WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:07:pm 02/10/09 Đăng ngày “October 2nd, 2009”

CIA và các ông Tướng [7]

CIA và các ông Tướng [7]

Với nhan đề: “CIA và các ông Tướng” và liên tiếp trong 6 Phần tôi đã giới thiệu và tóm tắt nội dung một tài liệu mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) nói về mối quan hệ làm việc giữa CIA với các tướng lãnh miền Nam Việt Nam (*) [...]

04:07:pm 02/10/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giã từ hệ thống chống tên lửa

Giã từ hệ thống chống tên lửa

Andrew Nagorski, Đinh Minh Đạo dịch Lời người dịch: Andrew  Nagorski  nhiều  năm là nhà báo và biên tập viên của tạp chí “Newsweek”. Hiện nay ông là phó chủ tịch hội đồng quản tri, giám đốc phụ trách chính trị cộng đồng của Trung Tâm Nghiên Cứu New York Viện Đông Tây  (East- West [...]

12:04:pm 02/10/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thiên tai hay nhân họa?

Thiên tai hay nhân họa?

Mấy ngày nay, cơn bão cực lớn số 9 mang tên Ketsana sau khi tràn qua Philippines đã đổ bộ vào miền Trung nước ta và tràn lên khắp Tây nguyên, đến tận Kontum và Pleiku. Cơn bão này có gió giật mạnh đến cấp 10 (trên 100 km/giờ), mưa rất to, sóng biển cực [...]

10:42:am 02/10/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »