WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

FIFA: Ngân hàng Thụy Sỹ tường thuật “tài khoản đáng ngờ”

Nga và Qatar có thể bị tước quyền đăng cai Giải vô địch 2018 và 2022

Nga và Qatar có thể bị tước quyền đăng cai Giải vô địch 2018 và 2022

Ngân hàng Thụy Sỹ vừa tường thuật lại những hoạt động rất đáng nghi ngờ xung quanh tài khoản của FIFA.

Công tố viên Thụy Sỹ ông Michael Lauber nói rằng văn phòng của ông đã phân tích những thông tin từ một khối lượng tiền khổng lồ đã lấy được từ FIFA xung quanh những vụ tham nhũng.

Ông nói sẽ không bỏ qua một cuộc phỏng vấn với Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter là một mắt xích trong cuộc điều tra.

Kết quả của điều tra có thể dẫn đến một cuộc bình chọn lại quốc gia đăng cai cho Giải vô địch bóng đá năm 2018 và 2022. Điều này đồng nghĩa với việc tước quyền đăng cai Giải vô địch của Nga và Qatar.

Không ai được phép tước quyền đăng cai Giải vô địch 2018 của Nga

Putin: “Không ai được phép tước quyền đăng cai Giải vô địch 2018 của Nga”

FIFA đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng, rửa tiền.. trên một quy mô rộng lớn sau khi cảnh sát Thụy Sỹ bố ráp một khách sạn năm sao tại Zurich, Thụy Sỹ, bắt bảy nhân viên cao cấp vào tháng trước.

Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015
Biên tập viên ĐCV

Phản hồi