2 Phản hồi cho “Tiếng chuông Ba Đình”

  1. dan đen says:

    chuông gọi xác ướp đền tội !

  2. Trúc Bạch says:

    ” Chuông Gọi Hồn Ai ?”

Phản hồi