1 Phản hồi cho “Valentine”

  1. s says:

    QUAN CHỨC CS HIỆN NAY THỪA TIỀN do tham nhũng mà có … NÊN CHƠI TRÒ “ông ăn chả bà ăn nem “

Phản hồi