WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:21:pm 23/06/12 Đăng ngày “June 23rd, 2012”

Đường mòn Hồ Chí Minh

Đường mòn Hồ Chí Minh

Lê Duẩn, Lê Đức Thọ không nói làm gì! Nhưng phần Tướng Giáp đã không làm được những điều xem ra đơn giản như thế!

05:21:pm 23/06/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

‘Anh chỉ yêu một mình em thôi’

‘Anh chỉ yêu một mình em thôi’

Đây là lần thứ nhì trong câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ tôi thấy cô Ly nhắc đến chuyện “Dương nhà em” không nói lời tình yêu.

04:36:pm 23/06/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Phỏng vấn ông Trần Ngọc Thành, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam

Phỏng vấn ông Trần Ngọc Thành, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam

02:50:pm 23/06/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Ngày nhà báo: lời động viên có cánh và những quả bồ hòn!

Ngày nhà báo: lời động viên có cánh và những quả bồ hòn!

Dân không lạ gì những cú điện thoại của thượng cấp để “ra lệnh miệng”, những cuộc họp giao ban báo chí nặng nề để kiểm điểm, răn đe.

10:00:am 23/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kêu gọi tuần hành ôn hòa chống TQ

Kêu gọi tuần hành ôn hòa chống TQ

8h sáng ngày 01/07/2012 tại cả hai địa điểm

09:51:am 23/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tế Hanh: Quê Hương ơi!

Tế Hanh: Quê Hương ơi!

(Nhân 91 năm ngày sinh Thi sĩ Tế Hanh (20.6.1921 – 20.6.2012), 3 năm ngày giỗ (16.7.2009 – 16.7.2012).

03:45:am 23/06/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

“Con đường Việt Nam” mua vũ khí… Mỹ

“Con đường Việt Nam” mua vũ khí… Mỹ

Vừa ra tù đã lên BBC, không bị ngăn cản, không bị bắt trở lại hay nhắc nhở.

03:37:am 23/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Án tù cho ông Lý Tống

Án tù cho ông Lý Tống

Do ông đã bị giam giữ một thời gian, ông sẽ chỉ ở thêm 54 ngày trong tù ở quận Santa Clara, tiểu bang California.

03:23:am 23/06/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Con gái ông Tô Huy Rứa thôi chức

Con gái ông Tô Huy Rứa thôi chức

Truyền thông trong nước không đưa ra bất kỳ bình luận gì về việc nhậm chức cũng như từ chức của Tô Linh Hương.

03:19:am 23/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bản lĩnh còi của chính phủ

Bản lĩnh còi của chính phủ

Thế là cuối cùng cũng chẳng có ngân hàng nào bị phá sản, chẳng có công trình nào bị toi hẳn, không có cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước nào trở thành giấy vụn. Nền kinh tế này quay lại màu đục lờ nhờ và với hình ảnh lạm phát chực chờ phía sau. Thế [...]

01:58:am 23/06/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Cha năm đời cái lũ ăn cơm dân mặc áo Đảng đi phục vụ bọn cướp ngày kia…”

“Cha năm đời cái lũ ăn cơm dân mặc áo Đảng đi phục vụ bọn cướp ngày kia…”

Ờ, nay mai hết đất rồi, lấy thóc giống ra mà nuôi các người à? Bà con có vẻ tách bạch rất rõ nhé, ăn cơm của dân, nhưng lại mặc áo của Đảng!

01:45:am 23/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những người biết hối hận

Những người biết hối hận

“Anh em chúng tôi trước khi quyết định bỏ về đã nói với nhau là ‘chúng ta đi làm cách mạng không phải để xây dựng nên một nhà nước chuyên chính độc tài như thế này’”…

12:01:am 23/06/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »