WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phải liên minh mới có thế mạnh đương đầu

puzzle

Trung Quốc ðang khẩn trương xây ðắp trường thành bằng cát trên biển. Bức trường thành ấy ðã dãng ðược trên bẩy ðảo lớn nhỏ, bãi san hô và các bãi cát ngầm trên quần ðảo Trường Sa của ta: Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên, Ken Nan, Ga Ven …

Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo thuộc hệ thống báo chí của Ðảng Cộng sản Trung Quốc ðã nhiều lần ðe dọa ðánh Việt Nam. Sau khi thiết lập xong cãn cứ quân sự với vũ khí ðạn dược và ðường bãng dài 3km họ tuyên bố từ cãn cứ Chữ Thập sẽ tấn công chiếm gọn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong một giờ ðồng hồ.

Ngày 5 tháng 6 nãm 2015 trên báo ðiện tử Trung Quốc “Binh Khí Ðại Toàn” lại xuất hiện một bài báo với lời lẽ rất xấc xược:

Quần ðảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai lấp lánh của ðất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp, muốn chiếm ðoạt, giành giật, việc này chỉ làm phân tán ði ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi. Trong số các ðảo bị các nước chiếm ðoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa ðã ráo riết chiếm ðóng quần ðảo với số lượng nhiều nhất.

  Nghĩ lại mà xem, Việt Nam vốn xưa là phiên thuộc của nước ta. Nãm 1885, theo Thỏa ước Pháp – Thanh, Việt Nam ðã bị nhượng lại cho Pháp, dần trở thành thuộc ðịa của Pháp. Sau hai cuộc chiến tranh, Trung Quốc ðã giúp Việt Nam ðánh ðuổi thực dân Pháp và ðế quốc Mỹ, hai miền Nam Bắc ðã ðược thống nhất. Nhưng thật không ngờ bọn Việt Nam không những không biết ơn Trung Quốc, mà trái lại ðã lấy oán báo ân, tự vỗ ngực xem mình là nước có tiềm lực quân sự lớn thứ ba thế giới, liên tiếp khiêu khích Trung Quốc. Mặc dù qua hai bài học, là cuộc chiến tranh biên giới Trung – Việt và chiến tranh Bãi ðá ngầm, nhưng Việt Nam vẫn không nhận ra ðược bài học, càng ra sức chiếm ðoạt nhiều ðảo hơn”.

Trước thái ðộ hống hách ngang ngược kiểu côn ðồ như vậy, rất may là Hoa Kỳ ðã tỏ ra cứng rắn, ðĩnh ðạc. Ngày 1 tháng 6, khi ðang thãm Việt Nam, trả lời BBC News, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter ðã nói: “Không ðiều gì có thể ngãn cản các hoạt ðộng quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Ðông. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay và cho tàu hoạt ðộng như ðã làm ở Thái Bình Dương từ xưa ðến nay”.

Tại diễn ðàn Shangri-La vừa qua. không phải chỉ ông Ashton Carter mà cả ngoại trưởng John Kerry và Thượng nghị sĩ John McCain ðều cho biết thái ðộ của chính quyền Mỹ cũng như Thượng viện, Hạ viện Mỹ là rất rõ ràng, minh bạch, lên án hành ðộng ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế, ỷ nước lớn, ức hiếp nước nhỏ, và Mỹ có trách nhiệm trong quá trình xoay trục sang châu Á.

Ðặc biệt là, trong buổi ðón tiếp và trao ðổi với ðại diện giới trẻ hoạt ðộng xã hội của Ðông Nam Á tại Nhà Trắng hôm 2 tháng 6 nãm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama nghiêm khắc cảnh báo chính quyền Trung Quốc hãy tôn trọng luật pháp và  “ngưng ngay những hành ðộng thúc cùi chỏ” hiếp ðáp láng giềng ðể bành trướng thế lực tại biển Ðông.

Bằng hành ðộng cụ thể, trong chuyến thãm Việt Nam vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ A. Carter ðã ký “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt – Mỹ” với Việt Nam. Trong tuyên bố 5 ðiểm này, ðáng chú ý có nội dung nói rằng “hai bên tãng cường trao ðổi ðoàn, ðối thoại ở các cấp nhất là các ðoàn cấp cao của lãnh ðạo Bộ Quốc phòng, quân ðội hai nước”.

Ngoài ra, Hà Nội và Washington sẽ “hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên”. Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ sẽ “chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, ðào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển”.

Trong tình thế “sơn hà nguy biến”, các nhà lãnh ðạo Việt Nam cũng ðã thức tỉnh. Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ðã khẩn khoản ðề nghị Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông nói: “Việt Nam và Mỹ hiện ðã là bạn bè, ðã là ðối tác toàn diện, có làm vậy mới thể hiện sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì nhấn mạnh như là tuyên bố: “hai bên ðã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai thể hiện bằng việc thiết lập quan hệ ðối tác toàn diện, ðặc biệt quan trọng là trao ðổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Cartor ðược cả Tổng bí thư ÐCSVN nghênh tiếp. Như là tuyên thệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ðã “khẳng ðịnh chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc ðẩy quan hệ với Hoa Kỳ, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước”.

Vậy mà …!

Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ online ngày 30/05/2015, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh quả quyết một cách rất hùng biện: “Càng cãng thẳng thì càng phải ðộc lập tự chủ. Càng cãng thẳng thì càng không bao giờ ðể kéo vào những liên minh với nước này ðể chống nước khác”.

Không biết ðây là biểu hiện sự lãng nhãng bạt mạng hay là cố tình làm cái loa cho ðịch?!.

Chợt nhớ lại mà lòng sôi lên cãm giận. Suốt mấy thập kỷ qua, lãnh ðạo ÐCSVN như bị lạc vào mê hồn trận trong ðường lối ðối ngoại do bị ma dẫn lối quỷ ðưa ðường. Chúng ðã ðạp lên ðầu cả Ban Ðối ngoại Trung ương Ðảng, cả Bộ Ngoại giao ðể dẫn Nguyễn Vãn Linh, Ðỗ Mười ði ký kết Thỏa ước Thành Ðô, dẫn Lê Khả Phiêu ði cắt nhượng Mục Nam Quam, thác Bản Giốc và một nửa Vịnh Bãc Bộ, dẫn Nông Ðức Mạnh ði mời Trung Quốc vào Tây Nguyên. (Thương tiếc biết bao cho những Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ …!).

Ngày nay chúng lại ðạng bịt mắt mớm lời cho Nguyến Phú Trọng lúc thì khỏa lấp ý ðồ xâm lãng của Trung Quốc, lúc thì tự cô lập mình ðể trói tay nhân dân trước kẻ ðịch.

Trước những hiểm họa ðang ðến ở Biển Ðông, Quốc hội yêu cầu ðược nghe, ðược bàn thảo thì Nguyễn Phú Trọng gạt ði và bảo “Biển Ðông không có gì mới”. Nguyễn Phú Trọng rất tích cực thực hiện mưu ðồ của Trung Quốc, ngãn không cho quốc tế cùng ðược quan tâm ðến Biển Ðông. Ðồng thanh tương ứng, Nguyễn Phú Trọng cùng Trung Quốc dóng dả luận ðiệu: Biến Ðông chỉ là vấn ðề song phương của Việt Nam và Trung Quốc. Tuyên bố chung Hồ Cẩm Ðào – Nguyễn Phú Trọng không hề ðả ðộng ðến DOC và COC …

Bọn nào là lũ “ma dẫn lối quỷ đưa đường” cho ĐCSVN suốt mấy thập kỷ qua?

Chính là Tình báo Hoa Nam của Trung Quốc. Bọn chúng ðã kết thân và mua chuộc ðược một số lãnh ðạo chóp bu của Tổng cục Hai. Do sai lầm của Nghị ðịnh 96CP ðã trao quyền quá lớn cho Tổng cục Hai, biến Tổng cục Hai – tay sai ðắc lực của Tình báo Hoa Nam – trở thành siêu quyền lực trong ÐCSVN. Nhiều anh em sáng suốt và có tâm huyết ở Tổng cục Hai như: những người ðã ðưa vụ T4 ra ánh sáng, tập thể cán bộ ðã viết tập tài liệu “Vương triều Vũ Chính”, trung tá Vũ Minh Trí … biết rất rõ cái tai họa của bọn ma quỷ này nhưng vì yếu thế nên ðành nuốt hận!

Hãy hỏi Nguyễn Chí Vịnh, vì sao cấm Việt Nam không được liên minh quân sự với những nước khác?

Khối NATO là gì? Mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, yếu như Philipin ðều phải liên minh với Hoa Kỳ.

Việt Nam cũng ðã từng mời Liên Xô vào ðóng quân ở Cam Ranh, từng liên minh quân sự với Liên Xô, Trung Quốc ðấy chứ. Ngày ấy ta dại dột liên minh vì/cho người (Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói: “Ta ðánh Mỹ là ðánh cho Liên Xô, Trung Quốc”). Ngày nay nếu liên minh tức là liên minh vì/cho mình. Sao ta không liên minh?

Không liên minh tức là tự trói tay nộp mạng khi bọn cuồng vọng Đại Hán nhìn ta đơn lẻ như một con dê tế thần.

Liên minh là để tăng cường thế mạnh, uy hiếp kẻ địch. Liên minh quân sự tức là góp phần làm giảm thiểu khả năng xẩy ra chiến tranh.

Quốc hội ðang thảo luận Luật Trưng cầu Ý dân. Vấn ðề nước sôi lửa bỏng, vấn ðề quyết ðịnh sống còn ðối với vận mệnh quốc gia hiện cần ðưa ra Trưng cầu Ý dân ngay là: “Có nên liên minh quân sự với Hoa Kỳ, Nhật Bản không? Có nên cho Hoa Kỳ thuê hải cảng Cam Ranh không?”.

Trước khi dưa ra Trưng cầu Ý dân bất cứ vấn ðề gì, ðề nghị nên cho ðãng tải mọi ý kiến trái chiều trên tất cả các phương tiện thông tin ðại chúng một cách thật rộng rãi ðể toàn dân ðược cung cấp thông tin thật ðầy ðủ.

Xin khẩn khoản đề nghị.

Hà Nội 11 tháng 6 năm 2015

©  Nguyễn Thanh Giang

© Đàn Chim Việt

 

5 Phản hồi cho “Phải liên minh mới có thế mạnh đương đầu”

 1. cudean says:

  Bác Giang ơi! Đừng xúi VN ăn đấm từ anh bạn hàng xóm khổng lồ mất dạy. Hiện thời hãy để cho Mỹ và thế giới giả quyết tranh chấp biển đông. Đó là quyền lợi và nhiệm vụ của thế giới, đừng để TQ “giận cá chém thớt” như giàn khoan 981 năm nào.VN nên liên kết về kinh tế với HK và thế giới để bớt lệ thuộc vào TQ và dần tiến tới TỰ DO, DÂN CHỦ.

 2. Hồ Bác Cụ says:

  Ông Giang ơi!!! Cho dù ông có quỳ lạy bọn Việt cộng, thì chúng cũng vẫn cứ theo đúng con đường “Bác Đi” để dâng nước VN cho giặc Tàu để bám víu lấy quyền cai trị VN muôn đời. Chỉ có một cách duy nhất và đúng đắn nhất hiện nay, đó là toàn dân VN phải cùng nhau đứng lên DIỆT CỘNG thì mới có thể cứu được cảnh Bắc thuộc đã và đang xảy ra ngay trên quê huơng VN ngày nay. Tuy tuổi già, nhưng nếu ông cũng còn có thể tay bóp cò súng hay ôm trái lựu đạn xông vào buổi họp lãnh đạo của băng cướp CSVN, thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều!!!! Van xin, với lại khẩn khoản với bọn CSVN bán nước hại dân, chả ăn thua gì đâu, tôi dám cá cược với ông 100 chỉ ăn 1 thôi, có dám không nào????

  • tonydo says:

   Hồ Bác Cụ:
   (Tuy tuổi già, nhưng nếu ông cũng còn có thể tay bóp cò súng hay ôm trái lựu đạn xông vào buổi họp lãnh đạo của băng cướp CSVN, thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều!!!!

   Van xin, với lại khẩn khoản với bọn CSVN bán nước hại dân, chả ăn thua gì đâu, tôi dám cá cược với ông 100 chỉ ăn 1 thôi, có dám không nào????)

   Xin đàn anh cho em ké một ít. Thanks.

 3. triết lý gia 0001 says:

  THeo ý tôi…….. Là tác-giả không nên nghe những gì CSVN nói cà hãy nhìn những gì CSVN đang làm,CSVN nói là không liên minh nước này chống nước khác…..Nhưng “hội nghị thành đô”…..CSVN có dám công bố đâu?!!!!!_____CSVN không thể liên minh với Mỹ hay Nhật…được vì lẻ đơn giản là họ đã liên minh với tàu-cộng theo hội nghị thành đô rồi…!!!!. Và theo tôi tàu-cộng chống lưng đời đời cho Việt-cộng,ví-dụ nếu Việt-cộng bị dân đen nổi dạy đánh đuổi 99%…Theo tôi Việt-cộng sẽ ôm của vài chục tỉ đô la chạy qua tàu-cộng tị nạn dài lâu,rồi từ đó Việt-cộng sẽ tung tiền và cũng do tàu-cộng cho tiền tung phe nhóm qua biên-giới về VN chống phá. Tàu-cộng nếu không ăn…được ở VN hay đô-hộ được họ sẽ tung từng nhóm nhỏ thâm nhập biên-giới tàu-Việt để đời đời chống phá.. Việt-nam.Giống như kiểu họ đã tạo ra được Hồ-chí-Minh tung về Việt-nam làm Việt-gian vậy……!!!!!. Còn nếu như tàu-cộng quá ăn hiếp Việt-cộng thì Việt-cộng có thể nhờ Nga chống lưng,bởi lẻ,nếu bì dân đen đánh đuổi chạy qua tàu-cộng tị nạn không xong,thì Việt-cộng sẽ chạy qua Nga tị-nạn và thành công dân Nga……Tóm lại khả năng Việt-cộng hợp tác với Mỹ hay Nhật rất khó xảy ra,vì khi đánh đuổi xong quân tàu-cộng xăm lược……Chẳng lẻ Việt-cộng lại tiếp tục độc tài cai-trị không chụi phổ thông đầu phiếu?…Điều này Nhật Mỹ làm sao chấp nhận,và đặt biệt là dân đen Việt,sẽ trưng cầu dân ý….đòi tự do,dân chủ,phổ thồn đầu phiếu! Nếu Việt-cộng chụi thì đất đai tiền bạc họ ăn cướp được của dân hàng chục tỉ đô la họ đem dấu đi đâu????.,hay Việt-cộng sẽ đem trả lại cho dân?…..điều này không bao giờ xẩy ra.Tóm lại Việt-cộng đang liên minh với tàu-cộng và đang bán nước bán biển cho tàu cộng…..với điều kiện là tàu-cộng chống lưng cho Việt-cộng đời đời cai trị dân đen Việt.Rỏ ràng……Việt-cộng không bao giờ dám công bố hội nghị thành đô…….Hiện tại Việt-cộng đang tìm ai? chống lưng cho họ cai-trị đời đời,chứ họ có thèm đến mất nước mất biển gì đâu?,Nếu dân đen ép quá thì họ làm bộ nói dóc,làm bộ la lối hay chửi tàu-cộng lấy lệ,rồi đi ngủ…..để đất biển cho tàu-cộng muốn làm gì thì làm….Nếu tàu-cộng tấn công tui bảo đảm chẳng có mấy ai đi đánh để giữ của cải nhà cửa tài sản cho bọn lãnh đạo CSVN,bộ đội VN đã sáng mắt,họ đã thấy thiên đường mù……Mỹ hãy đánh tàu-cộng đẻ giải phóng châu-Á,vì khi thằng tàu-cộng cong đuôi chạy thì dân đen sẽ nổi loạn làm thịt thằng Việt-cộng vậy là VN tự do dân chủ,nay kính.

 4. ÁNH NGÀN says:

  ĐỘC LẬP VÀ TỰ CHỦ

  Trong đất nước mỗi người đều độc lập
  Nhưng hợp nhau thành nhất thể điều hóa
  Độc lập ấy mới thành ra tự chủ
  Tự chủ này mới độc lập tự do

  Nếu trong nước chỉ cá mè một lứa
  Như đàn dê hay như một đàn cừu
  Dân tộc ấy chỉ một phường nô lệ
  Chỉ đàn bầy liệu cứu nước được không

  Trong thế giới cũng khác gì như thế
  Mỗi quốc gia đều tự chủ riêng mình
  Nhưng kết hợp để thành nên sức mạnh
  Đó là khôn theo thế những đồng minh

  Nếu cô độc để làm mồi cho giặc
  Liệu là khôn hay đại dại trên đời
  Chỉ ngu xuẩn mới mắc tình đồng chí
  Khi mặt thù đã lộ rõ khơi khơi

  Nên đất nước cả ngàn năm cũng thế
  Hư hay nên là do kẻ cầm quyền
  Cầm quyền khôn thì nước nhà hưng thịnh
  Cầm quyền ngu khiến dân tộc điêu linh

  Nên chiến tranh dù chẳng ai ham muốn
  Nhưng đầu hàng mới sợ hãi chiến tranh
  Giặc đến nhà dầu đàn bà phải đánh
  Chỉ ngu si mới cùng giặc dàn hòa

  Dẫu dàn hòa trước sau đều mất nước
  Bởi manh tâm là bụng của quân thù
  Nếu càng lui thì giặc càng tiến tới
  Tới khi nào thua hết mới thôi lui

  Nên Bình Than nên Diên Hồng là thế
  Vua anh minh thì nước mới tự cường
  Vua ngu tối cũng chỉ phường Chiêu Thống
  Thời đại nào đều cũng vậy mà thôi

  THƯỢNG NGÀN
  (11/6/15)

Phản hồi