2 Phản hồi cho “Văn hóa quỳ lạy của Ba Đình ở Singapore”

  1. helo says:

    Có gì đâu mà lạ, cái này là do học được cách quỳ lụy của V+ đối với T+ trong cái vụ giàn khoan HD981 thôi.

  2. nguenha says:

    Đây chính là : DÂN TRÍ – DA^N KHÍ !

Phản hồi