WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:28:am 17/06/12 Đăng ngày “June 17th, 2012”

Phong trào “Con đường Việt Nam”: ngây thơ hay cạm bẫy?

Phong trào “Con đường Việt Nam”: ngây thơ hay cạm bẫy?

Với tất cả nhận thức chính trị nghiêm túc nhất, tôi không nghĩ “Con đường Việt Nam” là một ngây thơ chính trị.

08:28:am 17/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đời tị nạn

Đời tị nạn

Mang thân tị nạn nổi trôi tới xứ người, lúc bắt đầu hội nhập, bất cứ ai ai có lẽ cũng gặp ít nhiều trở ngại khó khăn vì vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Việc mưu sinh do đó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, muốn tìm một việc làm theo ý mình không [...]

05:56:am 17/06/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tiếp tục về Phong trào Con đường Việt Nam

Tiếp tục về Phong trào Con đường Việt Nam

Phong trào Con đường Việt Nam (PTCĐVN) vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận trên mạng. Đến nay đã có phản hồi công khai của một số người được PTCĐVN mời. Đa số những người phản hồi công khai đều từ chối hay hàm ý từ chối tham gia Phong trào. Cho [...]

05:43:am 17/06/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con Đường Việt Nam

Con Đường Việt Nam

Ông Lê Thăng Long, 44 tuổi, bị Hà Nội bắt năm 2009, đưa ra tòa tại Sài gòn ngày 20/1/2010 phạt 5 năm tù ở, 3 năm quản chế. Ngày 11/5/2010 trước tòa phúc thẩm ông Long xin khoan hồng và được giảm án xuống 3 năm 6 tháng tù ở và 3 năm quản [...]

05:16:am 17/06/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bên lề Euro 2012: “Đá một quả không cưng?”

Bên lề Euro 2012: “Đá một quả không cưng?”

Câu chuyện bắt đầu vào buổi trưa thứ Bảy, khi tôi cùng một nhóm nhà báo ngồi ăn cơm chung với nhau. Trong bữa cơm, chúng tôi kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện, từ chuyện nhà, chuyện sở cho đến chuyện sân cỏ. Sau những chuyện đàng hoàng tử tế đó là chuyện tầm [...]

05:10:am 17/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »