WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những đề nghị cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ 4 tháng 11

Một ngày bầu cử quan trọng lại đến.  Thứ Ba, 4 tháng 11 này, cử tri Mỹ gốc Việt lại sẽ có cơ hội sử dụng lá phiếu của mình để góp phần vào tiến trình dân chủ của Hiệp Chủng quốc, trực tiếp ảnh hưởng đến sự lựa chọn lãnh đạo các cấp và những lãnh vực chính sách và thuế khóa trong vòng nhiều năm tới.

Nhân dịp này, đối với những cử tri trong hạt Santa Clara, vùng vịnh San Francisco, tôi xin được đưa ra những đề nghị về ứng cử viên các cấp cùng các dự thảo luật tiểu bang và địa phương.

1. Tổng thống Hoa Kỳ:  Barrack Obama, đảng Dân chủ, là ứng viên xứng đáng để quý vị chọn mặt gởi vàng.  Vận nước Hoa Kỳ đã đến lúc phải qua trang.  Chúng ta cần một thế hệ lãnh đạo mới, đầy sáng kiến, nhiều năng lực, trẻ trung để thay đổi tiến trình suy thoái của kinh tế, chính trị và xã hội Hoa Kỳ.  Obama đại diện cho thế hệ mới đó.  Obama là một Kennedy của 1960.  Cho đến gần đây, tôi đã vẫn muốn bầu cho ứng viên Cộng Hòa John McCain.  McCain, đối với tôi là một người hùng lão luyện, một nhân cách lớn trên chính trường Hoa Kỳ.  Dù bị bắt làm tù binh, và theo ông, bị ngược đãi ở Việt Nam, nhưng chính McCain đã xóa bỏ hận thù với đối phương, kêu gọi và vận động bang giao, bỏ cấm vận đối với Việt Nam.  Ông cũng là người đóng vai trò quan trọng cho các chương trình di cư nhân đạo cho những cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa được định cư ở Mỹ.  Tuy nhiên, điều làm cho nhiều người thất vọng là khi McCain chọn bà Sarah Palin làm ứng viên phó tổng thống cùng liên danh.  Bà Palin đã bao lần chứng tỏ không có tài năng, bản lãnh cũng như kiến thức để làm phó tổng thống Hoa Kỳ, nếu đắc cử, và có thể làm tổng thống nếu ông McCain có mệnh hệ gì.   Đây là một chọn lựa thiếu chính chắn, thiếu cẩn trọng của McCain, điều này đã nói lên một cá tánh rất nóng nảy, tuỳ hứng của McCain.  Tóm lại, thời của McCain đã đi qua.  Hãy bỏ phiếu cho Obama.

2. Dân biểu Liên Bang, Khu vực 16:  Chắc chắn là bà Joe Lofgren, đương kim dân biểu liên bang, ứng viên Dân chủ, sẽ tái đắc cử.  Tuy nhiên, tôi sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Tự Do (Libertarian) là Steven Wells như là một sự cân bằng cần thiết nhằm nhắc nhở đến bà Lofgren về thái độ cực đoan và thiếu khôn khéo của bà đối với Việt Nam.  Vì thế, tôi đề nghị hãy bỏ phiếu cho Steven Wells.

3. Nghị sĩ Tiểu Bang California, Khu vực 13:  Bà Elain Alquist, đảng Dân chủ, đương kim nghị sĩ tiểu bang, xứng đáng để được bầu lại thêm một nhiệm kỳ nữa.

4. Dân biểu Tiểu Bang California, khu vực 23.  Joe Coto, ứng viên dân chủ, đương kim dân biểu tiểu bang, một người bạn của cộng đồng gốc Việt, xứng đáng để được tiếp tục giữ chức vụ dân cử này.

5. Chánh Án tòa Quận hạt Santa Clara.  Hãy dồn phiếu cho bà Diane Ritchie, một  nữ luật sư nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề hòa giải mâu thuẫn và xung khắc trong cộng đồng và gia đình.  Các chánh án hầu hết là đến từ gốc sở biện lý.  Như thế là không quân bình – nhất là về kinh nghiệm luật dân sự và gia đình.  Bà Richie là một sự bổ sung cần thiết.

6. Uỷ viên Giáo dục khu Học chánh phía Đông Santa Clara: Hãy dồn phiếu cho ứng cử viên người Việt Lân Nguyễn, đương kim chủ tịch của Hội đồng này, vốn có  một nhân cách cao đẹp và một đầu óc sáng suốt.  Còn lá phiếu thứ nhì thì hãy dồn cho Eddie Garcia, một người bạn của cộng đồng gốc Việt.

7. Giám sát viên Hạt Santa Clara:  Hãy dồn phiếu cho Otto Lee, một nhân vật chính trị đang lên của cộng đồng Á Châu, một con người mà theo tôi là rất thông minh, nhưng không giảo hoạt, và đáng để được tin cậy.

8. Uỷ viên Hội đồng Thành phố San Jose, Khu vực 8:  Hãy dồn phiếu cho bà Rose Herrera, một phụ nữ hòa nhã, nhiều khả năng, và gần gũi với cộng đồng gốc Việt.

9. Dự thảo luật 1A:  Xây đường tàu hỏa cao tốc bắc Nam California:  Hãy bỏ phiếu thuận.  Đã đến lúc mà California phải có một phương tiện giao thông tốc hành hiện đại như Nhật Bản, Trung Hoa và Âu Châu đã có. Vote Yes.

10. Dự thảo luật 2:  Thiết lập tiêu chuẩn nhân đạo cho chuồng chăn nuôi súc vật.  Lương tâm con người được biểu hiện qua phương cách chăm nuôi thú vật. Hãy bỏ phiếu thuận.  Vote Yes.

11. Dự thảo luật 3:   Xây bệnh viện thiếu nhi trong quận hạt.  Một bệnh viện nhi đồng hiện đại là điều cần thiết cho con em vùng thung lũng này. Vote Yes.

12. Dự thảo luật 4:  Về điều kiện phá thai cho trẻ em vị thành niên.  Đây là một dự thảo luật, vì những điều kiện rắc rối, sẽ gây nên nhiều hậu quả không lường trước được cho một vấn đề đạo đức và y khoa mà phía nào cũng có lý lẽ mạnh và tình cảm cao độ cho lập trường của mình.  Hãy từ chối. Vote No.

13. Dự thảo luật 5:  Về tiêu chuẩn quản chế và trị liệu cho kẻ phạm pháp say nghiện.  Đây là một dự luật sẽ gây ra nhiều tốn kém cho ngân sách tiểu bang vốn đang bị thiếu hụt trầm trọng.  Hãy từ chối. Vote No.

14. Dự thảo luật 6: Về tài trợ nhân viên công lực và thay đổi hình phạt.  Một lần nữa, đây là một dự luật không cần thiết, cổ võ bởi phía nhân viên công lực cho quyền lợi lương và hưu bổng của họ vốn sẽ gây thêm nhiều thâm thủng ngân sách cho các cấp chính quyền từ tiểu bang đến địa phương.  Hãy từ chối.  Vote No.

15. Dự thảo luật 7:  Về cung cấp năng lượng khác dầu lửa.  Ý tưởng thì tốt, nhưng cái nguy hiểm là trong chi tiết của dự thảo luật này.  Văn bản phức tạp và mơ hồ sẽ chắc chắn tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực và không lường trước được.   Hãy từ chối.  Vote No.

16. Dự thảo luật 8:  Cấm hôn nhân đồng tính.  Vấn đề này cũng gây nhiều chia rẽ và tranh cãi như là vấn đề phá thai.  Nhưng, đã đến lúc mà khái niệm hôn nhân phải được mở rộng cánh cửa công bằng cho tất cả mọi khuynh hướng giới tính.  Hãy từ chối.  Vote No.

17. Dự thảo luật 9:  Về quyền hạn của nạn nhân hình luật.  Một lần nữa, đây là dự thảo luật không cần thiết, can thiệp thô bạo vào quy trình hình luật và công lý và sẽ gây ra những hệ quả phức tạp về ngân sách và thủ tục pháp chế.  Hãy từ chối.  Vote No.

18. Dự thảo luật 10: Về xe cộ sử dụng năng lượng mới.  Ý tưởng thì hay; tuy nhiên, quy định đề ra trong dự thảo luật này chỉ tạo ra những hệ quả cản trở và tiêu cực cho nỗ lực khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới.  Hãy từ chối.  Vote No.

19. Dự thảo luật 11:  Tái thiết lập quy chế phân định khu vực bầu cử tiểu bang.  Đây là ván bài chính trị của hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ.  Dự thảo luật này sẽ thiết lập nên một định chế khách quan hơn cho công tác phân định các khu vực cử tri (districting).  Hãy chấp thuận. Vote Yes.

20. Dự thảo luật 12: Về tài trợ cho cựu quân nhân.  Đây lại là một dự thảo luật phiến diện, nhiều tốn kém, không cần thiết, cho một thiểu số vốn đang có rất nhiều quyền lợi. Hãy từ chối. Vote No.

21. Đề thảo A:  Về tu bổ bệnh viện trong hạt Santa Clara.  Lần nữa, không cần thiết để làm những công tác đề nghị.  Hãy từ chối.  Vote No.

22. Đề thảo B:  Tăng thuế mua bán (1/8 cent sales tax) để xây dựng BART đến San Jose.  Có nhiều lý do để từ chối dự thảo luật này.  Đáng ra ngân sách liên bang phải bao cấp cho dự án vốn rất tốn kém.  Tuy nhiên, về nhu cầu giao thông lâu dài cho khu vực, hãy chấp nhận nó.  Vote Yes.

© 2008 www.danchimviet.com

Phản hồi