WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cử tri đang kì vọng vào đại biểu do mình lựa chọn

Cử tri cả nước đã tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp, với sự mong mỏi, kì vọng rằng những đại biểu do chính mình bầu ra sẽ là những “giác quan” nhạy bén và trung thực của nhân dân.

“Miệng” của nhân dân

Đại biểu Quốc hội hay HĐND các cấp đều là người đại diện cho quyền lợi của người dân. Khi họp Quốc hội hay HĐND, đại biểu phải luôn nghĩ rằng mình là người phát ngôn trung thực của nhân dân để nói thẳng, nói thật, nói hết mọi điều bức xúc trong cuộc sống của người dân mà mình đã mắt thấy tai nghe.

Đại biểu phải thay mặt nhân dân đề đạt được mọi nguyện vọng, bảo vệ được mọi quyền lợi chính đáng của người dân, là “cầu nối” thông suốt và có hiệu quả thiết thực giữa nhân dân với các cấp chính quyền.

Đồng thời, đại biểu phải truyền đạt kịp thời đến người dân mọi chủ trương, chính sách được Chính phủ và các cấp chính quyền đề ra trong các kì họp Quốc hội và HĐND để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.

Đại biểu không bao giờ vì quyền lợi cá nhân mà làm ngơ và chịu “ngậm miệng” trước mọi bức xúc trong cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Trước khi biểu quyết thông qua các chủ trương, chính sách, đại biểu luôn đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết mà hành động. Phải có dũng khí dám “bác” những chủ trương, chính sách sai lầm không mang lại quyền lợi cho dân. Ngược lại, phải hết lòng ủng hộ nếu thấy đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn làm lợi cho dân, cho nước.

“Tai và mắt” để giám sát và hỗ trợ chính quyền

Hơn nữa, người đại biểu QH và đại biểu HĐND đại diện cho nguyện vọng và ý chí của nhân dân phải là những người biết làm tai, mắt của nhân dân để giám sát và hỗ trợ các cấp chính quyền.

Muốn vậy phải luôn lắng nghe dân nói, dân trình bày mọi nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, mọi bức xúc nảy sinh trong cuộc sống muôn màu. Phải biết lắng nghe dân nói một cách thực lòng. Không chỉ nghe suông rồi bỏ đó, mà phải sốt sắng đề đạt nguyện vọng đó với các cấp chính quyền. Nghe rồi phải tích cực thực hiện những công việc thuộc về trách nhiệm của mình, nhất là chức năng giám sát đối với các ngành hành pháp. Phải luôn thể hiện mình đúng là đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của quảng đại quần chúng nhân dân.

Muốn thật sự là “giác quan” nhạy bén và tinh tường, các đại biểu QH và HĐND phải năng đến cơ sở, tới tận thôn xóm làng bản xa xôi, heo hút để thấy được người dân đang cần gì ở các cấp chính quyền. Họ phải thấy được người dân đang thiếu thốn những gì, đang trăn trở với những điều bức xúc nào, đang gặp những thách thức gì trong cuộc sống thường ngày…

Từ đó, người đại biểu nói lại đầy đủ những điều mắt thấy tai nghe cho các cấp chính quyền và kiến nghị những biện pháp giải quyết. Sau đó theo dõi giám sát việc thực thi những biện pháp đã bàn bạc thống nhất với chính quyền để biết được kết quả đến đâu. Nếu thấy kết quả còn nhiều hạn chế thì phải tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân do đâu, cần điều chỉnh bổ sung biện pháp như thế nào?
Đại biểu QH và HĐND các cấp là người đại diện cho nhân dân bầu ra Chính phủ và các cấp chính quyền, đóng góp quyết định vào việc soạn thảo và ban hành luật pháp, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp. Làm được đầy đủ trách nhiệm trong những công việc đó với tư cách là người đại biểu chân chính của nhân dân, người đại biểu QH và HĐND các cấp mới làm tròn phận sự của mình.

© Lê Quốc Châu

(Trường THPT Cù Huy Cận-Đức Lĩnh Vũ Quang-Hà Tĩnh)

ĐT: 0944 010 557.Email: quocchaudspl@gmail.com

© Đàn Chim Việt

 

2 Phản hồi cho “Cử tri đang kì vọng vào đại biểu do mình lựa chọn”

 1. Ngu Ngo says:

  Tôi thấy ông Lê quốc Châu này hật ngay thơ hay là ngây thơ cụ? 500 đại biểu quốc hội vừa được bầu vừa rồi xin hỏi ông là có bao nhiêu phần trăm đảng viên?Xin ông thử xem từ trước đến giờ tiếng nói ở quốc hội có trọng lượng gì không? hay chỉ là hợp thức hoá “ý chí của đảng”?Chắc ông lại nói rằng nếu không có trọng lượng thì sao lại có việc quốc hội bác yêu cầu làm đường sắt cao tốc vừa qua? Theo tôi đó chẳng qua là các phe nhóm trong đảng chưa thống nhất được với nhau mà thôi.Sau khi thoả thuận với nhau xong thì họ vẫn lại làm như thường, lúc ấy thì “đó là chủ trương lớn của Đảng”có mà bác vào… mồm.
  Hiện giờ TQ nó đang chuẩn bị cướp nước ta ,có thấy ông “đại biểu quốc hội” nào phản ứng không?Hay là ngậm miệng theo đảng?
  Chán mớ đời!

 2. Dân chủ, phừ...xin lỗi says:

  Thôi, thôi. Xin đừng hão huyền bầu- cử- dân- chủ thế này thế nọ.
  Xin đừng lạm dụng từ “dân chủ” mà không biết ngượng. Muốn phát triển đất nước, muốn sánh vai với thế giới, hoặc trí ít là muốn thế giới văn minh người ta tôn trọng mình như là một nhà nước, một dân tộc đàng hoàng thì phải có “dân chủ” thực sự. Mà muốn có dân chủ thực sự thì phải có đa nguyên, đa đảng. Đằng này lại cấm đoán, bắt bớ, bỏ tù mà mở miệng ra huênh hoang từ “dân chủ” là láo toét, là mặt dày không biết xấu hổ, là vô liêm sỉ!
  Già cả rồi mà không biết cảm xúc…xấu hổ!

Phản hồi