WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Âu châu ….tới rồi!

Những làn sóng xâm nhập Âu châu không chờ đợi người hồi giáo tới nhưng ngày nay họ đã tràn ngập một cách công khai và được luậtpháp bảo vệ . Chánh phủ các nước Âu châu vẫn phải nói tiếng nói chánh thức đây là những người tỵ nạn chiếntranh ! Mặc dầu có suy nghĩ họ là những người hồi giáo xâm nhập để làm đạo quân thứ năm cho tương lai hay sẽ làm khủng bố thì cũng không dám nói ra điều đó .

Angry-Muslims-Protest-No-Democracy-Just-Islam

 

Chẳng những không dám nói mà thật lòng chánh phủ, nhứt là chánh phủ xã hội chủ nghĩa ở Pháp, cũng không muốn nói vì áp lực lá phiếu năm 2017 . Ý hệ tả phái bây giờkhông còn gì khác hơn là bày tỏ « lòng thương người » .Thực tế ai cũng thấy Libye đang sử dụng một thứ vũ khí mới mà đối phương không cách gì đở nổi « Tạo xáotrộn các nước Âu châu vùng Địa trung hải » nhằm ngăn chận Âu châu can thiệp quân sự ở Libye .

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vừa gởi Chánh phủ Ý một thông điệp « Nếu mấy người gởi quân tới Libye, chúngtôi sẽ gởi tới cho mấy người 500 000 người di dân tỵ nạn » .

Tổng trưởng Ngoại giáo Ý, ông Angelino Alfano, tuyên bố « Libye là ưu tiên của cộng đồng thế giới . Chúng ta sẽ phải đối phó với làn sóng người tràn ngập chưa từng có . Không để chậm một phút » .Ý là nước đối đầu trực diện vói làn sóng hồi giáo tràn tới vì chỉ cách Libye có 350 km . Và người hồi giáo tràn vào Âu châu đang ở phía nam La –mã . Ý đang chịu áp lực nặng nề và có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào .

Theo tin nghe được qua điện thoại của nhựt báo ý IL Messagero thì Nhà nước hồi giáo muốn sử dụng làn sóng người hồi giáo tỵ nạn như một vũ khí chiến tranh tâm lý chống Âu châu . Tàu ghe đã sẵn sàng ở duyên hảiLibye để chất lên 500 000 hay cả 700 000 người chạy thẳng tới Ý, không người lái, để bắt buộc các chánh phủ phải cho ngươòi ra cứu vớt và đem vào bờ .

Năm 2011, trước khi bị lật đổ, nhà độc tài Kadhafi đã thách thức với chánh phủ các nước Tây phương « Chọn tôi hay chọn sự xáo trộn và khủng bố ? » . Ngoài ra, cũng Kadhafi đã đưa ra lời dạy cho người hồi giáo « Ta chiếm lấy Âu châu từ từ, không bằng vũ khí, mà bằng tăng cực nhanh dân số hồi giáo ở đó » .Trước sau, người hồi giáo vẫn tìm mọi cách thôn tính Âu châu, biến Âu châu thành Âu châu hồi giáo .

Nhìn lại Pháp một thời

Ngày nay hồi giáo có tràn tới Pháp và Âu châu cũng là trở lại nơi chốn cũ một thời . Thật vậy, năm 714, lần đầu tiên người hồi giáo đã xâm chiếm nước Pháp vùng Narbonne, duyên hải phía Nam nước Pháp và nơi đây trở thành căn cứ của họ suốt 40 năm sau . Từ đây, họ tàn phá hết vùng Languedoc, tiêu diệt Nîmes, hữu ngạn sông Rhône kéo lên tới Sens . Tức họ chiếm cứ phân nửa nước Pháp phía Nam, ngày nay, hãy còn để lại dấu ấn địa danh, trước khi bị vua nước Pháp đẩy lui, phải tháo chạy về Tây-ban-nha (Espagne) . Tàn quân tập họp lại thành những băng đảng cướp bóc, bắt dân Pháp thiến cho làm nô lệ, bắt phụ nữ đem về Bắc phi cho sanh đẻ hồi giáo con .

Cứ như vậy, người hồi giáo đánh phá nước Pháp suốt hai thế kỷ .Ngày nay, ở những thị xã ngoại ô Paris và những thành phố lớn, hồi giáo sống riêng rẽ theo từng tập thể với nhau .

Có những nơi, cha mẹ không cho trẻ con tới trường học, không cho nói tiếng Pháp . Họ đòi nhà trường phải bỏ phần ăn thịt heo, tuy trẻ con hồi giáo có món ăn khác thay thịt heo . Hồ bơi, họ đòi dành rìêng cho phụ nữ hồi giáo ít nhứt một ngày trong tuần, … Vậy mà có không ít chánh quyền thị xã tuân hành . Cũng chỉ vì áp lực lá phiếu mà thị xã là cơ sở của bầu cử Quốc hội và Tổng thống .

Pháp chưa có được những người như Bà Thủ tướng Úc trước đây, như chánh quyền Québec ở Canada, hay cả TT Poutine về mặt ứng xử với Hồi giáo . Trái lại có bà Nadine Morano, đảng UMP, cánh hữu, cựu Bộ trưởng,hiện Dân biểu Âu châu, Hội đồng địa phương, vừa tuyên bồ « Không thể nói Pháp là nước có nguồn gốc Thiên chúa giáo và đa số dân thuốc giống da trắng » đang bị cừng phe và ít báo chí phản đối . Phải chăng vì tronglịch sử, hồi giáo chiếm nước Pháp đã qua cách nay quá lâu nên chánh giới Pháp khó nhớ lại ?

Yêu sách và luật hồi giáo

Trong những đợt tràn qua Âu châu, những người hồi giáo tới Áo, đã bắt đầu yêu sách . Có 20 người tuyệt thực, với biểu ngữ, đòi hỏi chánh phủ Áo phải cấp cho họ mỗi người 2000 e mỗi tháng làm tiền túi . Còn nuôi ăn,nuôi ở, là chuyện khác . Chuyện vừa xảy ra ở thành phố Saint-Kanzian, phía Nam của Thủ đô Wien .

Báo chí Áo viết “ Cuộc khủng hoảng ở các nước hồi giáo làm bùng nổ phong trào di dân chạy qua Âu châu .Những di dân tỵ nạn mang ở họ nhiều bộ mặt, ngoài bộ mặt thất thần vì chạy trốn trên biển cả sóng gió, còn có bộ mặt hống hách như kẻ có quyền mà các quốc gia đón nhận họ phải phục vụ họ ”.

Ngoài biểu tình, tuyệt thực, đòi họ phải được chánh phủ cấp cho họ mỗi người 2000 e tiền túi, hôm thứ ba vừa qua, họ còn tổ chức họp báo để nhằm vận động dư luận Áo ủng hộ .Nhưng điều quan trọng hơn là người hồi giáo, dựa theo luật pháp của chế độ dân chủ tự do, họ bắt đầu đòi hỏi theo luật hồi giáo .

Nhân mùa lễ hội bia truyền thống của Đức, họ yêu cầu Đức hảy hủy bỏ lễ hội bia vì người hồi giáo bị cấmuống rượu . Họ không cần nhớ lại nước Đức, trong tuần qua và trước nhứt, vừa mở rộng vòng tay đón nhận di dân hồi giáo với số lượng khá lớn . Ngày mai này, khi họ tập trung đông đảo thì Âu châu sẽ thế nào ? Sẽ uốn mình theo yêu sách từng bước của hồi giáo hay giữ bản sắc văn hóa truyền thống ?

Một người hồi giáo ở Hòa-lan, Morad Almuradi, đã tổ chức một cuộc vận động trên trang Change.org yêu cầu Hội đồng thành phố Munich hủy bỏ 16 ngày Hội bia Oktoberfest truyền thống của Đức .

Thư viết : “Thưa Hội đồng thành phố Munich,Tôi viết tâm thư này để lôi kéo sự chú ý của các người về những vấn đề mà tôi và nhiều tín đồ Hồi giáo khác cảm thấy bất công. Tôi muốn nói rằng lễ hội bia Oktoberfest là một sự phỉ báng và bài xích đạo Hồi. Chúng tôi đã cố không để tâm tới lễ hội, nhưng đã có quá nhiều những hành động mà chúng tôi cho rằng nó phi Hồi giáo như uống quá nhiều bia rượu, khỏa thân nơi công cộng, và nó ảnh hưởng đến chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng Oktoberfest là lễ hội truyền thống của nước Đức, nhưng chúng tôi không thể chịu đựng được sự kiện mang tính phi Hồi giáo này, vì nó xúc phạm đến tất cả những người đạo Hồi trên thế giới. Chúng tôi yêu cầu các người hủy bỏ lễ hội Oktoberfest ngay lập tức.

Chúng tôi cũng tin rằng lễ hội Oktoberfest cũng có thể ảnh hưởng đến những đồng đạo Hồi giáo tị nạn đến từ Syria, Iraq, Afganishtan. Hủy bỏ lễ hội Oktoberfest sẽ giúp họ rất nhiều trong việc ghi nhớ những giá trị truyền thống của đạo Hồi.

Cảm ơn sự quan tâm của các người.

Chân thành,Morad Almuradi “

Lễ Hội Bia Oktoberfest 2015 bắt đầu ngày 19 / 09 và kết thúc ngày 04/ 10 là lần thứ 182 ở Thành phốMunchen, miền Nam nước Đức . Năm nào cũng vậy, Lễ Hội qui tụ hằng triệu triệu người tới từ khắp nơi trên thế giới . Người ta phải ở lều trại vì khách sạn đều hết chổ và phải đặt trước vài năm .

Lễ Hội Bia đúng là thứ mà người hồi giáo phải căm thù vì nó bao gồm đầy những thứ mà Kinh Coran cấmđoán, nguyền rủa như rượu, thịt heo, phụ nữ ngực trần, nhạc đồi trụy, thú vui vật chất, phóng túng, …Vậy Lễ Hội Bia quả là một hiện tượng mặc nhiên chống hồi giáo nên hồi giáo không thể tha thứ được .

Hôm nay, bức thư của Morad Almuradi chỉ đáng là một trò cười nhưng đừng quên ngày mai này sẽ là một thực tế vì phong trào hồi giáo hóa Âu châu đang tiến hành dưới mọi hình thức, với mọi điều kìện vàkhông nhân nhượng .Thái độ ứng xử và yêu sách của người di dân hồi giáo ngày nay sẽ làm cho các nước Âu châu nhớ lại trước đây bốn mươi năm họ cũng đã từng mở rộng vòng tay nhân đạo đón nhận những người Việt nam tỵ nạn trên nhữngchiếc thuyền ọp ẹp, bỏ lại tất cả, chạy bán sống bán chết, trốn hiểm họa cộng sản .

Nhưng chắc chắn, ở khắp nơi, người tỵ nạn cộng sản Việt nam đã không có thứ thái độ vô nghì, thiếu văn hóa như người hồi giáo ngày nay .

Ai hội nhập

Tại sao người Hồi giáo có những thái độ thiếu văn hóa như vậy? Khi nói “ thiếu văn hóa ” là nói theo Tây phương và qua cái nhìn Tây phương . Người hồi giáo họ chỉ ứng xử bình thường theo văn hóa tôn giáo của họ .Họ không bao giờ trở thành người tây phương . Chỉ có người tây phương muốn yên thân thì hảy ứng xử như họ, tức trở thành hồi giáo .

Bởi vì về các mặt như tôn giáo, xã hội, … người hồi giáo phải sống theo đúng kinh Coran qua lời dạy của giáo sĩ của họ . Như ở Âu châu, luật pháp cấm đa thê, tôn trọng nhân quyền thì luật hồi giáo ( Coran) cho phép lấy chánh thức4 vợ, còn nhiều hơn nếu có khả năng, đánh đập vợ, hành hạ vợ để dạy vợ theo ý của chồng, phải biết tùng phục chồng tuyệt đối .

Bất kỳ ở trên một nước dân chủ tự do nào không phải hồi giáo, người hồi giáo không thể vừa hồi giáo, vừa hội nhập hài hòa với xã hội đó . Dân chủ tự do là không bao giờ phù hợp với hồi giáo vì mọi người đều có quyền sống theo sự chọn lựa của mình .

Ngày nay, thảm nạn hồi giáo không chỉ ở Âu châu mà cả Huê kỳ . Những xứ sở càng dân chủ thì nơi đó sẽ làmôi trường tốt cho hồi giáo tranh đầu để hồi giáo hóa .Ứng cử viên Tổng thống Huê kỳ, ông Donald Trump, trong cuộc meeting hôm 17 tháng 9, đã phải tuyên bố một cách nghiêm trọng : “ Chúng ta có một vấn đề tại đất nước này, đó là những người hồi giáo ” .

Tây phương sẽ không tránh khỏi nạn hồi giáo hóa nếu những nhà chánh trị vẫn thấy thương lá phiếu hơn thương nước .Trước đây, Việt Nam mất nước chỉ vì người lãnh đạo chánh trị và quân sự lo nghĩ củng cố phe cánh cầm quyền, ít ai nặng lòng với đất nước . Dân chúng, phần lớn lo lợi dụng chiến tranh làm giàu cho mau, cũng chẳng cómấy ai nghĩ tới nước sẽ mất .Mới thấy xưa nay, nước mất chỉ vì lòng dân không muốn giữ nước, chớ không vì quân giặc mạnh .Tội nghiệp cho nhân loại vừa kịp thoát nạn cộng sản, nay lại phải đối diện với thảm họa hồi giáo . Riêng ngườiViệt nam tỵ nạn cộng sản đang sống rải rác khắp nơi, nếu mai này phải chạy tỵ nạn hồi giáo, không biết sẽ điđâu đây?

© Nguyễn Thị Cỏ May

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Âu châu ….tới rồi!”

 1. vohoan says:

  Hiện tượng ti nạn của Việt Nam 40 năm về trước và làn sóng ti nạn ở Âu Châu ngày nay là hai hiên tượng hoàn toàn khác nhau về nhiều khía cạnh ( chánh trị, xả hội, kinh tế…. ). Chuyện dài nhiều tập.

  • Tudo.com says:

   @vohoan: “Chuyện dài nhiều tập.”

   Đúng vậy!
   Và tập Hồi Giáo hoành hành ở Châu Âu của nhà tiên tri Nostradamus có lẽ đang trở thành sự thật!

 2. Nguyen Quang says:

  ***Ứng cử viên Cộng Hòa Ben Carson tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ cần phải ngăn cấm không cho di dân từ Syria vào Mỹ, vì chắc chắn có những thành phần khủng bố trà trộn vào nhằm hại Hoa Kỳ sau này. Ben Carson nói :“Mang những giòng người có trà trộn bọn jihad vào đất nước này, thực đây là điều vô lý hết sức”.

  Ông gợi ý chính phủ Mỹ chỉ nên giúp đỡ tái dịnh cư dân tị nạn Syria ở Trung Đông tại các nơi như Thổ Nhĩ Kỳ, ông cho là Mỹ có thể giúp đỡ tiền bạc, nhưng không nên mở cửa đón nhận di dân Syria.

  *** Ứng cử viên Donald Trump nói : “Tôi mà đắc cử Tổng Thống, các di dân Syria phải quay trở về xứ của họ hết”.

  Trump nói ông ta lo rằng những người dân tị nạn đến từ Syria có thể là những chiến binh ISIS nguỵ trang để vào bên trong Hoa Kỳ. “Họ có thể là các phần tử khủng bố cải trang. Dân tị nạn xin định cư có thể là một trong những thủ đoạn mới của ISIS.”

  • vohoan says:

   Phát biểu của ông Donald Trump đúng. Sự thật sẻ là như vậy !

   • Nguyen Quang says:

    Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, tỉ phú Donald Trump, hôm 11-10 dùng từ “mất trí” để mô tả hành động cho phép người tị nạn Syria vào Đức của nữ Thủ tướng Angela Merkel.

    Trong cuộc phỏng vấn của đài CBS, ông Trump cho rằng “sẽ có nhiều vụ bạo động xảy ra tại Đức” thời gian tới. “Tôi luôn nghĩ rằng bà Merkel là một nhà lãnh đạo giỏi. (Tuy nhiên) những gì bà ấy làm thật là điên rồ. Thực sự là mất trí (khi cho phép nhiều người tị nạn vào quốc gia mình)” – ông Trump nhận xét.

    Tỉ phú này còn lo xa khi nói rằng các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể ngụy trang thành di dân để trà trộn vào Mỹ, Đức hoặc bất cứ nước châu Âu nào.

    “Những gì họ cần làm là tập hợp tất cả quốc gia lại, bao gồm các nước vùng Vịnh, để lập ra một vùng đất an toàn ở Syria, cho phép người dân có thể trở về đó sinh sống” – ông Trump nêu giải pháp.

    Khi châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho phép hàng trăm ngàn người tị nạn nhập cảnh vào nước này. Berlin còn dự kiến tiếp nhận tới 800.000 người di cư trong năm nay.

    Ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đầu tháng này thông báo Washington sẽ chấp nhận 85.000 người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới vào năm 2016 và 100.000 người khác vào năm 2017, những con số bị cho là ít ỏi so với Đức.

    Dẫu vậy, ông Trump cũng chỉ trích kế hoạch này và tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ trục xuất 11 triệu người di cư bất hợp pháp cũng như xây tường rào ở biên giới Mỹ-Mexico nếu trở thành Tổng thống.

 3. Nguyễn Kim Nên says:

  “Riêng ngườiViệt nam tỵ nạn cộng sản đang sống rải rác khắp nơi, nếu mai này phải chạy tỵ nạn hồi giáo, không biết sẽ đi đâu đây?”

  Chưa gì mà đã nghĩ đến chuyện “chạy” à? Sao lại phải chạy? Người gốc Việt không chạy đi đâu nữa cả mà sẽ ở lại để bảo vệ quê hương mới của họ cho đến cùng. Dù là bọn quá khích Hồi giáo, bọn kỳ thị chủng tộc, hay bọn Tàu bành trướng, người gốc Việt sẽ cùng người bản xứ yêu chuộng những giá trị tự do, nhân bản đấm cho chúng gãy mủi chớ chẳng chạy đi đâu cả !

  • vohoan says:

   Làm gì mà chạy ? Mình phải có tư cách hành xử chở. Ăn nhờ người ta rồi bây giờ thấy không được rồi bỏ chạy sao ?

Phản hồi