WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:07:pm 22/06/12 Đăng ngày “June 22nd, 2012”

Làng báo Ba Đình

Làng báo Ba Đình

05:07:pm 22/06/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mừng ngày báo chí kách mệnh

Mừng ngày báo chí kách mệnh

05:06:pm 22/06/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đức – Hy Lạp, hơn cả một trận bóng đá

Đức – Hy Lạp, hơn cả một trận bóng đá

Bóng đá và chính trị vốn chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trước trận tứ kết thứ hai của Euro 2012 tối nay, ranh giới giữa hai lĩnh vực đó trở nên mơ hồ nhạy cảm. Gần 3 năm qua Hy Lạp phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất [...]

10:34:am 22/06/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Vua xưa & Lãnh đạo nay

Vua xưa & Lãnh đạo nay

Trộm nghĩ, liệu Vua Trần Nhân Tông với những lời tuyên bố chẳng mấy khéo léo như thế mà còn sống đến ngày hôm nay thì có bị cấm đoán hay bị phạt tù không nhĩ?

10:24:am 22/06/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư giải trình của Lê Thăng Long về bản thân và Phong trào Con Đường Việt Nam

Thư giải trình của Lê Thăng Long về bản thân và Phong trào Con Đường Việt Nam

Thưa quý vị và các bạn! Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ Phong trào Con đường Việt Namrất nhiều. Các bạn đã giúp cho những hạt giống đầu tiên của Phong trào nảy mầm. Nhưng tôi cũng thật lòng cảm ơn những người đã chỉ trích những thiếu sót [...]

04:49:am 22/06/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngày Báo chí VN: Gặp lại ký giả chống tham nhũng bị tạt acid hơn 20 năm trước

Ngày Báo chí VN: Gặp lại ký giả chống tham nhũng bị tạt acid hơn 20 năm trước

Bây giờ thấy buồn vì báo chí Việt Nam đi theo một con đường rất buồn, không còn tính nhuệ khí đấu tranh như ngày xưa nữa. Vietnamnet chẳng hạn, bây giờ cũng không như thời kỳ tôi còn ở trong nước nữa, không còn sắc nét nữa. Bây giờ họ đi vào những chuyện như các cô hoa hậu đi bán dâm vv..v..tức là những chuyện vô thưởng vô phạt. Bây giờ vụ Vinalines có ai dám làm không. Vụ PMU18 mở ra sau cũng đóng cửa luôn. Mở ra vụ Năm Cam sau cũng đóng cửa luôn, không có vụ Năm Cam thứ hai mặc dù bây giờ có rất nhiều vụ Năm Cam, có rất nhiều vụ Vinasin.

12:01:am 22/06/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »