt giòng lịch sử gần 5000 năm triền miên khói lửa – khi thì do gót giày xâm lược của ngoại bang, lúc lại bởi chính bàn tay của những kẻ phản bội dân tộc.

12:01:am 28/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »